Škrty v rozpočtu mohou být problém. Ambulantní specialisté nesouhlasí se škrty v rozpočtu ministerstva zdravotnictví

Plánované změny v rozpočtu mohou ovlivnit celou řadu oblastí. Patří sem i lékařství a kvalita poskytovaných medicínských služeb. Aktuální škrty v rozpočtu se tak nelíbí ambulantním specialistům, kteří poskytují kvalifikovanou péči mnohdy i pro větší počty lidí, než tomu bylo v minulosti.

Nedostatek financí ve zdravotnictví se ještě prohloubí

Již nyní není ekonomická situace zdravotnictví nejlepší. Náklady jsou mnohdy příliš vysoké a rostoucí tendence je stále daleko. Chybí peníze na dražší vyšetření, modernizaci přístrojů a v neposlední řadě je potřeba myslet i na zvyšující se životní náklady, kdy si lékaři potřebují vydělat rozumné peníze. Schodek ve státním rozpočtu v oblasti zdravotnictví by tak měly zacelit rezervy od zdravotních pojišťoven. Ovšem ani ty nejsou vysoko kvůli nutnosti hrazení testování, očkování a podobně v souvislostí s pandemií.

Kombinace vyšších nákladů i většího množství pacientů

Aby toho nebylo málo, přidávají se i nové problémy, mezi které patří vzrůstající počet pacientů a celkové vyšší náklady na léčbu. Zdražují léky, testování a všechny dílčí operace nutné pro správnou diagnózu. A přesně v takové situaci je naprosto nežádoucí plánovat další škrty.

Foto: Pixabay

Obavy z ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče

Protože jsou navržená opatřen a škrty poměrně nepříjemné z pohledu dalšího vývoje specializované ambulantní medicíny, zaslali zástupci Sdružení Ambulantních specialistů ČR otevřený dopis vládě. Mělo by se jedná o jasný signál, že tímto způsobem není možné pokračovat. „Vláda by především měla upustit od záměru nenavyšovat platby za státní pojištěnce. Zároveň by měla přijít s vizí plnohodnotné kompenzační vyhlášky. V obou případech je navíc nutné počítat s potřebou navyšovat platby i odměny také v následujících letech, především vlivem aktuálního vývoje cenové situace a nemocnosti v zemi,“ říká MUDr. Jojko.

Zdroj: TZ, Sdružení Ambulantních specialistů ČR

Náhledové foto: Pixabay