bottle-1503866_640

Arsen patří do polovodičů, nikoliv do potravin

V zemské kůře je arsen dost vzácným polokovovým prvkem. Pro vaši představu – udává se, že ve vesmíru připadá na 1 atom arsenu asi 1 miliarda atomů vodíku. Jeho existence je známá už od starověku. Zatímco vodík je pro život nezbytný, arsen v lidském organismu dokáže napáchat jen neplechu. Větší využití se pro něho najde při výrobě polovodičů. Jak je to ale s přítomností arsenu v naší potravě?

Jako jed

Arsen se používal zejména v travičství. Jeho účinnost nebyla tak rychlá jako třeba u rulíku nebo strychninu, ale arsenem trávený člověk na následky otravy stejně většinou zemřel. Jen to trvalo delší dobu. Těžká otrava arsenem se projevuje vleklými průjmy, vypadáváním vlasů, ochrnutím a zástavou srdce. O Napoleonovi Bonaparte se tvrdilo, že byl arsenem otráven, než se přišlo na to, že zemřel ze zcela jiné příčiny. Výhodou travičství pomocí arsenu bylo hlavně to, že se jednalo o nenápadný způsob, jak se člověka zbavit. Většina zdravotních problémů, které arsen způsobil, se dala přičíst problémům se zažíváním či jiným neduhům.

Arsen všude okolo nás

Arsen se v našem okolním prostředí nachází v minimální míře, která není zdraví nebezpečná. Horší je to tehdy, je-li člověk vystaven nadměrné expozici tohoto prvku. A bohužel ani v dnešní době o toto není nouze. Vyšší koncentrace arsenu bývají v průmyslových oblastech, kde jsou metalurgické závody na zpracování barevných kovů – zejména se to týká Číny či Bangladéše. Pokud je v tepelných elektrárnách spalováno uhlí s vysokým obsahem arsenu, pak v jejich okolí může být zvýšený obsah tohoto prvku ve vzduchu.

Vdechování aerosolu s arsenem pak může vést k rozvoji plicní rakoviny, u žen pak k potratům, žijí-li v blízkosti hutí. Kromě toho způsobuje vysoká koncentrace arsenu poškození kůže a vznik ekzémů, zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob nebo se rodí novorozenci s vrozenými vadami.

Kontaminace. Zdroj obrázku: Pixabay.com

Arsen v potravinách

Zdrojem vyššího příjmu arsenu z potravy jsou především mořské ryby. Je to docela pochopitelné, když třeba žijí ve znečištěném prostředí, kde jsou do moře vypouštěné závadné odpadní vody. Každá země nehledí na ekologickou stránku průmyslové výroby. Arsen ale může být i v rýži, rýžových chlebíčcích a dalších výrobcích z rýže, v cereáliích i zelenině.

Budiž nám útěchou, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin v roce 2016 zavedl limity pro jeho maximální obsah, které jsou příslušnými orgány pečlivě sledovány. A doufejme, že co se týká jídla a pití, máme v tuzemsku větší štěstí než obyvatelé Bangladéše, kde je pitná voda ve studních kontaminována vysokým obsahem arsenu.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay,com

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *