Poruchy imunity: nejednoduchý problém, který má řešení

Cholesterol

Pokud býváte často nemocní, pak vaše imunita nemusí pracovat tak, jak by měla. Odolnost organismu je totiž závislá na imunitním systému člověka. Bohužel poruchy imunity jsou spojovány jak s psychickým, tak také s fyzickým zdravím, takže není jednoduché je obnovit. Důvodem poruchy imunity mohou být také vrozené nebo získané nedostatky, které funkci imunitního systému narušují. A ten tak nepracuje, jak má.

Co jsou poruchy imunity?

Jedná se o stav, kdy imunitní systém nepracuje tak, jak by měl. Buď v rámci imunitního systému něco chybí, nebo je to funkce plněna nesprávně. Porucha imunity může být primární, tedy vrozená, kdy defekt imunitního systému má jedinec již od narození, nebo sekundární, tedy získaná. K poškození imunity došlo během života člověka vnějšími faktory. Také imunitní systém může být vrozený nebo získaný.

Zdraví srdce

Foto: Pixabay

Nemoci a poruchy imunity

Poruchy imunity, čili imunodeficience, může být častější u pacientů s cukrovkou, selháním ledvin nebo jater, u pacientů podvyživených, také u těch, kteří mají lupénku nebo revmatickou artritidu. Některé druhy rakoviny, jako je chronická lymfocytární leukémie a Hodgkinův lymfom, mohou také způsobit poruchy imunity. Avšak k poruchám imunity může dojít také u lidí, kteří jsou přepracovaní, vystaveni dlouhodobému stresu či nadměrné fyzické zátěži. Stav, kdy jsou infekce časté, chronické a mají tendenci se opakovat, je znepokojivý. Ukazuje na rozvíjející se imunodeficienci.

Diagnostika imunodeficience

Díky tomu, že je imunodeficience diagnostikována, může být pacient vhodným způsoben podporován, čímž se může ochránit před dalšími infekcemi. To samozřejmě zvyšuje kvalitu jeho života.  Narušené fungování imunitního systému diagnostikuje lékař na základě provedených testů, jako je například vyhodnocení počtu jednotlivých typů buněk imunitního systému či využití průtokové cystometrie při hodnocení jednotlivých buněk odpovědných za imunitu v lidském těle.

Léčba poruchy imunity

Sekundární imunodeficience se dá vyléčit, a to tak, že dojde k odstranění základního onemocnění, které přispělo k jejímu rozvoji. V naprosté většině případů to stačí k obnovení správného fungování imunitního systému. Primární poruchy imunity bohužel vyléčit nelze, obvykle se užívají léky, které odstraňují nepříjemné symptomy. Mezi léčbu primární poruchy imunity patří nitrožilní podávání imunoglobulinových přípravků, podávání přípravků, které stimulují buňky imunitního systému ke zrání nebo také transplantace kostní dřeně (ve velmi vážných případech).

Zdroje info:

https://wylecz.to/choroby-krwi/niedobory-odpornosci/

https://nemoci.vitalion.cz/porucha-imunity/

https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/autoimmune-disease-research

Foto: Pixabay