Zavedení školského logopeda: Vláda chce zřejmě udělat z učitelů zdravotníky

Učitel

Vznik funkce školského logopeda je fakticky zahrávání si s ohněm. Kliničtí logopedi jednoznačně proti návrhu, jenž je součástí chystané novely školského zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, protestují. Došlo by totiž ke zhoršení diagnostiky, následné léčby a pochopitelně také k ohrožení zdravého vývoje dítěte. Školní logoped z řad učitelů je zkrátka nesmysl. Za chvíli bychom mohli mít školního praktického lékaře a podobně.

Logopedi mají až 150 000 pacientů

Ordinace klinických logopedů vcelku praskají ve švech. Neurovývojové a jiné řečové vady i komunikační poruchy přivedou do jejich ordinací 150 tisíc pacientů. Zhruba 80 % těchto pacientů je mladších 18 let. Kliničtí logopedové disponují jednak dlouho trvající praxí a jednak také atestací ve zdravotnictví. Školní logopedi by ani neměli přístup ke zdravotnické dokumentaci z oblastí neurologie nebo pediatrie, jež s logopedií velmi úzce souvisejí. Jak by pak měli stanovit přesnou diagnózu a navrhnout léčbu?

Špatně řešený návrh

Návrh, jenž je součástí chystané novely školského zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, počítá právě se zavedením pozice školského logopeda. Odborníkům se logicky nelíbí. Třeba předsedkyně výboru klinických logopedů při Sdružení ambulantních specialistů Mgr. Vlasta Šimková konkrétně řekla na jeho adresu následující. „Pozici školského logopeda by zastávali speciálně pedagogičtí pracovníci, kterým chybí zdravotnické vzdělání, a kteří tudíž nemají k dispozici nástroje pro přesnou a včasnou diagnostiku a ošetření dětských řečových poruch. Jde o bezprecedentní ohrožení zdravého vývoje dětí, a to nejen z pohledu řečových vad.“

Bez adekvátního vzdělání i nástrojů to nepůjde

Přesná diagnostika vyžaduje nezbytnou kvalifikaci. Navrhovaná novela zákona s potřebnou úrovní vzdělání nepočítá. K vykonávání funkce by tak postačilo jen magisterské vzdělání se specializací právě na logopedii. Předpisy GDPR zajistí také to, že logopedové tohoto typu nebudou mít přístup ke zdravotní dokumentaci pacientů. „Role speciálních pedagogů je nezpochybnitelná – zůstává ovšem výhradně v rovině výchovně-vzdělávacích, tedy pedagogických metod. Speciální pedagogové přizpůsobují prostředí ve školách individuálním požadavkům žáků s logopedickou diagnózou. V žádném případě se ale nemohou podílet na její diagnostice či terapeutické léčbě,“ dodává Mgr. Vlasta Šimková.

MŠMT jde až za vlastní kompetence

Jednoznačně a upozorňuje na to také sekce klinických logopedů SAS. Dojde ke konfliktu s platnou legislativou. Konkrétně se bude jednat o zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. zdravotnictví ČR. Mgr. Vlasta Šimková dále říká: „Mluvíme v podstatě o vzniku jakýchsi nekvalifikovaných logopedických ordinací ve školách, které nesplňují standardy zdravotnických zařízení ani v požadavcích na minimální vybavení ordinací nebo sanitaci. To by se zásadně podepsalo na kvalitě prováděných vyšetření. Zákonný zástupce pacienta, pacient, ani pedagog by navíc velmi pravděpodobně nedokázali kvalifikovaně rozhodnout, zda a kdy ještě využít pedagogických služeb učitele, a kdy je již nutno se obrátit na zdravotnického pracovníka.“

V každém případě se opět vymýšlí něco, co postrádá logiku a vyřešení problému. I když jsou ordinace logopedů relativně plné, tato alternativa neřeší fakticky nic, jen situaci zhorší.

Zdroje info: insighters.cz, klinickalogopedie.cz

Náhledové foto: Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.