Zralé romance: Sex i v pokročilejším věku a proč lidem prospívá

Láska

Představa, že sex je pouze doménou mladých, je mýtus, který se pomalu, ale jistě rozplývá v proudu času. Realita je totiž taková, že sexuální život nemá předem dané datum expirace a intimní chvíle mohou být stejně bohaté, plné a naplňující i v pokročilém věku. V dnešní době, kdy průměrná délka života neustále roste, se stále více lidí učí, že pozdní roky mohou být plné vitality a radosti a že intimní aspekty života mají klíčový význam pro celkovou pohodu a zdraví.

Jak může pokračování v intimních aktivitách zlepšit fyzické zdraví, posílit emocionální pouta a zvýšit životní spokojenost? Tím se otevírá nová kapitola v životě mnoha seniorů. Věk skutečně nemusí být překážkou.

Věk není překážka

Stáří bývá často spojeno s mnoha mylnými představami a stereotypy, zvláště když se jedná o intimní život. Přestože společnost může někdy vnímat sexuální aktivitu ve vyšším věku jako tabu, je důležité si uvědomit, že sexualita je přirozenou součástí lidské existence v jakékoli životní fázi. 

Ačkoli s přibývajícím věkem dochází k určitým fyziologickým změnám, touha po něžnosti, blízkosti a intimním sdílení neztrácí na významu.

Biologické procesy

Jak postupuje čas a stárnete, přicházejí změny nejen ve vašem vzhledu, ale také ve způsobu, jakým prožíváte a vyjadřujete vaši sexualitu. Tyto změny jsou neodmyslitelně spjaty s biologickými procesy, které mohou ovlivnit vaše tělesné i emocionální stavy.

U žen jsou jedním z nejvýznamnějších milníků projevy perimenopauzy. Toto období přináší změny v hormonální rovnováze, které se projevují různými fyzickými a emocionálními příznaky. 

Návaly horka, suchost pochvy a emocionální výkyvy nejsou jen zdravotní obtíže, ale mohou mít významný dopad na intimní život. Tyto symptomy mohou být nejen nepohodlné, ale také mohou zmenšovat sexuální touhu a komfort.

V těchto chvílích je nezbytné najít nové způsoby, jak si užívat blízkost a intimní chvíle. Použití lubrikantů může pomoci řešit problémy se suchostí pochvy, což zvyšuje komfort při pohlavním styku. 

Delší předehra nejenže kompenzuje sníženou lubrikaci, ale také umožňuje párům prohloubit emoční spojení, což může být nesmírně obohacující. Navíc vytváření a udržování emocionální intimity může vést k většímu sexuálnímu potěšení a uspokojení pro oba partnery.

LáskaFoto: Pexels

U mužů může stáří přinést problémy, jako je erektilní dysfunkce a další komplikace spojené s prostatou. Tyto změny mohou významně ovlivnit mužskou identitu a sebevědomí. Avšak díky pokrokům v medicíně existují různé možnosti, které mohou mužům pomoci zachovat aktivní sexuální život. Léky na předpis mohou efektivně řešit problémy s erekcí a umožnit mužům užívat si intimní chvíle bez obav.

Zajímavost: Bojujete v poslední době s únavou a nízkým libidem? Přibíráte na váze, stresujete se a spí se vám hůře? Pravděpodobně jste na prahu krize středního věku. Ale nebojte, existuje více způsobů, jak si s takovou krizí poradit, od doplňků stravy až po sport.

Kromě farmaceutických řešení existují také různé terapeutické metody, včetně poradenství nebo terapie zaměřené na sexuální zdraví, které mohou pomoci párům lépe komunikovat o svých potřebách a obavách. Mechanické pomůcky, jako jsou vakuové pumpičky, mohou rovněž poskytnout pomoc, přičemž nabízí alternativní řešení pro udržení sexuální funkce.

Zatímco tělesné a hormonální změny mohou vyžadovat přizpůsobení a nové metody v oblasti sexuality, otevírají se zároveň dveře k hlubšímu porozumění a novým způsobům prožívání intimity.

Komunikace mezi partnery

Vztahy jsou jako zahrady, které vyžadují neustálou péči, zvláště když se roky sčítají a proměňují jak krajinu, tak i zahradníky. V pokročilém věku se může zdát, že znáte každý kout vašeho partnerského světa, ale stárnutí přináší nové vrstvy k objevování, což vyžaduje otevřenou a upřímnou komunikaci, jak se vaše těla a potřeby mění.

Sdílení myšlenek a obav může být intimním aktem, stejně důležitým jako jakýkoli fyzický projev náklonnosti. Když partneři spolu otevřeně mluví o tom, jak stárnutí ovlivňuje jejich prožívání sexuality, může to posílit jejich vztah a prohloubit jejich spojení. 

Tato komunikace není vždy snadná. Často se nese v emocionálním nátlaku, strachu a obavách z možných odmítnutí nebo nepochopení. Avšak, když se tyto bariéry překonají, prostor pro porozumění a akceptaci vzkvétá.

Mluvit o sexuálních preferencích, potřebách a fyzických omezeních může vést k experimentování s novými způsoby intimity, které jsou šetrnější a více soustředěné na emocionální spojení. 

Například, pokud jeden z partnerů zažívá bolest během pohlavního styku, můžou společně hledat alternativní metody něhy, které nepřinášejí diskomfort. Pomalé a hluboké doteky, společně strávený čas v náruči nebo třeba vzájemné masáže mohou nahradit tradičnější formy sexuální aktivity.

V tomto období mohou být také prozkoumávány nové techniky, jako je použití sexuálních pomůcek určených speciálně pro starší páry, které mohou zlepšit fyzický komfort a zároveň dodat nový rozměr jejich intimním zážitkům. Přijetí těchto pomůcek může být zpočátku náročné, ale s otevřeným dialogem a podporou může přinést novou vitalitu do jejich vztahu.

Prohlubování intimity nemusí být omezeno pouze na fyzickou stránku. Společné vzpomínání, sdílení osobních zážitků a plánování budoucích dobrodružství mohou vytvořit nové emocionální mosty mezi partnery. 

Vytváření společných rituálů, jako je večerní čtení, poslech hudby, nebo jen držení se za ruce při procházce, může upevnit pouto a připomínat, že i po letech společné cesty je stále co objevovat.

Druhé jaro

Jakmile se lidé dostanou do pokročilejšího věku, často se objeví vzácná příležitost ke zpomalení životního tempa. Denní rutina už není tak nabitá pracovními závazky a rodinnými povinnostmi, což může vést k více volnému času. 

Tento klidnější rytmus života nabízí ideální prostředí pro posílení vazeb mezi partnery, a to jak na emocionální, tak na fyzické úrovni.

Tato fáze života je často přirovnávána k druhému jaru, kdy páry mají možnost znovu se navzájem objevovat a prohlubovat své vztahy. Po letech společného života mohou mít partneři tendenci vnímat sebe navzájem a svůj vztah jako něco samozřejmého. 

LáskaFoto: Pexels

Avšak s přibývajícím časem pro sebe a pro společné chvíle se otevírá prostor pro nové zážitky a sdílení.

V tomto období mohou páry experimentovat s novými způsoby vyjadřování lásky a náklonnosti. Mohou spolu trávit více času na společných procházkách, cestách, kulturních akcích nebo jednoduše v klidu domova. Toto všechno jsou příležitosti k tomu, aby se navzájem lépe poznali, objevili nové společné zájmy nebo obnovili ty staré.

Zvýšené sdílení intimních a emocionálních zážitků může vést k hlubšímu pochopení a empatii vůči partnerovi. Sdílení vzpomínek, snů a i obav může posílit pocit bezpečí a sounáležitosti ve vztahu. Tím, že partneři spolu komunikují o tom, co prožívají a cítí, mohou překonat mnohé bariéry, které možná v minulosti mezi nimi stály.

Fyzická intimita může také nabývat nových rozměrů. Se změnami, které přináší věk, mohou přijít nové způsoby doteků a něhy, které nemusí nutně zahrnovat sexuální aktivitu v tradičním slova smyslu. 

Tato nová kapitola umožňuje objevování jemnějších, možná i více emocionálně zaměřených form intimity, jako je držení za ruce, objímání nebo sdílení tichých momentů blízkosti.

Tento obnovený zájem o každodenní sdílení a znovuobjevování sebe samých a svého partnera může výrazně obohatit vztahy ve vyšším věku. Každý společně strávený moment může posílit pouto a přinést novou radost a smysluplnost do obou životů. 

Takto prožité druhé jaro může být stejně vzrušující a naplňující jako kterákoli předchozí fáze života.

Proč lidem prospívá sex i v pokročilejším věku a proč byste ho měli mít i vy?

Sex je často vnímán jako doména mladých. Tato představa však zanedbává fakt, že sexualita je klíčovou součástí lidského života ve všech jeho fázích, včetně pokročilého věku. 

I když se s přibývajícími roky mění tělo i sexuální funkce, intimní vztahy mohou i nadále přinášet radost, zlepšovat zdraví a obecně prospívat kvalitě života. Níže se podíváme na to, proč je sex v pokročilém věku prospěšný a proč by v něm senioři měli pokračovat.

Zlepšení fyzického zdraví

Zlepšení fyzického zdraví skrze sexuální aktivitu v pokročilém věku může znít jako překvapivá rada, ale věda stojí pevně za tímto tvrzením. Sex není jen zdrojem radosti a intimity, ale také formou fyzické aktivity s konkrétními zdravotními přínosy, které mohou významně zlepšit kvalitu života ve stáří.

Posílení srdce a zlepšení cirkulace

Při sexu se zrychluje tep, což je přirozený kardiovaskulární trénink. Stejně jako při lehkém cvičení, i během sexuální aktivity pracuje srdce intenzivněji, čímž posiluje své svaly a zlepšuje průtok krve po celém těle.

To může mít přímý vliv na snížení rizika srdečních onemocnění, která jsou běžná u starších dospělých. Zlepšená cirkulace krevního oběhu také napomáhá k efektivnější distribuci živin a kyslíku do všech orgánů, což zvyšuje energii a celkovou vitalitu.

Mohlo by vás zajímat: Určité sexuální omezení mohou přinést kromě věku i zdravotní komplikace. Jsou ale vážnější diagnózy opravdu překážkou pro milostné chvilky? Víte, jaký je intimní život na dialýze? 

Snížení krevního tlaku

Pravidelná sexuální aktivita může přispět k lepší regulaci krevního tlaku. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají pravidelný sex, často vykazují nižší úrovně diastolického tlaku. To je důležité, protože vysoký krevní tlak je často spojován s rizikem vývoje kardiovaskulárních onemocnění, zejména u starších jedinců.

Posílení imunitního systému

Sex může příznivě ovlivnit imunitní systém tím, že stimuluje jeho odpověď. Během sexuální aktivity tělo uvolňuje různé hormony a chemikálie, které mohou posílit imunitní systém. 

Studie naznačují, že lidé, kteří jsou sexuálně aktivní, mají vyšší hladiny určitých protilátek, což je přirozená obrana těla proti různým infekcím.

Uvolnění endorfinů a zlepšení pohody

Možná nejpříjemnějším přínosem sexuální aktivity je uvolňování endorfinů, které jsou často označovány jako hormony štěstí. Tato tělesná chemie hraje klíčovou roli v regulaci nálady a pocitu pohody. 

Endorfiny mají přirozené analgetické vlastnosti, což znamená, že mohou pomoci zmírnit bolest a nepohodlí, které může být častější u starších dospělých. Pocit blaženosti po orgasmu není jen psychologický, ale má i silné fyziologické základy, které přispívají k obecnému pocitu zdraví a vitality.

LáskaFoto: Pexels

Zlepšení duševního zdraví a emocionální pohody

Sex a fyzická blízkost jsou mocnými nástroji pro podporu duševního zdraví a emocionální pohody, obzvláště ve vyšším věku, kdy život přináší více osamělosti a ztrát. Představte si, jak silný může být jednoduchý dotek ruky nebo objímání, které přenáší teplo, bezpečí a porozumění. 

Tyto gesta mohou působit jako balzám na duši, který zmírňuje bolest ztráty a izolace, což je pro mnohé seniory stále více běžné.

Objetí nebo intimní doteky aktivují uvolňování oxytocinu, často nazývaného hormonem objetí. Oxytocin podporuje pocit štěstí a snižuje stresové hormony, jako je kortizol, což vede k nižší úrovni stresu a úzkosti. 

Tyto hormonální změny nejen zlepšují náladu, ale také mohou podpořit hlubší a klidnější spánek, který je v pokročilém věku často narušený. Kvalitní spánek je zásadní pro celkové duševní zdraví, protože pomáhá tělu obnovit se a zpracovat emoční zážitky.

Ve vyšším věku může být obtížné vyrovnat se se ztrátou blízkých a přátel, což často vede k pocitům osamění a izolace. V takových okamžicích může sdílení intimních chvil s partnerem působit jako kotva, která udržuje jedince pevně spojené s realitou a pomáhá jim cítit se méně osamoceně. Emocionální spojení, které sex a intimní chvíle posilují, může vést k hlubšímu pocitu sounáležitosti a přinášet útěchu v náročných časech.

Kromě toho intimnost a sexuální aktivita mohou pomoci starším lidem obnovit a udržet jejich sebeúctu a sebevědomí, které mohou být narušeny změnami spojenými se stárnutím. Cítit se žádoucím a schopným lásky a sexuálního vyjádření může být silným afrodiziakem pro duši, stejně jako pro tělo.

Udržení a zlepšení intimních vztahů

Sexuální intimita v pokročilém věku není jen o zachování fyzické blízkosti; je to klíčová složka, která může revitalizovat a obohatit dlouhodobé vztahy. Když se lidé starají, může přijít mnoho změn, které ovlivňují jak jejich životní styl, tak vzájemné vztahy. 

Mnohé aktivity, které páry dříve dělaly společně, mohou být nyní omezené kvůli zdravotním stavům nebo snížené mobilitě. V takových momentech může sex a fyzická intimita posloužit jako most, který spojuje emocionální světy obou partnerů a znovu potvrzuje jejich vzájemnou náklonnost a oddanost.

Pro starší páry může obnovení nebo udržení sexuálního života fungovat jako mocný nástroj k upevnění jejich emocionálního pouta. Tento aspekt vztahu může pomáhat zvyšovat pocit sounáležitosti a vzájemného porozumění, což je zvláště důležité v době, kdy jiné formy sdílení mohou být limitovány. Například schopnost fyzicky vyjádřit lásku a touhu může být uklidňující a potvrzující, obzvlášť když slova někdy nestačí.

Fyzická intimita může také sloužit jako připomínka vzájemné přitažlivosti a mladistvosti, což přináší pocit vitality a energie, které mohou v běžném životě snadno upadnout do pozadí.

Náš tip: I přes to se ale ve vyšším věku mohou lidé potýkat se snížením sexuální touhy. Víte, jak posilnit ženské libido a chuť na sex? Objevte účinky macy peruánské, která nejen zvyšuje libido, ale pomáhá třeba i při projevech menopauzy.

Ve věku, kdy se člověk může cítit zranitelnější nebo méně hodnotný kvůli stáří a jeho doprovodným jevům, může být obnovitelné sexuální spojení mocným lékem proti pocitům izolace nebo neviditelnosti.

Láska

Foto: Freepik

Podpora sebeúcty a sebevědomí

V populární kultuře je často zobrazován obraz mládí jako doby největší sexuální přitažlivosti a aktivnosti. Tento zkreslený pohled může vést k tomu, že starší dospělí se mohou cítit na okraji společnosti, neviditelní a často opomíjení. 

V takovém kontextu má význam udržování sexuálně aktivního života daleko za hranice fyzického zdraví; jde o klíčový aspekt osobní pohody a sebevědomí.

Sex a intimní vztahy mohou významně přispívat k obnovení a udržení sebeúcty, což je neocenitelné pro každého, bez ohledu na věk. Pro starší lidi, kteří se mohou ocitnout izolováni od společenského a často i rodinného života, představuje sex připomenutí vlastní hodnoty a přitažlivosti. Tato zkušenost může působit jako silné antidepresivum, bojuje proti pocitům osamělosti a zanechává v člověku dojem, že je stále žádaný a milovaný.

Sexuální aktivita a blízkost také poskytují příležitost pro vyjádření a přijetí něhy, což jsou základní lidské potřeby. Výměna doteků, polibků a objetí může vyvolat silný pocit spojení a příslušnosti, což je něco, co může ve stáří často chybět. Tato fyzická a emoční blízkost posiluje sebedůvěru tím, že starším dospělým připomíná, že jsou stále schopni vytvářet a udržovat hluboké vztahy.

Zlepšení kvality života

Sex a intimnost jsou základními stavebními kameny lidského štěstí a spokojenosti, a to i v pokročilém věku. Přestože se může zdát, že sexuální touhy a schopnosti se s věkem snižují, realita je často mnohem pestřejší. Mnoho seniorů objevuje, že sexuální aktivita je nejen možná, ale i nesmírně obohacující.

Pokračování v sexuální aktivitě může být klíčem k udržení vitality a zlepšení kvality života. Intimita a fyzická blízkost přináší pocit spojení, který je pro člověka v jakémkoli věku nesmírně důležitý. 

Ve stáří, kdy se může zvýšit pocit izolace nebo osamění, může mít sdílení intimních chvil hluboký psychologický dopad. Toto sdílení může pomoci posílit sebevědomí, přinést útěchu a radost a dokonce vnést do života nové dobrodružství a vzrušení.

Intimita a sex nejsou jen o zachování fyzické funkčnosti, ale jsou také o objevování a přijímání změn ve vlastním těle a emocích. Starší dospělí mohou v sexuálních projevech nalézt nové způsoby vyjádření, které reflektují změny v jejich fyzickém a emocionálním stavu. To může vést k hlubšímu a více naplňujícím zážitku než kdy předtím.

Pro ty, kteří jsou single nebo jejichž partner již není schopen účastnit se sexuálních aktivit, existují stále způsoby, jak si udržet intimitu a fyzické aspekty života. Masturbace je například zcela zdravým a normálním způsobem sexuálního vyjádření, který může pomoci udržet sexuální zdraví a spokojenost. Jde o osobní projev, který může poskytnout uvolnění, snížit stres a zlepšit náladu.

Kromě toho může být hledání nových vztahů, ať už romantických nebo čistě platonických, dalším způsobem, jak prohlubovat sociální a emocionální spojení. Seznamovací platformy pro seniory a různé komunitní aktivity nabízí příležitosti k setkávání s lidmi, kteří sdílejí podobné zájmy a životní situace. Tyto interakce mohou být zdrojem nové radosti a vzrušení a mohou vést k nově objevené intimnosti a společným zážitkům.

Jak a čím osvěžit sex i v pokročilejším věku?

Sex a intimnost nemají žádnou expirační lhůtu a pro mnoho párů může být pokročilý věk obdobím, kdy znovuobjevují a osvěžují svůj milostný život. Přestože mohou s věkem přicházet určité fyzické a emoční změny, existuje mnoho způsobů, jak si udržet sex zajímavý a naplňující. 

Zde jsou některé tipy a techniky, jak si osvěžit sexuální život i v pokročilejším věku.

Zkoušení nových věcí

Zkoušení nových věcí v ložnici může být pro páry ve zralém věku stejně vzrušující, jako bylo na počátku jejich vztahu. Možná si myslíte, že s přibývajícím věkem a se změnami, které přináší, musí sexuální život nevyhnutelně upadat. 

Opak může být pravdou – změna perspektivy a přístupu může vaše intimní chvíle proměnit v něco nového a oživujícího.

Jedním z klíčů je adaptace a experimentování s různými sexuálními pozicemi, které jsou přizpůsobeny vašemu aktuálnímu tělesnému stavu a které zohledňují jakékoli omezení nebo nepohodlí. Naštěstí existuje celá řada možností, které mohou být pohodlnější a méně náročné na vaše tělo, zároveň ale umožňují hlubokou intimní blízkost a potěšení.

Sexuální pozice pro maximální pohodlí a intimní blízkost:

  1. Pozice na boku: Tato pozice je ideální pro ty, kteří chtějí snížit zátěž na klouby a záda. Ležení na boku, obličejem k obličeji, umožňuje snadný přístup a kontrolu pohybu a je ideální pro pomalé a intimní milování. Tato pozice také usnadňuje oční kontakt, který může zintenzivnit emoční spojení.
  2. Lžičkování: Další variantou, která minimalizuje fyzickou námahu, je lžičkování. Jeden partner leží na boku, zatímco druhý se k němu těsně přitiskne zezadu. Tato pozice je nejen pohodlná, ale poskytuje i mnoho prostoru pro něžné doteky a pomazlení, což může být velmi uklidňující a romantické.
  3. S využitím polštářů: Použití polštářů pro podporu těla může zlepšit komfort během sexu. Polštáře mohou být umístěny pod záda, boky nebo kolena pro zlepšení polohy a snížení napětí v kloubech. To může otevřít nové možnosti pro pozice, které jste možná považovali za příliš náročné.

Proč experimentovat?

Experimentování s novými pozicemi není jen o fyzickém pohodlí, je to také o objevování nových způsobů, jak projevit lásku a touhu. Vyzkoušení něčeho nového může rozbít rutinu a přinést do vašeho vztahu vzrušení a novotu.

Tip pro ženy: Víte, jak se cítit sexy a žensky, a jak vzrušit váš protějšek? Zkuste erotické prádlo a sexy lodičky.

Navíc, když se oba partneři cítí fyzicky pohodlně, může to vést k častější a uspokojivější sexuální aktivitě, což posiluje vztah a zlepšuje celkovou kvalitu života.

Adaptace a inovace ve vašem sexuálním životě, přizpůsobení se změnám, které přináší stárnutí, může být nejen zábavné, ale i hluboce naplňující. Každý nový experiment nejenže zlepší vaše fyzické spojení, ale může také posílit vaše emocionální pouto, obnovit váš vzájemný zájem a obnovit vaši vzájemnou vášeň.

Použití pomůcek

Využití sexuálních pomůcek může být pro mnohé starší páry, ale i jednotlivce, způsobem, jak prohloubit svůj sexuální zážitek a přinést do ložnice trochu zábavy a novoty. Sexuální hračky jako vibrátory, lubrikanty a další erotické pomůcky nejsou jen pro mladé. 

Naopak, mohou se stát klíčovými nástroji pro ty, kteří chtějí své intimní chvíle udržet živé a plné potěšení, i když se setkávají s běžnými výzvami, jako je suchost a snížená citlivost, které mohou přijít s věkem.

Vibrátory

Vibrátory a další stimulační zařízení mohou být velmi efektivní při zvýšení prokrvení genitálií, což je užitečné zejména pro ty, kteří mohou mít obtíže s přirozeným vzrušením a lubrikací. 

Tyto pomůcky mohou pomoci stimulovat nervové zakončení a zvýšit celkovou citlivost, což může vést k intenzivnějším a uspokojivějším orgasmům.

Lubrikanty

Lubrikanty jsou dalším základním prvkem pro starší dospělé, kterým může chybět přirozená lubrikace. Existují na vodní, silikonové či olejové bázi, přičemž každý typ má své specifické výhody. 

Lubrikanty na vodní bázi jsou kompatibilní s většinou hraček a jsou snadno omyvatelné, zatímco silikonové lubrikanty nabízí delší trvanlivost a jsou ideální pro dlouhotrvající intimní chvíle.

LáskaFoto: Freepik

Závěr

Sexuální aktivita a intimní chvíle nejsou jen pro mladé; jsou bohatstvím, které může obohatit život v každém věku. Jak se ukazuje, stáří přináší nejen moudrost, ale i možnost objevovat nové dimenze intimity a potěšení. Pro mnoho starších dospělých je sex důležitou součástí udržení zdraví, vitality a emocionální pohody.

Ve světle těchto poznatků by mělo být jasné, že věk skutečně není překážkou. Naopak pokročilý věk může přinést nové příležitosti pro prohlubování vztahů, experimentování a užívání si života ve všech jeho aspektech. 

Ať už prostřednictvím adaptace sexuálních praktik, přizpůsobení fyzických omezení, nebo využití pomůcek, které mohou zlepšit sexuální zážitek, starší dospělí mají mnoho možností, jak si udržet aktivní a zdravý sexuální život.

Zapomenout na mýty a stereotypy, které spojují sexualitu výhradně s mládím, znamená otevřít dveře k plnějšímu a šťastnějšímu životnímu období. Je čas přijmout, že intimní spojení a vzájemné potěšení může pokračovat, rozvíjet se a dokonce se zintenzivnit s přibývajícími roky.

Věk skutečně není překážka, ale spíše pozvánka k novým začátkům. Je to příležitost oslavovat život, objevovat nové možnosti a pokračovat v objevování sebe samého a svého partnera v každé fázi života. 

Tento článek jsme vytvořili ve spolupráci s:

PoctiveSEO: Seznamte se se SEO a naučte se jej využít ve svůj prospěch: 15 leté know how na jednom místě

Autorka: Bc. Daniela Vaková, SEO copywriterka

Náhledové foto: Pexels

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.