Virus Marburg: zabiják, o kterém se nemluví

virus

Pandemie koronaviru nepěkně poznamenala celý svět. Není to však tak dávno, co byl v Německu objeven virus tak smrtící, že zabije devět z deseti lidí. Málokdo o něm ví, přesto stále řádí v některých afrických státech. Řeč je o viru Marburg.

Pokusy v německém městě

Virus Marburg byl objeven ve stejnojmenném německém městě v roce 1967. Stalo se tak vlastně náhodou – několik zaměstnanců místní laboratoře se totiž nakazilo neznámou nemocí při pokusech vytvořit nový lék proti dětské obrně. Z 25 pracovníků 7 zemřelo. Původně se mělo za to, že virus pocházel z laboratorních zvířat, v tomto případě kočkodanů. Při hlubším pátrání však vědci zjistili, že zdrojem viru jsou kaloni egyptští. Těmto zvířatům ale virus nezpůsobuje žádné komplikace, jsou pouze jeho přenašeči.

laboratořLaboratoř: foto Pixabay

Bratranec eboly

Marburg patří do skupiny filovirů, podobně jako ebola. Taktéž způsobuje krvácivou horečku podobnou ebole s tím rozdílem, že vykazuje mnohem větší úmrtnost (až 87 %). Virus se přenáší tělními tekutinami, především krví a slinami. Mezi příznaky se řadí vysoké horečky, bolesti kloubů a svalů, průjmy a krvácení z tělních otvorů. Neléčený pacient obvykle do 9 dnů umírá.

Na virus Marburg bohužel neexistuje očkování ani lék. Důležité je, aby byl nakažený pacient monitorován a aby dostával do těla potřebné množství tekutin. Je třeba také zajistit čistotu prostředí, aby nedošlo k druhotné infekci nemocného. Takováto lékařská péče v některých chudých státech stále chybí.

Africká epidemie

V letech 1998–2000 propukla obrovská epidemie viru Marburg v Demokratické republice Kongo. Virus se rozšířil mezi mladými dělníky ze zlatého dolu. Ze 154 nakažených zemřeli téměř všichni. Podobně tomu bylo mezi lety 2004 a 2005 v Angole, kdy z 252 infikovaných lidí přežila necelá třicítka.

Případy nákazy se objevily i jinde po světě, například v Dánsku, Rusku nebo USA. Vždy však šlo jen o jedince a virus se podařilo zajistit tak, aby se dále nešířil. Pandemie viru Marburg by totiž lidstvo s přehledem zlikvidovala.

Zdroj: https://www.cdc.gov/vhf/marburg/prevention/index.html

Virus: náhledové foto Pixabay

Starat se o své zdraví je základ a udržet si jej je dlouhodobý proces. Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti a zajímavosti z tohoto odvětví.