Co vše se dá vyčíst z vašich zorniček? Prozradí mnohé

Zorničky

Naše zorničky jsou známé hlavně tím, že umožňují pronikání světla do očí. Ale především o nás hodně prozrazují. Velikost zorniček odhaluje, jestli přemýšlíme, kým jsme, jestli jsme nemocní, nebo zda projevujeme o něco nebo někoho zájem.

Poznáte, když někdo hodně přemýšlí

Podívejte se kolegovi do očí a zeptejte se ho na jednoduchou otázku. V tomto případě neuvidíte žádné velké změny. Ale zeptejte se ho například na pravidla hry v šachy – v současné době budete pozorovat, jak se mu rozšiřují zorničky.

Uvidíte, že máte přetížený mozek

Když uvidíte někoho, kdo usilovně pracuje nad těžkým úkolem a vyrušíte ho, uvidíte, že osoba má výrazně zmenšené zorničky.

Mohou odhalit poškození mozku

Důvodem, proč specialisté a zdravotníci používají u pacientů baterky, kterými jim svítí do očí. Jde o absolutní kontrolu v případě, že jejich mozek pracuje normálně. Zorničky by měly být velké, kulaté a musí reagovat na světlo.

Zorničky odhalí, zda máte zájem…

Rozšíření zorniček může také značit, že jsme fascinováni tím, co nám někdo říká. Je to proto, že jsme pravděpodobně zvědaví na nové věci, takže k rozšíření zorniček dojde na začátku, ale rozšíření bude trvat a vydrží tak dlouho, dokud potrvá náš zájem.

Oči stejně jako zbytek těla reagují na sexuální vzrušení

K tomuto jevu skutečné dochází u obou pohlaví. Jakmile dojde ke vzrušení, podočnice se rozšíří. Ne všichni však souhlasí s tím, že rozšířené zornice jsou signálem sexuálního vzrušení. Testy byly prováděny v podobě ukazování fotografií obnažených jedinců a existují odborníci, kteří se přiklánějí k názoru, že vzrušení se projevuje v očích, pokud se jedná o nahotu.

Zorničky 2
Foto: Pixabay

Jste znechucení?

Stejně jako se zorničky rozšiřují při vzrušení, na druhé straně dochází k zúžení, když vás něco zhnusí.

Díky zorničkám poznáte, když má někdo bolesti

Bolesti způsobují v našem těle spoustu pochodů – jako zrychlený srdeční puls, dušnost, únavu, nespavost, a především zúžení zorniček.

Nedíváte se na drogově závislého?

Některé drogy, jako je alkohol, opiáty, způsobují výrazné stáhnutí zorniček. Jiné jako amfetaminy, kokain, LSD a meskalin způsobují naopak rozšíření.

Víte, jakou máte osobnost?

Nejedná se o rozšíření nebo zvětšení zorniček. Několik odborníků tvrdí, že určité osobnostní rysy získáme z kresby duhovky a útvarů, které v něm vidíme. Například, malé tmavší skvrny nebo fleky mohou ukazovat na impulzivnost.

Zdroje info: hr-klub.cz, florence.cz, https://www.scientificamerican.com/article/pupil-size-is-a-marker-of-intelligence/

Náhledové foto: Pixabay