V čem je Senior Park odlišný?

Senior Park

Být přítěží pro svou rodinu a blízké okolí, je věcí, které se bojí téměř každý starší člověk. Není se však vůbec čemu divit, neboť nikdo z nás nechce být na obtíž pro lidi, které nade vše milujeme. Jak lze ale vyřešit tuto zdánlivě bezvýchodnou situaci, aniž bychom museli změnit vše, na co jsme byli doposud zvyklí? Existuje možnost, která nám zajistí bezpečné a komfortní bydlení bez toho, aniž bychom se museli vzdát toho, co máme rádi?

Senior Park

Zdroj obrázku: senior-park.cz

Právě takovou možnost nabízí Senior Park, jenž se nachází v blízkosti Brna. Jedná se druh seniorského bydlení, které lze označit jako alternativu domova s pečovatelskou službou či domova pro seniory, avšak s několika podstatnými rozdíly ve způsobu života. Senior Park je totiž místem, ve kterém mohou senioři najít nový domov v bezpečném a komfortním prostředí, které jim však umožňuje žít dle jejich potřeb a dosavadních návyků.

Jedná se o jednopodlažní budovu, která je složena ze samostatných bytových jednotek, které senioři obývají. Jelikož má Senior Park bezbariérové přístupy do všech svých částí, mohou jej obývat také osoby se sníženou schopností pohybu či vozíčkáři. Uprostřed budovy se nachází atrium, které slouží seniorům k relaxaci a odpočinku během dne.

Senior Park

Zdroj obrázku: senior-park.cz

Výhodou tohoto druhu bydlení je především to, že zde mohou místní obyvatelé mít své domácí mazlíčky, kteří v mnoha případech tvoří značnou náplň jejich života. Díky bydlení v samostatných bytech mohou senioři také kdykoliv přijímat návštěvy, a to také s možností přespání.

V Senior Parku mají starší lidé opět možnost aktivně žít. Díky programu, který je složen z pestré nabídky nejrůznějších aktivit, se zde většina lidí opět zapojí do aktivního života. Účast na jednotlivých aktivitách však není povinná, díky čemuž si tak každý může vybrat, zda se bude účastnit či nikoliv.

Zdroj náhledového obrázku: senior-park.cz

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.