5 Tibeťanů

Cvičební sestava Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů je sestava cviků, která harmonicky působí nejen na tělo, ale také na ducha. Cvičení je pro všechny bez rozdílu věku, je nenáročné jak fyzicky, tak i časově. Výsledky jsou opravdu všestranné a dostaví se rychle. Díky těmto cvikům si obnovítepružnost páteře, kloubů a svalů, posílíte si imunitní systém a uvolní se toxická a psychická zátěž. Díky cvičení Pět Tibeťanů se budete se cítit lépe.

Princip cvičení Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů cviky byste měli provádět denně, a to minimálně 3x od každého cviku. Maximální počet opakování je 21x. Ideální je začít s prováděním cviku 5 x a po týdnu přidat dvě opakování navíc. Cvičte pomalu a soustředěně a pouze tolikrát, abyste po cvičení nebyli unavení. Začněte s minimálním počtem opakování a každý týden přidejte maximálně o jeden počet cviků navíc. Při cvičení je velmi důležité také dýchání. Při provádění cviku se nadechněte, při vracení se do základní polohy vydechněte. V každém cviku, vyjma toho prvního, je potřeba chvíli setrvat. Pět Tibeťanůje velmi účinný program vhodný nejen pro ženy.

Pět Tibeťanů – cvičební sestava – 1. až 3. Tibeťan

Výchozí polohou u 1. Tibeťana je stoj spatný s rozpažením, kdy dlaně směřují dolů.Pomalu se začněte otáčet s výdechem kolem osy těla, a to po směru hodinových ručiček. Začněte zvolna s šesti otáčkami, po určité době můžete zvýšit počet otáček na 12 až 21. 2. Tibeťan se cvičí vleže s pažemi podél těla. S výdechem zvedejte hlavu a bradou se snažte přiblížit co nejvíce ke klíční kosti. Současně s hlavou zvedejtenatažené nohy do svislé polohy. Chvíli setrvejte a vraťte se s výdechem do výchozí polohy. U 3. Tibeťana si klekněte na podložku, vzpřimte trup a prsty nohou se opřete o podložku. Dlaněmi se opírejte o stehna, přičemž palec směřujte vpřed. S výdechem skloňte hlavu, s nádechem mírně zakloňte hlavu i tělo. S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Cvičební sestava – 4. až 5. Tibeťan

4. Tibeťan je asi nejobtížnější cvik. Sedněte si na podložku s nataženýma nohama. Paže položtevolně podél těla, dlaněmi se opírejte o podložku a prsty směřujete ke kolenům. S výdechem skloňte hlavu, s nádechem hlavu pomalu zaklánějte.Současně zvedejte hýždě. Dýchejte volně a vydržte v této poloze. Poté se vraťte zpět do výchozí polohy. U 5. Tibeťana je výchozí polohou leh na břiše, kdy se chodidla opírají prsty o podložku. Dlaněmi se opřete vedle hrudníku, s nádechem zvedněte hrudník, přičemž paže mějte propnuté v loktech a hlavu nechejte v mírném záklonu. Při výdechu skloňte hlavu a zároveň zvedněte hýždě vzhůru, nohy nechejte propnuté v kolenou. Poté se velmi pomalu vraťte zpět do lehu na břicho. Cvičení Pět Tibeťanů se snadno naučíte, když si na internetu pustíte video.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *