A je to oficiální: Marihuana škodí víc než tabák

Marihuana

To, že kouření způsobuje rakovinu plic, je všeobecně známá pravda. Není to sice příčina jako taková, ale rozhodně je to příčina největší. Především se hovoří o klasických cigaretách. Jenže kouření konopí je nebezpečnější než kouření tabáku. Rakovina plic obsahuje řadu příznaků a je obrovským strašákem.

Rakovina plic jde ruku v ruce s řadou vedlejších účinků, počítajíc v to například bolesti zad. Není žádným tajemstvím, že hlavní roli hraje kouření. Největším problémem kouření jsou zplodiny hoření. Rozdíl mezi škodlivostí cigaret a marihuany lze vhodně znázornit jako rozdíl mezi pádem z desátého nebo patnáctého patra…

Poškození plic

Zákazníci by neměli brát konopí jako bezpečnou bylinu. Mírně rychlý pokrok v povolování konopí k rekreačnímu využití po celém světě k tomu může svádět. Ti, co užívají konopí jsou podstatně náchylnější k řadě zdravotních komplikací, a to nejen ve srovnání s nekuřáky, ale také v porovnání s kuřáky, kteří konzumují výhradně tabákový kouř.

  • Tři čtvrtiny kuřáků trávy si vytvářejí rozedmu plic neboli emfyzém – chronické onemocnění, které je způsobeno trvalým poškozením nebo celkovým zánikem přepážek uvnitř plicních komor (alveolů).
  • Paraseptální aspirační emfyzém – vzniká destrukcí buněk přenášejících základní výpotky mezi plicními komorami a na CT se projevuje jako zóna snížené tloušťky plic.
  • Kuřáci konopí také častěji trpí zápalem plic
  • Zvětšení prsou

Plicní komory mají zásadní úlohu, protože zajišťují výměnu kyslíku do krve. Problém spočívá v tom, že neexistuje typický způsob, jak by se plicní tkáň v poškozených místech mohla obnovit, což znemožňuje životně důležitou výměnu plynů mezi tělem a okolním prostředím. Zpočátku se člověk nemusí setkat s žádnými potížemi, ale postupující emfyzém se zpravidla projevuje kašlem, sípáním a dušností.
Zajímavé jsou i výsledky studie vědců z Medical Research Institute z Nového Zélandu. Té se zúčastnilo 339 dobrovolníků. Dokázal, že 1 joint škodí stejně jako 5 cigaret.

Kouření marihuany
Foto: Pixabay

Totéž platí pro rakovinu plic, jejíž možný výskyt se u kuřáků zvyšuje. Proto Česká republika podpořila program včasného odhalování rakoviny plic zaměřený zejména na kuřáky, počítajíc i bývalé kuřáky. Často se jedná o zásadní vyšetření u pneumologa, který doporučí, zda je navíc vhodné provést bezbolestný CT filtr. Obvykle se jedná o způsob, jak identifikovat rakovinu plic v raném stadiu; a včasná lokalizace je zcela zásadní.

Výhoda cigaret spočívá ve výrobě

Ačkoli je každé kouření nebezpečné, tabákové cigarety jsou obvykle připraveny s kanálem, který zachytí alespoň několik toxinů. U jointu, který si ubalíte sami, kuřáci trávy pravidelněji využívají kousek silnějšího papíru smotaného do ruličky. V důsledku absence filtrace se do plic mohou dostat další škodliviny. Kuřáci marihuany si také obvykle užívají v silnějším potahu a snaží se udržet kouř v plicích déle, aby se vstřebalo více účinné látky THC. To může mít za následek miniaturní trhliny v dýchacích cestách.

Všeobecně se uznává, že marihuana je bezpečná, dokonce bezpečnější než cigarety, ale podle zjištění se ukazuje, že to nemusí být pravda. Marihuana je skutečně mnohem destruktivnější, než si jednotlivci myslí, protože jen málo jedinců myslí na souvislosti nevratnými změnami v dýchacím systému. Když setkat se můžeme i se studiemi, jež tvrdí opak. Tak jako tak je optimální nekouřit nic.

Zdroje info: ctidoma.cz, novinky.cz, https://www.ucsf.edu/news/2012/01/98519/marijuana-shown-be-less-damaging-lungs-tobacco, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2018.1445937, https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/marihuana-je-skodlivejsi-nez-tabak.A070731_164716_koureni_bad

Náhledové foto: Pixabay