Proč je závislost nemocí z osamělosti?

Osamělost

Instantní komunikace je fenoménem dnešního světa vyspělých technologií a lidé jsou si technicky blíž než kdykoli předtím. Ve světě, kde stačí stisknout tlačítko, abyste hned byli ve spojení, se ale stále více lidí cítí stále izolovaněji a nedokáže s ostatními zažít ten pocit skutečného spojení. Někteří odborníci pro to mají označení „věk osamělosti“.

Pocit osamělosti není nic neobvyklého, ale může přejít do chronické fáze, kdy ho ze sebe už nedokážete setřást. Pokud se pocity osamělosti a izolace neřeší, mohou se při jejich zvládání projevit negativní vzorce v podobě problémů se závislostmi, poruchami příjmu potravy, úzkostí a stresem.

Covid-19 u řady lidí kvůli izolaci a lockdownům pocit osamělosti zesílil. Z jedné nedávné studie provedené v roce 2021 vyplynulo, že stres způsobený pandemií potenciálně závislostní chování u lidí významně zesílil – ať už jde o kompulzivní nakupování, přejídání, zneužívání návykových látek, nebo třeba patologické hráčství. Bez blízkosti přátel a rodiny bylo pro leckteré lidi mnohem jednodušší takovému chování propadnout.

Když se pak restrikce uvolnily, podobné vzorce už v rutině lidí zůstaly. Pokud jste například v období covidu nadměrně pili, pravděpodobnost, že byste najednou s pitím přestali nebo ho omezili, byla velmi nízká, a vesele jste v něm pokračovali dál. Po odeznění pandemie covidu-19 lidé ještě novému životnímu stylu v domácnosti neuvykli, vyrovnávají se s finanční zátěží a potenciálně náročnou vztahovou dynamikou, což jsou všechno stresující okolnosti, které jsou pro behaviorální závislosti živnou půdou. A nedostatky v přístupu k poradenství a službám v oblasti duševního zdraví tuto krizi ještě prohloubily.

Pojďme se teď na některé z těchto typů závislostního chování a to, jak se na něm může podepsat osamělost, podívat blíž.

Závislost na návykových látkách

Zneužívání návykových látek je lékařský termínZneužívání návykových látek je lékařský termín, který popisuje vzorec užívání látky v nadměrném množství, s čímž jsou spojeny značné problémy nebo obtíže. Látkou mohou být nelegální drogy, léky na předpis nebo volně prodejné léky používané pro jiné účely, než k jakým jsou určeny, popřípadě alkohol. U lidí, kteří se potýkají s osamělostí, je obecně riziko vzniku závislosti na těchto látkách vyšší.

Osamělost a zneužívání návykových látek má potenciál dostat člověka do začarovaného kruhu. Když se objeví pocity izolace, lidé častou intuitivně sáhnou po alkoholu a drogách, aby svoje emoce převrstvili něčím jiným. Je to pro ně cesta, jak na nic nemyslet, jak rozptýlit tíhu osamělosti. Zneužívání drog nebo alkoholu ale následně vede k ještě větší izolaci od lidí, které mají ve svém životě, a bez podpory se pak s těmito pocity těžko vyrovnává. Cyklus tedy běží dál.

Závislost spolu s finančními, právními a osobními problémy, které s ní souvisejí, může do jejich vztahů zasít semínko odporu, strachu a nedůvěry. Snaha uniknout a zmírnit pocity osamělosti zneužíváním návykových látek se pak obrací proti nim a činí je ještě osamělejšími. Osamělost může být v souvislosti se závislostmi příčinou i následkem.

Patologické hráčství

Hazardní hry jsou v dnešní době mnohem dostupnější než kdy předtím, a to se významně propsalo do nárůstu patologického hráčstvípatologického hráčství. To, že se jeden zvládne po několika hrách zvednout a druhý ne, je dáno psychologickými faktory, jako je částečná motivace odměnou. Lidi to pak nutí ve hře pokračovat, protože očekávají, že nakonec vyhrají. Předpokládá se, že hry, jako jsou hrací automaty, tuto motivaci zvyšují. To, jak jsou koncipovány, je pro hráče lákavé, protože budí dojem, že úspěch už je na dosah. Roztočení, ve kterém jste málem vyhráli, není považováno za neúspěch, ale prakticky za úspěch, takže hráči točí vesele dál.

Výzkumy ukazují, že mezi osamělostí a hraním existuje silná korelace. Závislost na hazardních hrách může fungovat jako substituce spojení s lidmi, jako taková ochrana před osamělostí. Lidem nabízí společnost, pocit identity a něco, díky čemu se mohou zcela rozplynout v okamžiku a pustit svoji izolovanost z hlavy. Online komunity, jako je například svět hazardu, bývají přitažlivé zejména pro mladé lidi, kteří nejsou spokojeni se svými offline vztahy. Pozdní adolescence a raná dospělost s sebou nesou řadu problémů, které činí mladé lidi zranitelnými vůči osamělosti a s ní spojenému rizikovému chování, jako je například nadměrné hraní hazardních her.

Krátkodobý efekt vyrovnávání se s osamělostí, která může být falešným i velmi nestálým pocitem, však jednou skončí a v té chvíli nastupují dlouhodobější důsledky. Stres z honby za dobrým pocitem se zničehonic vymkne kontrole a přejde v zoufalství. Hraní hazardních her sice může podobně jako v případě zneužívání návykových látek poskytnout útočiště před osamělostí, ale ve výsledku pocity spíš protahuje. Můžete přijít o přátele a rodinu, o práci, propásnete příležitosti, koníčky ustoupí do pozadí a vše se začne točit jenom kolem hraní.

Kompulzivní nakupování

Někteří lidé si leckdy dělají legraci, že nakupování je levnější než terapeut, a někdy tomu přezdívají retailová terapie, ale výzkumy ukazují, že nakupování jako cesta z emoční propasti může zafungovat velmi dobřenakupování jako cesta z emoční propasti může zafungovat velmi dobře. Neplatí to ale vždycky, zvlášť když se s osamělostí zkombinuje materialismus. Nákupní tašky nicméně přátele nenahradí, což je přesně ta temná stránka, pokud se k materialismu přistupuje jako k náplasti.

Kompulzivní nakupování je vzorec chronického, opakovaného nakupování, které se postupně stává primární reakcí na negativní události a prožitky. V moderním světě je nakupování natolik dostupné prostřednictvím tolika různých médií, že se mu lidé můžou věnovat prakticky 24/7. Nakupování a osamělost mají společný jmenovatel – osamělí lidé mají tendenci či nutkání vrhnout se na nákup věcí, kterým „zalepují“ prázdnotu. Pocit z nákupu něčeho nového umí zlepšit náladu a vyplnit čas.

Podobně jako u všech závislostí ale nakupování osamělost neřeší, pouze poskytuje dočasnou útěchu. Může se navíc podílet na vzniku negativního cyklu, kdy se neřešením základního problému zadělává na ještě větší problém, zejména díky finanční zátěži, kterou to obnáší. Negativní smyčka často vrcholí lítostí nad tím, že jsme se k nakupování nechali strhnout, a o to víc ve chvíli, kdy se začnou skládat účty. Někdy se to označuje jako „smyčka osamělosti“ – pocit smutku nutí lidi nakupovat a nakupování v lidech probouzí smutek.

Přejídání

Osamělost, nuda a smutek. S těmito pocity se potýkají miliony lidí a nevědí, jak to zvrátit. Proto nacházejí útěchu v jídlu. Tohle emoční „hodování“ spočívá v hledání něčeho, co by zmírnilo pocit osamělosti a umožnilo lidem cítit se lépe. Často to ale končí emočním přejídáním.

Více než třetina dospělých Američanů uvedla, že se takto ve vztahu k jídlu chová pravidelně, a třetina dospělých Američanů pak uvedla, že trpí pocity chronické osamělosti. Jedná se o znepokojivý trend, kdy osamělost i obezita představují pro miliony Američanů, kteří jedí, aby ukojili svoje emoční potřeby, dvojí zátěž.

Přejídání a osamělost jsou považovány za spojené nádobyPřejídání a osamělost jsou považovány za spojené nádoby, což potvrzuje to, co odborníci na poruchy příjmu potravy dávno vědí – lidé se přejídají, když hledají pocit naplnění, který jim jídlo nedá. Také se předpokládá, že osamělost může způsobovat nejen přejídání, ale lidé pak jedí i potraviny, o nichž je známo, že po nich přibývají na váze, například potraviny se zvýšeným obsahem cukru. Je to zase ten známý začarovaný kruh – cítíte se špatně, tak se špatně najíte, abyste se pak cítili ještě hůř.

Závěr

I přes varování před tímto závislostním chováním lidé ničeho nedbají a propadají mu, protože z hlediska své osamělosti nevidí světlo na konci tunelu. Existují i zdravé způsoby, jak se vypořádat s osamělostí, jenže mnozí lidé o nich buď neví, nebo je nechtějí hledat. Osamělost je problém a na boj s ní vznikají různé projekty, například i pro senioryna boj s ní vznikají různé projekty, například i pro seniory. Často se k problému přistupuje pomalým navazováním nových kontaktů, vyhledávání podpory vrstevníků a terapie mluvením. Boj s osamělostí se tedy nakonec může proměnit na boj se závislostí.

Zdroje info: socialnipolitika.eu, idnes.cz, moda.cz

Náhledové foto: Unsplash

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.