Zákeřná a nebezpečná rakovina plic

Rakovina plic

Rakovina plic je jedna z nejnebezpečnějších a nejbolestivějších forem tohoto onemocnění. Dlouho se myslelo, že jedinou hlavní příčinou jsou cigarety či jiný způsob kouření. Opak je však pravdou. Ačkoli je to jedna z nejčastějších příčin, nejedná se zdaleka o jedinou a dokonce i nekuřáci si nemůžou být jistí. Podle posledních statistik dokonce přibývá těch, kteří onemocní rakovinou plic a přitom v životě nevykouřili ani jednu cigaretu, doutník či dýmku.

Co vše může onemocnění způsobovat

Jeden z hlavních důvodů zde byl již popsán – kouření. Jsou zde ale i jiné faktory, které vznik onemocnění mohou způsobovat. Jde například o toxické plyny a látky jako jsou například radon, azbest, uran nebo výfukové plyny. Na pozoru by se měl mít hlavně ten, kdo se často pohybuje (v práci, ve volném času,…) v místech, kde přichází do častého a těsného styku s těmito látkami. U nich se totiž zvyšuje pravděpodobnost vzniku karcinomu v pozdějším věku. Dalším faktorem je samozřejmě genetika. Přes všechny vlivy však stále platí to, že u kuřáků je riziko vzniku rakoviny plic asi 20x vyšší než u nekuřáků. Z kuřáků onemocní asi 15%.

Příznaky rakoviny plic

Rakovina plic má jeden zásadní problém, který brání v jejím rozpoznání a včasné diagnostice. Velmi dlouho trvá úplně bez příznaků. Na rakovinu se přijde zpravidla až v posledním stádiu. V tomto období je totiž velmi podezřelý dusivý kašel postiženého. Pokud se přijde na onemocnění včas, je to většinou díky nějaké plánované operaci nebo náhodě, při které se díky vyšetření na tuto nemoc přijde. Rakovina plic tedy žádné nápadné první příznaky nemá. V pozdějších stádiích začíná tumor metastazovat a přidává se již zmíněný nápadný kašel.

Léčba

Rakovina plic je onemocnění s nejvyšším počtem mrtvých. Tato nelichotivá statistika někdy pacienty zcela demotivuje. Je však důležité bojovat a podrobit se léčbě. V dnešní době se používají již modernější a účinnější formy chemoterapií, které efektivitu boje s karcinomem plic výrazně zvýšili. Dále se také používá takzvaná biologicky cílená léčba, při které se přesně geneticky diagnostikuje nádor, a dle poznatků se aplikují léky. Léčba zamezuje dalšímu růstu nádoru a má méně vedlejších účinků než chemoterapie.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.