Jak změřit množství kyslíku v krvi

Krev

Měření kyslíku v krvi je tématem, které se dostalo do centra pozornosti především v souvislosti s onemocněním covid-19. Proč a jak se kyslík v krvi měří?

Proč měřit kyslík

Virus SARS-CoV-2, jenž je spouštěčem onemocnění covid-19, ovlivňuje přenos kyslíku v krvi. Znamená to, že právě změření hodnot kyslíku může být signálem toho, že jsme nemocní.

Pravidelné měření koncentrace kyslíku v krvi lze považovat za preventivní metodu, která signalizuje, že je vše v pořádku, také u pacientů trpících onemocněním srdce či plic. Tuto možnost ocení navíc i osoby trpící astmatem, ale také sportovci.

K měření saturace kyslíku v krvi se využívá přístroj zvaný pulzní oxymetr. Toto zařízení dokáže požadované hodnoty měřit jednoduchým způsobem v domácích podmínkách. Měření je neinvazivní, proto bezbolestné. Vhodné je i pro děti.

Funguje na principu zabudovaného zdroje světla. To prochází tkání a následně dopadá na detektor, jenž měří jeho intenzitu. Tento zdroj je tvořen dvěma LED. Ty emitují světlo při 660 nm (červené světlo) a 940 nm (blízké infračervené světlo).

Jak měřit oxymetrem

Nutné je měřit na dobře prokrvených partiích. Obvyklé je měření z prstu u ruky, oxymetr se dává i na ušní lalůček. U dětí lze používat i náramkové oxymetry. Oxymetr není potřeba nijak nastavovat, funguje automaticky.

Zařízení může fungovat na baterii, případně se dodávají i oxymetry, které vyžadují připojení do sítě. Tyto přístroje jsou využívány i ve zdravotnictví, nicméně se nejedná o ryze profesionální technologii.

Koupit lze oxymetr například v lékárně nebo v obchodě s elektronikou, a to i bez lékařského předpisu.

Kyslík

Foto: Pixabay

Kvalitní oxymetryKvalitní oxymetry jsou i pro domácí použití velmi přesné a poskytují relevantní údaje. Některé oxymetry jsou navíc vybaveny kromě své standardní funkce i možností měření tepu.

Za normální hodnoty kyslíku se považují 95 % až 99 %. Tento procentuální údaj vyjadřuje podíl okysličeného červenéhokrevního barviva v tepenné krvi. Pakliže hladina kyslíku v krvi klesne pod 90 %, signalizuje to nutnost navštívit lékaře a zdravotní stav s ním konzultovat.

Oxymetry proto poskytují velmi spolehlivou a zároveň včasnou informaci o zdravotním stavu pacienta a jejich využívání brání rozvoji závažnějších zdravotních komplikací.

Zdroj info: arecenze.ez

Náhledové foto: Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.