Domů Epileptik

Epileptik

Zdravotní pomoc

Co dělat při epileptickém záchvatu

Honza Mikulín 02. 03. 2020

Epilepsie je onemocnění, které se mimo jiné projevuje záchvaty, které mohou postiženého zastihnout všude a bez předchozích náznak. Dnes se podíváme, jak takovému člověku pomoci. Někdy je totiž rychlá a pohotová reakce to nejdůležitější ve zvládnutí takového záchvatu. Co tedy…