Epileptik

Zdravotní pomoc

Co dělat při epileptickém záchvatu

Epilepsie je onemocnění, které se mimo jiné projevuje záchvaty, které mohou postiženého zastihnout všude a bez předchozích náznak. Dnes se podíváme, jak…