Unikátní česká aplikace pomáhá snižovat rizika při užívání psychedelických látek

O LSD, psilocybinu, ayahuasce a mnohých dalších dnes slýcháváme velmi často v kontextu jejich možného terapeutického využití. Jsou známé jako psychedelika (dříve halucinogeny) a při užití v nekontrolovaném prostředí bohužel mohou nadělat více škody než užitku.

A právě tomu se snaží předejít česká aplikace iTrip. Ta cílí na opravdu velmi širokou populaci lidí, je se běžně s těmito látkami dostávají do kontaktu. Kupříkladu z výroční zprávy 2019 Národního monitorovacího střediska (NMS) vyplývá, že jenom zkušenost s tzv. magickými houbami (obsahujícími psilocybin) prožilo přes 5% obyvatel ČR – což je asi 500.000 lidí.

Češi hledají novou unikátní cestu

Vzhledem k tomu, jak začínají být nejrůznější alternativní přístupy k léčení některých nemocí, populární, už není možné nad touto problematikou dále zavírat oči. Aplikace tak umožní uživatelům jejich zkušenosti sdílet a dále se tak učit o jejich bezpečném užití. Zdůrazňujeme, že jde o látky, jež prozatím nejsou označeny jako nelegální.

Získají tak komplexnější náhled na své vlastní duševní zdraví (to vše především díky dotazníkům a notifikacím) a získají také nástroje snižující rizika, jež jsou s užíváním psychedelik až příliš často neodmyslitelně spojena. Aplikace tak funguje i jako opravdu účinný nástroj prevence a to především ve smyslu “harm reduction”.

Fotografie: Protext ČTK

Komu může tento koncept pomoci

„Aplikace iTrip je plná výzkumných dotazníků, které vědeckému týmu umožní získat velmi relevantní data, které obohatí psychedelický výzkum. Její unikátnost spočívá ale především v tom, že stejná data poskytuje i uživateli samotné aplikace pomocí přehledně popsaných grafických výstupů. Každý uživatel aplikace může vidět, na kolik je jeho zážitek pod vlivem psychedelické látky nebo jejich kombinace podobný nebo odlišný od zkušenosti všech uživatelů. Zároveň, každým dalším vyplněným zážitkem uživatel rozšiřuje databázi, takže se promítne formou další křivky v grafech do aplikací všech ostatních uživatelů. Jedná se tedy o jakousi “sdílenou psychedelickou knihovnou,” vyjádřil se k aplikaci jeden z tvůrců psychiatr Filip Tylš.

Vše je anonymní, riziko tedy nehrozí

A nemusíte se bát, že se díky aplikaci dozví něco o vašich „netradičních“ aktivitách i někdo další. Vše je samozřejmě anonymní a celková data jsou prezentována vždy prostřednictvím grafů a nikoli konkrétních uživatelů. Měli byste také vědět, že realizace aplikace a k ní vázaného výzkumu byly schváleny Etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví.

Náhledová fotografie: Protext ČTK

Zdroj: https://www.protext.cz/zprava.php?id=36448, https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.nudz.cz%2Ffiles%2Fpdf%2Fregenerace-clanek-2015.pdf

Každý by se chtěl cítit skvěle. I já. Snažím se o to a některé zajímavosti ohledně zdraví vám prozradím ve svých článcích.