Nadměrný smutek i povznesená nálada: to je bipolární porucha

Bipolární porucha

U osoby, které byla diagnostikována bipolární porucha se mohou střídat nálady. A to tak, že jednou osoba působí až příliš vesele a rozjařeně, na druhé straně se pak může projevovat také příliš depresivně a smutně. Takovéto silné emoce se možná mohou zdát neškodné, nicméně je zapotřebí pomyslet na to, jak to vypadá ve společnosti. Pacient se totiž nedokáže ovládat ani v práci či ve společnosti lidí obecně.

Poruchy nálady

Bipolární poruchu řadíme mezi afektivní poruchy, tedy poruchy nálady. Tato nemoc se vyskytuje u asi 1 až 3 % lidí na celém světě, přičemž zastoupení obou pohlaví je srovnatelné. Nejčastěji se týká lidí do 35 let. Větší pravděpodobnost na rozvoj této choroby mají lidé, v jejichž rodině už se tato choroba objevila. Mezi příčiny vzniku bipolární poruchy ale patří také faktory prostředí, mezi které může patřit ztráta blízké osoby, zaměstnání nebo když se osoba stane obětí násilí.

Deprese

Mid adult woman sitting home alone, worried.

Foto: Getty Images

Projevy bipolární poruchy

Bipolární porucha se vyznačuje depresivními, manickými a hypomanickými příznaky. Někdy se mohou všechny objevit současně, jindy samostatně:

  • Depresivní epizody se projevují jednak depresivní náladou, nedostatkem motivace k činu, absence pocitu štěstí, pokles energie, únava, poruchy spánku. Někteří lidé dokonce mohou mít až psychotické symptomy, kdy věří, že se blíží nebezpečí apod. Někdy se mohou vyvinout také halucinace, zejména ty sluchové, kdy pacient slyší hlasy, které jej obviňují z různých událostí. Tyto epizody mohou někdy vést dokonce až k myšlenkám na sebevraždu.
  • Manické epizody se projevují povznesenou náladou, rychlým jednáním, nadmírou energie, upovídaností. Existuje zde ale náchylnost k podráždění – velmi častá je přeměna z euforie až k agresi či vzteku. Takové osoby jsou pro okolí nepříjemní. Manická fáze se projevuje také impulzivním jednáním (náhodné sexuální kontakty, půjčka na investici, kterou před několika minutami vymyslel apod.).
  • Hypomanické epizody jsou mírnější mánie. Na rozdíl od ní jsou ale pacienti schopni také sebekritiky – alespoň částečné.
  • Smíšené epizody vyznačují se tím, že člověk prožívá depresivní i manické epizody současně. Například přemýšlí o sebevraždě a současně je velice aktivní.

Druhy bipolární poruchy

Existují celkem dva druhy bipolární poruchy: u prvního typu je pacient schopen prožívat manické a depresivní epizody. U druhého typu dochází k depresi a hypománii. Pacient ale může prožívat také období, kdy se jeho nemoc neprojevuje. To, kdy se epizody vyskytnou, jakého budou druhu a jak dlouho potrvají bohužel nelze předvídat.

Léčba bipolární poruchy

Mezi léčbu patří psychoterapie, antipsychotické léky, léky na úpravu nálady či antidepresiva. Vše závisí na konkrétních projevech pacienta.

Zdroj: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/psychiatria/choroba-dwubiegunowa-objawy-test-aa-xPYu-1iFA-RYUH.html

Foto: Getty Images