Vojtova metoda
26/10/2015
Kategorie: Cvičení

V čem spočívá Vojtova metoda

Vojtova metoda patří mezi velmi často frekventované typy cvičení, které se skloňují na mnoha místech. Bývá označována i jako metoda reflexní lokomoce. Jedná se v podstatě o souhrn cvičebních technik, které se používají k léčbě nejrůznějších poruch fyzického i psychického charakteru. Základem celého cvičení je skutečnost, že nerovový systém člověka má geneticky zakódované vrozené pohyby, jejichž prostřednictvím se může postupně zdokonalovat.

Teorie Vojtovy metody

Základem metody je bezesporu znalost vývoje pohybových vzorců, které se projevují během života konkrétního dítěte. Postupný motorický vývoj je u člověka předem dán geneticky a probíhá tak automatickou formou, a to přímo v děloze, kde se začíná vyvíjet zárodek. Terapeut musí znát vývojovou kineziologii, díky čemuž může ordinovat konkrétní cviky, jež pomohou v naučení se různých pohybových aktivit, které pak pomohou ve vývoji.

Cíl a zaměření Vojtovy metody

Hlavním cílem Vojtovy metody je naučení se pacienta různým přirozeným pohybovým úkonům. Patří mezi ně zejména otáčení se, plazení a také další svalové reakce vedoucí ke správnému postoji a dalším polohám. Původně Vojtova metoda cviky zaměřovala pouze na děti do 4 let. Dnes ale již existuje i Vojtova metoda pro dospělé, která pomáhá v hybnosti starším lidem a jedincům po nějakém zákroku.

Nezbytnost Vojtovy metody

Jen pro přehled vyjmenujeme základní onemocnění, při nichž je vhodné Vojtovu metodu aplikovat jak u dětí, tak i u dospělých.

Vojtova metoda u dětí:

-          dětská mozková obrna (DMO)

-          rozštěpy páteře

-          fixované asymetrické držení hlavy

-          paréza brachiálního plexu

-          takzvaná koňská noha

-          skolióza a problémy s páteří

-          neurologická onemocnění různého charakteru

Vojtova metoda u dospělých:

-          periferní paréza

-          cévní mozkové příhody

-          potíže se zády

-          stavy po úrazech míchy

-          bolesti ramene

3 komentářů
  1. Marcelakulhova@seznam.cz'
  2. hpesakova@seznam.cz'
  3. f.borovicka@seznam.cz'

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *