Stanovené hygienické požadavky školy v podstatě plní na jedničku. Pochybení je jen v minimu případů

Od dubna do května 2022 provedla Hygienická stanice hlavního města Prahy 137 kontrol, zaměřené na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízení. Kontroly byly prováděné v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Potěšující zprávou je, že z celkového poštu kontrol hygienici zjistili pochybení jen u zlomku případů, konkrétně u 5 případů, co je 3,6 %.

Jaké závady se v provozovnách školního stravování vyskytly

Při kontrole pražští hygienici zaznamenali hlavně nedostatečnou provozní hygienu, zanedbanou údržbu prostor a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy; nedodržování stanovených teplot pokrmů; nedodržování skladovacích podmínek daných výrobcem; křížení čistého a nečistého provozu. Ve svém důsledku výše uvedené závady představují významné riziko ohrožení zdraví konzumentů.

Konkrétně při kontrole pražští hygienici narazili na olupující se nátěr vzduchotechnického zařízení, což může způsobit kontaminaci připravovaných pokrmů. V čistotě musejí být udržovány i podlahy. Do varného prostoru nelze umístit předměty, které nesouvisejí s výrobní činností, opět hrozí riziko kontaminace potravin. V kuchyni je nebezpečná zejména plíseň na stěnách kuchyně, která představuje zdravotní riziko pro zaměstnance i pro konzumenty.

Fotografie: Pixabay

Proč jsou kontroly hygienickou stanicí prováděny

Cílem kontrol školských zařízení hygienickou stanicí není trestat provozovatele vysokou nebo likvidační pokutou. Snahou je docílit co nejdříve zjednání nápravy tak, aby ve školách bylo bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí. Pražská hygienická stanice se věnuje i edukační činnosti: podílí se na vzdělávání personálu školních jídelen, a to pořádání pravidelných seminářů hygienického minima.

Školská zařízení to zvládla většinou bez ztráty kytičky

Dobrou zprávou je, že většina pražských předškolních a školních zařízení provozují jídelny pro děti a mladistvé ve vyhovujícím stavu. Prázdniny tak budou moci využít pro generální úklid a pravidelnou údržbu všech prostor školských zařízení, aby do nového školního roku vstoupily opět připraveny na jedničku. Důsledná hygiena při přípravě jídla a jeho manipulaci se vyplatí.

Zdroj: https://www.hygpraha.cz/skoly-hygienicke-pozadavky-plni-v-podstate-na-vybornou-pochybeni-jen-ve-zlomku-pripadu/

Náhledová fotografie: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.