Péče

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Dostali jste se do situace, která vám neumožňuje žít zcela samostatně a nezávisle na pomoci blízkých, nebo se staráte o někoho, kdo se v takové situaci nachází? Pak jistě přemýšlíte, zda máte nárok na tzv. příspěvek na péči o osobu blízkou. Zjistěte, kdo má na příspěvek na péči nárok, v jaké výši a jak podat žádost.

Příspěvek na péči je finanční příspěvek státu určený osobám s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, kvůli němuž potřebují asistenci jiného člověka při běžných denních činnostech a při zvládání základních životních potřeb. Příspěvek by měl hradit výlohy plynoucí z poskytované pomoci blízkými či náklady na asistenční služby a pečovatele.

Kdo má nárok na pobírání příspěvku?

Nárok na příspěvek na péči začíná již u dětí starších 1 roku, pokud splňují podmínky dané zákonem. Nepříznivý zdravotní stav je posuzován na základě míry závislosti na druhých, přičemž existují 4 stupně závislosti hodnocené podle zvládání tzv. základních životních potřeb. Těch je celkem deset: mobilita, schopnost orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, zvládání tělesné hygieny, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a udržování domácnosti. Péče o domácnost se však nezohledňuje u pacientů před dosažením plnoletosti. Výše příspěvku se pak odvíjí od míry závislosti.

Osoba starší 18 let je vyhodnocena jako závislá na pomoci jiného člověka, pokud není schopna samostatně zvládat aspoň tři základní životní potřeby. Rozdělení dle jednotlivých stupňů je následující:

1. V 1. stupni, při lehké závislosti, není osoba schopna zvládat tři ze základních životních potřeb.

2. Ve 2. Stupni, při středně těžké závislosti, nezvládá čtyři až pět základních životních potřeb.

3. 3. stupeň, klasifikovaný jako těžká závislost, znamená, že osoba nedokáže vykonat sedm až osm základních životních potřeb.

4. 4. stupeň je ekvivalentem pro úplnou závislost. Osoba tedy nedokáže samostatně zvládnout víc jak devět základních životních potřeb.

Jak požádat o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči si musíte zažádat prostřednictvím formuláře Žádost o příspěvek na péči. Dále je nezbytné vyplnit Oznámení o poskytovateli pomoci a podat oba dokumenty na příslušném pracovišti Úřadu práce. Formuláře si na stejném místě můžete rovněž přímo vyzvednout. Pokud dáváte přednost vytištění doma, najdete je na webových stránkách MPSV.

Zajímá vás více o problematice domácí a dlouhodobé péče? Navštivte informační portál pece.cz.

Zdroj náhledového obrázku: pece.cz

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *