Očkovací centrum v KD Ladví nebude? Otevřený dopis starosty Prahy 8 ministrovi zdravotnictví

Vakcína

Rozpaky kolem očkování jsou mnohde poměrně značné. Buď se řeší nedostatek vakcín, nebo nedostatečné kapacity. Ministr zdravotnictví Arenberger aktuálně prohlašuje, že se bude co nevidět očkovat zhruba 100 000 lidí denně. Mnohde se ale věci mají trochu jinak. Typická je v tomto ohledu třeba Praha 8, kde mělo být zřízeno očkovací centrum v KD Ladví. Nakonec se tak ale neděje. Proč? Nikdo moc neví. Starosta píše otevřený dopis ministru zdravotnictví, který je součástí tohoto článku.

Zajímavá komunikace

Spuštění vakcinačního centra bylo zastaveno jen několik okamžiků před tím, než došlo k podpisu smlouvy o spolupráci. Očkovací látka se měla přesunout do očkovacího centra v O2. Nikdo neví proč. Podle starosty je KD Ladví mnohem lepším místem.     

Od 14. dubna se nedostalo odpovědi

Také tuto skutečnost vidí starosta Prahy 8 jako politováníhodnou. Nikdo tak neví, zdali se s očkováním v KD Ladví v nějakém časovém horizontu počítá. Situace je tedy přinejmenším zajímavá.

Otevřený dopis citujeme zde:

Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych vyjádřil naprosté rozhořčení nad tím, jak se vláda, jejímž jste členem, chová k naší městské části v otázce očkování. V Praze 8 se tento nehorázný přístup týká chystaného vakcinačního místa v KD Ládví, jehož spuštění bylo ze strany ministerstva zastaveno těsně před schválením smlouvy o spolupráci. Dovolím si ještě podotknout, že podle původního záměru chtěla FN Bulovka vztyčit k účelu očkovacího centra stan. Naše městská část však iniciativně navrhla, aby byl využit náš kulturní dům u stanice metra Ládví. Jsme přesvědčeni, že v roce 2021 bychom se v naší zemi neměli očkovat ve válečných podmínkách, ale jako občané civilizované a vyspělé země. Rozhodli jste, že nevznikne ideální místo pro očkování v Kulturním domě Ládví den (!) před uzavřením smlouvy mezi naší městskou částí a FN Bulovka. To vše jen proto, aby se očkovací látka přesměrovala do velkého očkovacího centra v O2. Proč, opravdu nechci spekulovat. Snad nejde jen o vládní PR.

Očkovací místo v KD Ládví by mělo své neoddiskutovatelné opodstatnění, jelikož mohlo pomoci s vakcinací severu Prahy i přilehlých oblastí Středočeského kraje, je dopravně bezvadně dostupné a spolupráce s FN Bulovka zaručovala naprosto profesionální přístup. To vše, vážený pane ministře, Vámi vedené ministerstvo zmařilo. Vniveč tak přijde nejen úsilí mnoha mých kolegů, ale i finanční prostředky, které jsme do tohoto projektu vložili. A zároveň budou muset všichni mí spoluobčané zamířit k očkování do haly O2.

Velmi mne zároveň rozhořčuje, že Vám naše městská část nestála do dnešního dne ani za odpověď na dopis ze dne 14. dubna, zda se s očkováním v KD Ládví stále počítá, byť třeba jen s časovým posunem, jak jste mi osobně napsal v SMS zprávě.

Závěrem si na Vás dovolím apelovat, aby byl tento postup ministerstva ještě jednou zvážen a především přehodnocen. Nerad bych se za několik měsíců, až budeme „zavaleni“ očkovacími látkami, dozvěděl, že problém je v nedostatku očkovacích kapacit.

Na závěr mi dovolte zmínit, že městská část Praha 8 provozuje jedno menší očkovací místo v Gerontologickém centru, kam dochází za očkováním především nejohroženější skupina seniorů. To se v současné době potýká s obrovským nedostatkem vakcín, před „závorou“ jich čekají desítky. Toto očkovací místo je pro očkovaní mých starších spoluobčanů bezvadné, nemusí se trmácet do velkých center, přístup personálu je velmi vstřícný a očkování probíhá v rodinné a příjemné atmosféře.

Vážený pane ministře, mohu se jako občan a představitel samosprávy v něčem spolehnout na stát či vládu, nebo se mám vydat do světa osobně shánět očkovací látky podobně, jako jsme museli sami sehnat, nakoupit a rozdat respirátory a dezinfekci našim občanům?

S pozdravem

Ondřej Gros starosta městské části Praha 8

Zdroj info: Městská část Praha 8

Vakcína proti Covid-19: Náhledové foto Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.