Zdravotní pomoc

Co dělat při epileptickém záchvatu

Epilepsie je onemocnění, které se mimo jiné projevuje záchvaty, které mohou postiženého zastihnout všude a bez předchozích náznak. Dnes se podíváme, jak takovému člověku pomoci. Někdy je totiž rychlá a pohotová reakce to nejdůležitější ve zvládnutí takového záchvatu. Co tedy dělat?

Základní instrukce

První začneme těmi nejdůležitějšími instrukcemi, kterých je nutno dbát. Zaprvé při takovém záchvatu odstraňte od postižené osoby všechny objekty, které by mohly být potencionálně nebezpečné. Jak t jeho okolí, tak například i z jeho těla. Dále buďte na blízku osobě s epilepsií, avšak nebraňte jí v pohybu. Nikterak se s osobou „neperte“. Nechte jí prostor. Může při zápase s vámi ublížit vám i sobě. Když křeče skončí, přesvědčte se, zda postižený pořád dýchá. Otočte osobu na bok a nechejte jej v klidu další dobu. Jde pro něj o jakýsi odpočinek po záchvatu. Právě leh na boku je pro epileptika po záchvatu takzvaná zotavovací poloha.

Další užitečné rady

Dále můžete využít následující rady, v případě, že jich bude zapotřebí. Například pokud je člověk, kterého se zmocní záchvat epilepsie, na tvrdé zemi bez jiné podložky, opatrně mu podložte hlavu něčím měkkým. použít můžete například kus oděvu nebo polštář. Nesmí jít však o nic příliš vysokého, aby záklon hlavy neblokoval dýchací cesty. Dále se vždy zdržte jakéhokoli rozevírání úst. Ani do nich nic nevkládejte. Až po skončení záchvatu zkontrolujte dech. Dále si dejte pozor na sliny a zvratky. Pokud postižený velmi sliní nebo zvrací, otočte jej na bok a dávejte pozor, aby se tekutinami nedusil.

Co při komplikacích

Pokud proběhne vše standartním způsobem, není nutné ihned volat lékaře. Odezní-li záchvat samovolně, stačí poté jen zotavovací poloha, kontrola dýchání a čas pro odpočinek pro postiženého. Záchvat je také těžký na psychiku, proto dejte po záchvatu epileptikovi čas a buďte trpěliví. Záchranku však volejte v každém z následujících případů. Zavolejte pomoc vždy, když záchvat trvá delší dobu než pět minut. Dále je dobré zavolat záchranku i v případě, že dochází ke zranění či poznáte u postiženého zhoršené dýchání, popřípadě pokud ani nedýchá. Záchranku zavolejte i v případě, že jde o první výskyt záchvatu v životě této osoby. Nutná je diagnostika.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Svět zdraví je bezbřehý. Jak se cítit co nejlépe? To neví nikdo, ani já. Přesto vám nějaké zajímavosti prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *