Evropská unie svět spíše vyjídá. Než aby byla světovou sýpkou, je spíše takovým velkým supermarketem

Evropská unie je největším vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů. K celosvětovému zásobování potravinami ale přispívá jen omezeně. Za sýpku ji považovat nelze, spíše za drahý hypermarket.

I zdroje potravin EU dováží

Zpráva WWF představila Evropskou unii z hospodářského hlediska jako největšího světového vývozce produktů zemědělství a potravinářského průmyslu. Jenže to má jeden háček, říká tato zpráva. EU totiž spotřebovává více, než je její spravedlivý podíl. Sice se pyšní vysokou úrovní produkce potravin, ale na druhé straně stojí masivní dovoz zdrojů k jejich výrobě. Vzhledem k současné situaci, kdy na Ukrajině zuří válka, to není nejlepší stav.

Velké plýtvání

Víte, že až 40 % potravin, které se v Evropské unii vyprodukuje, si nikdy nejí? Dovoz potravin a domácí produkce EU jsou ve skutečnosti neudržitelné. Narušují totiž přírodní zdroje, přispívají k celosvětovému odlesňování. V současné době probíhá celosvětová potravinová krize. Pokud by se EU snažila o zvýšení produkce potravin, výše uvedené problémy by to jen zhoršilo. Evropská unie by se proto neměla zaměřovat na větší výrobu, ale na jinou výrobu a spotřebu.

Přebytek z globálního obchodu skrývá nepříjemnou pravdu

Evropskou unii není možné považovat za světovou sýpku. Ve skutečnosti vypadá jako špičkový světový obchod s luxusnějšími potravinami, kterými udělá radost bohatší klientele. Jenže svět nepotřebuje chardonnay nebo libové hovězí maso, ale především obilí. Evropská vysoká úroveň výroby potravin je dosahována neudržitelnými vstupy, dovozem a nehospodárným využíváním půdy.

Fotografie: Pixabay

Jak je to s evropskou produkcí potravin

Obchodní model EU je založen na dovozu suroviny nízké hodnoty, jako jsou ovoce, sójové boby, kakao, a vývozu produktů s vysokou hodnotou, jakými jsou víno nebo čokoláda. To je pochopitelně pro hospodářství EU výhodné, ale nevede to k celosvětovému zásobování potravinami.

Mnoho komodit zemědělství a potravinářství se do EU dováží na úkor odlesňování tropických oblastí a ničení dalších přírodních ekosystémů. To vede ke změně klimatu, úbytku biologické rozmanitosti i sociální nespravedlnosti.

EU dováží skoro dvakrát více mořských plodů, než co sama vyprodukuje, a produkuje více živočišných produktů, než je doporučené pro lidské zdraví. Produkce plodin pro krmiva nebo paliva je neefektivní. Každoročně se vyplýtvá obrovské množství potravin, a to až 173 kg na osobu. Až 15 % celkové produkce potravin v EU je ztraceno každým rokem během sklizně nebo krátce po ní.

Zdroj: https://www.wwf.eu/?uNewsID=6641916

Náhledová fotografie: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.