Záhadná genetika: Po matce dědíme inteligenci i některé nemoci

Dědičnost je složitý proces, který určuje mnoho aspektů našeho těla a osobnosti. Jaké povahové a fyzické rysy dědíme po matce? Podle genetiky můžeme vystopovat různé charakteristiky, které zdědíme s velkou pravděpodobností právě po matce, ale není to tak jednoduché. Při dědičnosti fyzických rysů je důležitý koncept dominantních a recesivních genů. Dominantní geny jsou ty, které se projeví i tehdy, když jsou přítomny v jednom z chromozomů páru, zatímco recesivní geny se projeví pouze tehdy, jsou-li přítomny v obou chromozomech páru.

Typické fyzické rysy děděné po matce

Vzhled je z velké části dán genetikou, ačkoli životní styl a životní prostředí také hrají důležitou roli. Některé fyzické rysy jsou častěji děděny po matce, než po otci, jako jsou tvar očí, barva vlasů, kůže a očí, výška, tvar nosu a ústa. To je vysvětleno tím, že některé geny určující tyto rysy jsou umístěny na chromozomu X, který se dědí pouze po matce. To znamená, že pokud má matka konkrétní genetickou kombinaci pro určitý fyzický rys, je pravděpodobnější, že tuto kombinaci získají i její děti, a především chlapci, kteří mají chromozom X právě jeden a to ten, který je od matky. Nicméně, fyzické rysy jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně výživy, cvičení a prostředí, takže dítě může mít vzhled, který je odlišný od vzhledu jeho matky.

Inteligence a empatie

Kromě fyzických rysů, jsou povahové rysy také ovlivněny genetikou. Po matce se dědí až překvapivé množství povahových vlastností. Řada vědeckých publikací a zdrojů uvádí například dědění inteligence z matčiny strany. Zároveň podobná dědičnost platí i pro empatické sklony a vlastnosti, které by se měly přenášet po matečné linii.

Foto: Unsplash

Psychické problémy i sociální dovednosti

Po matce dítě může zdědit také některé psychické problémy. Konkrétně například deprese, úzkosti či bipolární porucha bývají často získané dědičně z matčiny strany. Zajímavé je navíc i to, že po matce můžete zdědit sociální dovednosti a přes matčinu linii mohou být dále přenášeny napříč generacemi. Ovšem povahové rysy jsou velmi složité a hodně je ovlivňuje také výchova a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Zdroj: https://www.livescience.com/more-genes-from-mom-or-dad.html a https://www.medicinenet.com/what_do_you_inherit_from_your_mother/article.htm
Náhledové foto: Unsplash