Neustálý hluk v nemocnicích zabraňuje uzdravení pacientů

Nemocnice

Neustále se říká, že odpočinek uzdravuje. Je nepochopitelné, že je v nemocnicích tolik ruchu. Na klinikách se například běžná hladina hluku za posledních 40 let zvýšila o 27 % na 70 dB. Světová asociace pro zdraví (WHO) však doporučuje, aby nejvyšší hladina hluku při zotavování byla 35 dB. V každém případě má hluk navíc velký vliv na výkon terapeutického personálu, zejména na operačních sálech. Naštěstí se v některých léčebných centrech klade zvýšený důraz na akustiku.

Rozruch zvyšuje úroveň stresu pacientů, zhoršuje jejich odpočinek a zotavení. Nejvíce ohroženi jsou pacienti na odděleních vážné péče, pacienti po operaci a předčasně narozené děti. Hluk v léčebných centrech pochází v podstatě z vybavení, alarmů a mluvení. Zdravotnické ordinace kladou velký důraz na čistotu. Proto se v jejich zástavbě zásadně využívají tvrdé materiály, jako je kov nebo keramické obklady. Každopádně v takových to prostorách se šum nemá čeho chytit, odráží se od povrchů a šíří se nežádoucím způsobem.

Akustika snižuje počet opakovaných přijetí do léčebných center o 50 %

Nevhodná akustika místností má konkrétní a měřitelný vliv na trvalou rekonvalescenci. U pacientů s hrudní bolestí se prokázalo, že ti, co se zotavovali v hlučném prostředí, potřebovali po pár týdnech opětovnou hospitalizaci, ti co, byli umístěni na klidné místo, se do nemocnice už nevrátili – plně se uzdravili. U pacientů, kteří měli problémy s krevním tlakem, navíc došlo k poklesu krevního tlaku až o 24 %.

Operace za doprovodu otravných zvuků

Snížení hluku by pomohlo i doktorům, kteří často dělají chyby. Při ortopedických operacích může hladina hluku stoupnout až na 110 db. Pro srovnání, obvykle jde o hluk vytvářený sbíječkou. Takové hlučné prostředí nejenže poškozuje sluch, ale také zásadně ztěžuje komunikaci operující skupiny na pracovišti.

Operace
Foto: Pixabay

Investice a zvýšený důraz na akustiku

Investice v oblasti prostorové akustiky přinášejí zdravotnickým pracovištím další významnou výhodu – jednodušší hygienickou podporu. Zejména v aseptických kancelářích je zásadní standardní čištění stěn, a počítáme i stropy. Po přestavbě a zřízení akustických desek se stropy zafixují po celé ploše, což běžnou údržbu výrazně zjednodušuje a urychluje.

Zdroje info: ceskenoviny.cz, novinky.cz

Náhledové foto: Pixabay