Stravovací návyky a vzdělání: existuje mezi nimi spojitost

Stravování a zdraví

Dalo by se říci, že čím jsou lidé vzdělanější, tím by měli být také svědomitější, co se stravy týká. Ne vždy je to ale pravda. Jen si vezměte, kolik obézních lékařů nebo právníků znáte. Někdy za to může právě rychlý životní styl – mezi prací není volné místo, ve kterém si můžete zajít do dobré restaurace. A tak je třeba využít řetězce s rychlým občerstvením. Pokud se odborníci snaží rozklíčovat příčinu obezity, zkoumají takové proměnné, jako je vzdálenost od supermarketu a řetězce rychlého občerstvení, délka a kvalita spánku, krevní skupina a preferovaný způsob pohybu a nyní také vzdělání.

Proč by mělo vzdělání ovlivnit stravování?

Má se za to, že čím dosáhli lidé vyššího vzdělání, tím by měli více vydělávat. Díky tomu by měli mít přístup ke kvalitnějším potravinám. Konzumovat by mohli například větší množství ryb, čerstvé zeleniny a ovoce. Lidé s nižšími příjmy obvykle sáhnou po potravinách bohatých na zpracovanou mouku a levných uzeninách, které příliš masa neobsahují. Dále pak některé obory vyššího vzdělání souvisí se zdravým stravováním. Díky tomu by měli mít lidé lepší povědomí o zásadách zdravého stravování.

Zdravé stravování

Foto: Pixabay

Stravují se vzdělaní lidé lépe?

Ze studie University of Leeds (ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací – WHO) vyplývá, že čím vyšší vzdělání člověk dosáhnul, tím více správného množství mikroživin konzumoval. Mikroživiny, které vzdělaným lidem rozhodně nechybí, jsou důležité pro správný vývoj a regeneraci tkání, podporují transport kyslíku a přispívají k udržení správného energetického metabolismu. Taktéž se zaměřují na podporu imunitního systému.

Lepší vzdělání ohledně stravování

Vědci z toho vyvodili jasný závěr: znalosti ohledně zdravého stravování by měli být předmětem vzdělávacího plánu už od prvních ročníků základní školy. Zatímco dnes se racionálnímu stravování věnují školy jen okrajově, do budoucna by mělo dojít k tomu, že děti pochopí souvislosti mezi nezdravým stravováním a obezitou. A následně mezi obezitou a různými nemocemi, které způsobuje. Podle WHO má s kardiovaskulárním zdravím (které může být způsobeno obezitou) problémy 59 % Evropanů.

Zdroj: https://synergiczni.pl/dieta-sport/czy-wyksztalcenie-wplywa-na-sposob-odzywiania

Foto: Pixabay