Jak zavčas zjistit, že se u vás rozvíjí alkoholismus?

Alkoholismus

Rádi si vychutnáte jednu nebo dvě piva denně? Pak budete mít sklon ke zneužívání alkoholu, což je nadměrné užívání alkoholu, které může vést k návyku. Nejenže má vliv na fyziologický stav, ale má navíc nepříznivý dopad na identitu člověka. Také ničí vazby s lidmi ve vašem okolí. O zneužívání alkoholu se z větší části hovoří tehdy, když užívání návykové látky zahrnuje negativní vliv na sociální vazby pacienta.

Na problém se zaměřuje i skutečnost, že jedinec zahrnuje dlouhodobou touhu po alkoholu, kterou není schopen překonat. V podstatě řečeno, pije pravidelněji, než potřebuje. Na rozvoj závislosti má vliv řada proměnných, jednou z nich je dědičnost. Ukázalo se, že děti těžkých pijáků mají přibližně 40% šanci, že tomu podlehnou. Muži mají v tomto ohledu nepatrně vyšší šanci než ženy. Několik lidí navíc může alkohol vnímat jako únik od problémů, jako jsou povinnosti, pracovní neštěstí nebo rodinné či partnerské vztahy. Nutkání může také předcházet traumatické zážitky, jako je odchod drahé osoby, nemoc, rozvod, potrat nebo napadení.

Jak poznáte, že jde o alkoholismus?

Nikdo se nestane alkoholikem ze dne na den. Proces zpravidla trvá několik dlouhých let. Zatímco dospělí lidé se stávají závislými přibližně po pěti letech, děti ve věku kolem 15 let mohou sklouznout ke zneužívání alkoholu během šesti měsíců. Na začátku si alkoholik nechá pití k dispozici, kdykoli má chvilku nebo je něčím stresován. Následně začne dávat alkoholu přednost před rodinou a společníky. Postupně si muži hledají důvod, proč jít do baru, zatímco ženy si vymýšlejí, proč zůstat doma samy. Pomalu se u vytrvalého začnou vytvářet vedlejší abstinenční účinky, kterými jsou:

 • třes rukou
 • pocení
 • nevolnost
 • migréna
 • poruchy spánku
 • podrážděnost
 • úzkosti

Několik odborníků uvádí tři stupně závažnosti užívání alkoholu, konkrétně: nebezpečné chování, škodlivé chování a nakonec závislost. Při nebezpečném chování pacienti pijí alkohol, ale nesetkávají se s žádnými následky na zdraví nebo jinými komplikacemi. V období škodlivého chování mají tito jedinci problémy hned. Mohou mít například špatné jaterní testy nebo se u nich mohou objevit duševní změny.

Konečným stádiem je samotná závislost. Závislý člověk cítí silnou touhu pít a není schopen se alkoholu vzdát, i když si je dobře vědom svých zdravotních komplikací. Ignoruje své povinnosti a soustavně zvyšuje dávky návykové látky, aby dosáhl stejného stavu, k němuž mu původně stačila mnohem menší dávka.

Alkoholismus 2
Foto: Pixabay

Jaké jsou nejčastější symptomy?

 • bolest hlavy
 • průjem
 • nechutenství
 • třes, úzkost, deprese, únava
 • nevolnost a zvracení
 • sexuální dysfunkce
 • úbytek na váze
 • kožní defekty
 • porucha paměti
 • zmatenost
 • přecitlivělost
 • porucha soustředění a špatná hygiena

Existuje nějaká léčba?

Léčba alkoholika může začít, jakmile on na to bude připraven, ale nebo na základě soudního příkazu. V té chvíli si můžete vybrat ze dvou druhů léčby, konkrétně ambulantní nebo ústavní. Při ambulantní léčbě chodí člověk na poradenská sezení, a může pokračovat v práci. V případě ústavní léčby, která trvá několik měsíců, musí odejít ze zaměstnání.

Léčba z větší části zahrnuje zákaz alkoholu, dohled nad vedlejšími abstinenčními účinky a dalšími komplikacemi v oblasti zdraví. Léčba, jak osobní, tak skupinová, je využívaná nejčastěji.

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2798743/, https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/03/alcoholics-anonymous-most-effective-path-to-alcohol-abstinence.html

Náhledové foto: Pixabay