MUDr. Lukáš Tichý: Včasné odhalení rakoviny dokáže zachránit i vaši plodnost

Klinika ISCARE

Statistiky ve výskytu rakoviny v populaci jsou nemilosrdné a alarmující. Poměrně rozšířená je rakovina děložního hrdla. V jejím případě údaje ÚZIS z roku 2021 hovoří jasnou řečí. V roce 2021 onemocnělo v České republice 800 žen a z toho bohužel 300 (necelých 40 %) této nemoci podlehlo. Jde o onemocnění, jež vzniká jako důsledek infekční nákazy lidským papilomavirem (HPV). Ten se přenáší pohlavním stykem. Já jsem se na toto onemocnění a možnosti jeho léčby zeptal mnohem podrobněji lékaře Centra gynekologie kliniky ISCARE MUDr. Lukáše Tichého.

Rakovina děložního čípku je dle statistik hrozivé onemocnění. Ženy často ani nezjistí, že přišly s papilomavirem (HPV) do kontaktu. Je to tak?

Ano, je to tak. Více jak 80% populace přijde do kontaktu s HPV. Nejčastěji se nakazíme v začátcích našeho sexuálního života. Samotná nákaza HPV je naprosto bezpříznaková a nemáme šanci poznat, zdali HPV máme, či nikoliv. Na druhou stranu, až 80% nakažených se dokáže v průběhu dvou let od nákazy samovolně vyléčit.

Klinika ISCARE

Foto: Se svolením kliniky ISCARE

Základem prevence jsou tedy pravidelné gynekologické kontroly, jejichž součástí je screening… Jak často by měla kontrola děložního čípku probíhat?

U zdravých žen stále platí kontrola 1x ročně u svého gynekologa.

V čem spočívají různé kontroly týkající se právě děložního čípku?

Základem vyšetření děložního čípku je cytologie, tedy odběr buněk z hrdla děložního k jejich posouzením histologem. Součástí každého vyšetření je pak kolposkopie, tedy vizuální posouzení stavu děložního čípku.

Jsou všechny testy hrazené pojišťovnou?

Odběr konvenční cytologie 1x ročně je plně hrazen pojišťovnou. Dále je možnost odběr cytologie do tekutého média (tzv. LBC), která již je částečně hrazena pacientem. V rámci preventivního vyšetření, u žen ve věku 35 a 45 let, dále provádíme test právě na přítomnost HPV. I tento screening je plně hrazen pojišťovnou.

Jaký je nejrizikovější věk pro toto onemocnění?

Pokud to bereme přísně statisticky, nádor děložního čípku postihuje ženy především nad 50. rokem života.

Nemoci se bohužel nevyhýbají ani mladým ženám. Je to tak?

Ano. Karcinom děložního čípku postihuje i mladé ženy, tedy ženy ve fertilním věku.

Dnes už jsou přístroje pro léčbu nemoci na vysoké úrovni, je to tak?

Spíše je podstatné, kde se toto onemocnění léčí. V ČR máme síť onkogynekologických centeronkogynekologických center, která poskytují nejlepší péči v rámci diagnostiky, určení rozsahu onemocnění a pak i samozřejmě jeho léčení. Tato centra jsou na vysoké úrovni a zcela se vyrovnávají evropským, či světovým standardům.

Jaká je šance na uzdravení v případě, že se onemocnění zjistí v raném stádiu?

Základem úspěchu je opravdu včasná diagnostika. Včasné odhalení a léčba prvních stádií nádorů děložního čípku pak vede k úplnému vyléčení.

Jak vlastně probíhá léčba pacientky?

Jak jsem zmiňoval výše, léčba nádorů děložního hrdla patří do specializovaných onkogynekologických center. Dle rozsahu onemocnění je volen i rozsah terapie. Přednádorové stavy, či některé nádory v prvním stádiu, mohou být léčeny konizací, tedy krátkým chirurgickým zákrokem, kterým lokálně děložní čípek ošetřujeme. Pokročilejší stádia jsou pak řešena rozsáhlejšími chirurgickými zákroky či v kombinaci s chemo a radioterapií.

Tichy_Lukas_MUDrMUDr. Lukáš Tichý: Foto Se svolením MUDr. Tichého

Pokud je pacientka v reprodukčním věku, musí přijít nutně o plodnost?

Nemusí. Přednádorové stavy či karcinomy v prvních stádiích  řešíme chirurgicky tak, abychom zachovali plodnost ženy. Tedy konizací (viz výše), či operacemi postihujících jen čípek děložní.

A co očkování proti rakovině děložního čípku? Jaký je váš názor?

Očkování, jak v celé medicíně platí, je jedním z nejúčinnějších prostředků prevence. Tedy očkování proti HPV ano, a doplňuji, je možné v každém věku. Kdybychom docílili ideálního stavu, tedy pokud by každý z nás (včetně mužské populace) byl očkován proti HPV, pak se nádor děložního čípku stane raritním onemocněním. Je ale nutné si uvědomit, že HPV někdy stojí za vznikem nádorových onemocnění i jiných částí lidského těla, zejména pak konečníku, hlavy, krku.

Na vaší klinice se ale léči i jiné onkologická onemocnění. Jaká?

Naše pracoviště se spíše podílí na záchytu onkologických onemocnění v rámci preventivních vyšetření či při diagnostických chirurgických zákrocích. Léčba samotných gynekologických nádorů patří opravdu do péče onkogynekologických center.

Děkuji za rozhovor

Zdroje info: Autentický rozhovor s osobností

Náhledové foto: Se svolením kliniky ISCARE

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.