BOZP PREVENT Service s.r.o.

Ochrana zdraví při práci: Nezbytnost jasně stanovená zákonem

S každým zaměstnáním souvisí ochrana lidského zdraví. Nebezpečí úrazu číhá všude, a to nejenom na rizikových pracovištích! Základní prevenci představuje jak dodržování směrnic bezpečnosti práce, tak i ochrany lidského zdraví při pracovních činnostech, tedy BOZP. Zapomenout přitom nemůžeme ani na požární ochranu – PO. O bezpečnost se oficiálně dbalo i v dobách minulých, a to již za Rakouska-Uherska. Dnes se Česká republika řídí stejně jako ostatní státy EU směrnicí rady č. 89/391/EHS, jež vešla v platnost 12. června 1989. Jaké základní povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů i OSVČ ukládá?

Pravidelné školení BOZP

Zaměstnavatel musí dle zmiňované směrnice týkající se BOZP a PO zajistit svým zaměstnancům školení týkající se aktuálních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nově není problém řešit školení i jako e – learning. Vystačíte si pouze s multimediální výbavou a připojením k internetu. Kurzy se provádí nejen při nástupu do zaměstnání, ale i v průběhu jeho výkonu.

Ordinace PREVENT Service s.r.o.

Zdroj obrázku: prevent.cz

Nezbytné vedení dokumentace BOZP

Velmi důležitou roli hraje také dokumentace BOZP. Jedná se o soubor všech dokumentů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Nedílnou součástí veškerých dokumentů musí být i registr rizik. Jejich hodnocení může v případě, že počet zaměstnanců firmy nepřesahuje 500, řešit samotný zaměstnavatel. Stejně tak musí být vždy zaměstnancem včasně nahlášen jakýkoli pracovní úraz.

Nezapomeňte na pracovnělékařské prohlídky

Každý zaměstnanec, který je zaměstnavatelem přijímán, musí být dle zákona způsobilý k výkonu práce. O způsobilosti rozhodne lékař po prohlídce žadatele o zaměstnání. Pracovnělékařské prohlídky jsou realizovány u smluvního lékaře konkrétní firmy v pravidelných intervalech.

Zdá se vám vše příliš složité? Pro vaši firmu můžete vše řešit i formou outsourcingu. Naším tipem nabízející kompletní služby v oblasti BOZP i PO je společnost PREVENT Service s.r.o.

Zdroj náhledového obrázku: prevent.cz

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *