Hyperalgezie, aneb když pociťujete nadměrnou bolest

Bolest

O hyperalgezii se příliš nemluví. Pacienti cítí podněty, které na ně působí v mnohem větší míře. Tak například při pouhém dotyku ruky mohou pociťovat bolest. Někteří jsou natolik citlivý, že jim určité kousky oblečení mohou způsobovat nepříjemné pocity až bolest. Pokud je osoba citlivá na sluchové vjemy, může se jednat o hyperalgezii sluchu. Toto onemocnění může mít různou intenzitu a tím více či méně ovlivňovat kvalitu života pacienta.

Příčiny hyperalgezie

Hyperalgezie je způsobena poškozením senzorického nervového systému. K tomuto poškození dochází v důsledku těžkého traumatu. Tato nemoc se obvykle spojuje s cukrovkou, což je správná úvaha. Právě průběh diabetické autonomní neuropatie může být daným těžkým traumatem. V určité oblasti může vznikat vysoká koncentrace látek z poškozených buněk, které působí jako receptory bolesti a vyvolávají pocit bolesti. Jestliže je koncentrace těchto látek vysoká, vzniká na daném místě bolest nebo alespoň pocit nepohodlí.

Bolest

Foto: Pixabay

Nemoci jako možné příčiny hyperalgezie

Některá onemocnění mohou způsobit těžké trauma, ze kterého se následně vyvine hyperalgezie. Mezi tato onemocnění patří některé infekce (například pásový opar), autismus, periferní neuropatie, poškození tkání centrálního nervového systému, diabetes, migréna, vzteklina, roztroušená skleróza, obrna lícního nervu, nadužívání alkoholu, nedostatek vitamínu B12 nebo ADHD. Lidé, kteří mají pocit, že jejich vnímání bolesti (či sluchové vnímání) je nadměrné, by se měli poradit se svým lékařem.

Léčba hyperalgezie

V první řadě je třeba vyléčit to, proč tato nemoc vznikla. Tak například vyléčení infekce, doplnění vitamínu B12 do organismu nebo omezení alkoholu. To může zmírnit příznaky hyperalgezie. Další fází je zlepšení kvality života pacientů. Do této skupiny řadíme léky pro bolesti, léky určené na léčbu neuropatické bolesti, ale také sedativa.

Zdroj: https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Neurologia/Przeczulica-przyczyny-objawy-leczenie-hiperestezji

Foto: Pixabay