Západonilská horečka byla jen v zahraničí, nyní zabíjí u nás

Západonilská horečka

V posledních letech se na území České republiky objevilo několik případů západonilské horečky. Jde o onemocnění přenášené komáry, které má pravidelně asymptomatický průběh. U pětiny pacientů se projevuje migrénami, svalovými či kloubními bolestmi, horečkami či jinými příznaky a při ovlivnění CNS ohrožuje pacienta na životě.

Západonilská horečka je virová infekce, která postihuje lidi, koně a méně pravidelně další savce. Její průběh může být asymptomatický, takže pacient nevnímá žádné zjevné problémy. V každém případě, v několika případech nemoc ovlivní centrální nervový systém, způsobí rozvoj skutečných komplikací a může dojít až k úmrtí jedince!

Jaké jsou rizikové faktory?

Jedinci s oslabenou imunitou (z důvodu jiných nemocí a jiných zdravotních komplikací) nebo lidé, kteří žijí ve vysoce rizikových oblastech a pohybují se venku, mají mnohem větší šanci chytnout západonilskou horečku. A svou si zařídí i genetická predispozice. Mezi nejrizikovější vlivy patří zejména:

 •       vyšší věk (nad 60 let)
 •       transplantace orgánů
 •       chemoterapie
 •       žijící v blízkosti stojaté vody, kde se množí komáři
 •       práce v otevřeném prostředí
 •       jiné nemoci (HIV, hypertenze, diabetes mellitus, rakovina)

Jak se onemocnění projevuje?

Jakmile se jedinec virem nakazí, infekce se nejprve replikuje v dermálních dendritických buňkách a keratinocytech. Pak následuje fáze nakažení vnitřních orgánů, kdy se infekce replikuje v lymfatických uzlinách, vstupuje do oběhového systému a šíří se do viscerálních orgánů. V rámci poslední fáze ovlivňuje centrální nervový systém, kde působí zánětlivě a způsobuje ztrátu neuronů.

 •       Zvýšená teplota a silné bolesti hlavy
 •       Překrvené oční spojivky
 •       Nevolnost a zvracení, průjem a bolesti břicha
 •       Spavost, svalová slabost a malátnost
 •       Bolest svalů a kloubů
 •       Zduření mízních uzlin
 •       Nadměrné pocení
 •       Vyrážka
Sleep
Foto: Pixabay

Jaká je léčba?

V současné době neexistuje žádný konkrétní lék na západonilskou horečku, takže léčba se soustředí na zmírnění symptomů osoby. Jedinci, kteří mají mírné příznaky nemoci, se zpravidla plně zotaví během týdne (podrobně asi 3-7 dní), bez jakéhokoli léku. V každém případě se mohou setkat se slabostí a únavou (týdny nebo měsíce).

Symptomatická léčba západonilské horečky zahrnuje především rehydrataci a léčbu bolestí. U závažných případů je pacientům věnována velká péče, kdy je často nutné pacienta hospitalizovat a intravenózně regulovat tekutiny nebo léky proti bolesti. V závislosti na tom, jak vážný může být jeho stav, může být pacient napojen na podporu dýchací a je potřebná prevence sekundárních infekcí.

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7400489/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111838/

Náhledové foto: Pixabay