Pokousání zvířetem: co v této situaci (ne)dělat?

pes

Napadení zvířetem je vždy závažná situace. Často můžete číst články o tom, jak podrážděný pes napadl malé dítě nebo nepozornou návštěvu. Víte však, jak se v této nebezpečné chvíli zachovat? A jakou první pomoc pokousaný člověk potřebuje?

Pes, kočka i kuna

V naší české kotlině mnoho velkých nebezpečných zvířat nepotkáme. Medvěd se sem zatoulá zřídka a rys či vlk se vám raději obloukem vyhne. Nejčastěji se tak dostanete do střetu s kočkou nebo psem. Pokousat vás však může i kuna, kterou vyrušíte při jarním úklidu chaty. Výjimkou nejsou ani kousance od nutrií, které se hojně vyskytují ve městech.

Když kousne zvíře domácí

Pokud vás napadne vaše vlastní zvíře nebo se incident stane třeba na návštěvě, platí jedno pravidlo: mazlíček, který zranění způsobil, musí k veterináři! Ten zvíře prohlédne a ověří, zda bylo řádně očkováno proti vzteklině. I postižený člověk musí navštívit lékaře. Nejprve je však potřeba ránu dobře vymýt mýdlovou vodou, vydesinfikovat a překrýt obvazem. V ordinaci čeká pokousaného i vakcína proti tetanu, případně proti vzteklině.

Pokud je však poranění vážné, neváhejte zavolat sanitku. Zvlášť u malých dětí může rozzuřený pes způsobit i smrt.

kočkaKočka: foto Pixabay

U divokých zvířat pozor!

Když se dostanete do křížku s volně žijícím nebo toulavým zvířetem, nastává problém. Tato zvěř často přenáší nepříjemné nemoci a parazity. Správně byste v takovém případě měli zavolat městskou policii, aby zvíře odchytila a podrobila jej veterinárnímu vyšetření. V této situaci vás očkování proti vzteklině nemine. Tato smrtelná nemoc je sice v České republice považována za vymýcenou, ale není tomu tak v sousedních státech. Proto je přeočkování stále důležitou prevencí.

Upozornění na závěr

K nešťastnému úrazu však může dojít i kvůli neukázněnosti rodičů. Množí se případy, kdy rodič „pomůže“ dítěti sáhnout si na některé ze zvířat v zoologické zahradě. Mějte na paměti, že i tato zvířata jsou pro lidi nebezpečná. Třeba takový šimpanz dovede člověku amputovat prst během chvíle. Respektujte proto všechna omezení v zoo a předejdete tím spoustě nevratných úrazů.

Zdroj: https://www.mestonachod.cz/mestska-policie/pejskari/pokousani.asp

Pes: náhledové foto Pixabay

Starat se o své zdraví je základ a udržet si jej je dlouhodobý proces. Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti a zajímavosti z tohoto odvětví.