Oxytocin je pro ženy nesmírně důležitý, znáte jeho funkce?

Štěstí

Oxytocin se vyplavuje do oběhového systému jako jeden z hormonů štěstí, tj. v reakci na podněty, které vyvolávají okouzlující pocity. Přestože je dodáván u obou pohlaví, nejdůležitější je u těhotných žen. Je to proto, že vyšší hladina oxytocinu posiluje dělohu, aby se stahovala a nabízela pomoc při příchodu dítěte na svět. Ale využívá se i u jiných poruch a problémů.

Oxytocin, co to je?

Oxytocin je peptidový hormon, který se vyskytuje u teplokrevných živočichů a vytváří se v hypotalamických jádrech. Poté je vypouštěn do oběhového systému z neurohypofýzy, kde je odkládán. Má rozhodující vliv na několik chemických forem v lidském těle, navíc působí jako neurotransmiter, který přenáší nervové podněty.

Jaké jsou známé funkce oxytocinu?

Přestože se oxytocin utváří u obou pohlaví, je nejznámější pro svůj výrazný vliv na ženskou reprodukční činnost. Zvláště důležitou roli hraje v poslední fázi těhotenství a při porodu. Způsobuje stažení hladkého svalstva dělohy, a urychluje příchod dítěte na svět. V poporodním období podporuje odchod placenty. Oxytocin hraje důležitou roli i v průběhu samotného rodičovství. Má vliv na budování pouta, které se vytváří mezi matkou a kojencem, navíc má vliv na kojení. Oxytocin je známý jako hormon lásky, oddanosti a víry. 

Ve skutečnosti je plný pozitivních pocitů, které jedinec pociťuje zejména tehdy, když je k někomu přitahován nebo pociťuje sexuální touhu. Hladina oxytocinu se zvyšuje při pozitivním sociálním chování, zejména při objímání, tulení a dalších důvěrných aktivit. Uvolňuje se při orgasmu, což u žen způsobuje stlačení dělohy, zatímco u mužů je schopen stlačit hladké svalstvo semenných váčků. Svým způsobem může být oxytocin také zahrnut do výběru partnera, což má vliv na budování společné víry, ovlivňuje současné rozpoložení a má uklidňující dopad na lidskou mysl.

Oxytocin se však využívá i jinde

Protože účinky oxytocinu na lidský mozek jsou složité, lidé se zabývají dalšími možnostmi využití tohoto hormonu. Vypadá to, že má vliv na zmírnění kognitivních a psychiatrických poruch a také poruch chování. To znamená, že může být nápomocen i v těchto situacích:

Deprese
Foto: Pixabay
  •       závislosti
  •       anorexie
  •       deprese
  •       úzkostné potíže
  •       sociální obavy
  •       extrémní introvertní spektra
  •       posttraumatické poruchy

Podle všeho se zdá, že oxytocin pomáhá lidem, kteří jsou úzkostliví, bojí se a nejsou schopní věřit ostatním. Údajně je výhodný při zvládání hněvu. Avšak příliš nízká hladina oxytocinu způsobuje zástavu děložních kontrakcí a vyvolává autistická spektra a deprese. Vysoká hladina naopak vyvolává benigní hyperplazii prostaty, obtíže při močení, hyperaktivní dělohu nebo nepříjemný zápach při močení.

Zdroje info: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28864976/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6784812/

Náhledové foto: Pixabay