Smutek v duši: Jak zvládnout odchod blízkého člověka

Doba, v níž hlavní slovo má covid-19 a vše se točí jen okolo toho, jak pandemii nejlépe zvládnout, s sebou přinesla také bolest ze ztráty blízkého člověka. Co by měl každý, kterého ho to postihlo, udělat, aby smutek překonal?

Smutná koronavirová čísla

K datu 22. dubna 2021 bylo v České republice zaznamenáno celkem 28 787 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Je to vysoké a hodně smutné číslo, které znamená, že velké množství rodin, párů i jednotlivců se muselo vyrovnat se smrtí někoho ze svého nejbližšího okolí. Někteří z nich navíc trpí výčitkami, že nebezpečnou nemoc na zemřelého přenesli, když ještě žil, a mohou tak za jeho konec. Není to právě jednoduché zvládat stavy úzkosti a smutku, které s tímto souvisejí.

Důležité jsou rituály

Když zemře blízká osoba, patří to k nejtěžším okamžikům v lidském životě, se kterými se musí člověk vyrovnávat. Důležitým procesem je poslední rozloučení v podobě pohřbu a následné pohřební oslavy neboli tryzny, které značí přijmutí nové situace a změnu, se kterou se pozůstalí musejí naučit žít. Tento rituál má v sobě silnou očistnou moc, přestože je spojený s řadou úkonů, které je nutné do pohřbu zajistit – nechat vytisknout parte, popřemýšlet o tom, jak by měl pohřeb vypadat, připravit smuteční řeč a seznam hostů, kteří budou pozváni. V tomto okamžiku většinou člověku funguje jako stroj, což je ve své podstatě obranná psychická reakce.

Hrob. Foto: Pixabay

První půlrok smutněte

Podle psychologů mají lidé, co ztratili blízkého člověka, nárok na to, aby první půl rok truchlili a po svém se ztrátou vyrovnávali. Mají právo na to, aby dávali najevo své emoce. Je to přirozené, fyziologické truchlení. To se ale lehce může přehoupnout do patologického, kdy je pak u pozůstalého diagnostikována deprese nebo depresivní porucha, jejichž nejčastějšími projevy jsou nespavost, nechutenství, nezájem, ztráta energie a apatie. Tento stav patří do rukou odborného lékaře, protože člověk si sám od něho nepomůže.

Pro psychické uzdravování ze ztráty blízkého člověka je důležité:

  • umět udělat malou radost – pustit si oblíbený film, přečíst knížku, pustit si hudbu
  • vyzkoušet něco nového – pustit se do učení se cizím jazykům, přihlásit se do posilovny, dopřát si masáže
  • nezříkat se sociálních kontaktů – navštěvovat rodinu a přátele

Někomu pomáhá se ze smutku vypsat, jiný se pustí do kreslení nebo malování. Vždy je ale na prvním místě se mít rád a pochopit, že proces uzdravování je postupný a není možné ho uspěchat.

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Smutek. Náhledové foto: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.