Riziko trombózy po očkování Covid-19: AstraZeneca v akci

Injekce

O trombóze se ve spojitosti s očkováním proti Covid-19 namluvilo spousta. A spousta řečeného nebyla pochopena správně, takže začalo vznikat spoustu polopravd a zmatečných informací. Trombóza je spojována s přípravkem AstraZeneca, což je vektorová vakcína. To znamená, že používá určitý nosič, který vnese genový fragment do buněk těla. Díky tomu mohou buňky produkovat špičkový protein, proti kterému se tělo naučí tvořit protilátku. Tak funguje ochrana před onemocněním Covid-19.

AstraZeneca a trombóza

Vědecký časopis Lancet je jedním z velice uznávaných. Jeho studie neprokázala, že by se trombóza vyskytovala více u lidí, kteří dostali vakcínu od společnosti AstraZeneca, než u kontrolní skupiny (tu tvoří lidé, kteří vakcínu nedostali). Studie byla provedena na více než na 23 000 osob, kteří dostali buď vakcínu, nebo placebo. Zajímavé je, že trombotické příhody se vyskytovaly méně často u těch, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny AstraZeneca.

Očkování

Foto: Pixabay

Zvyšuje AstraZeneca riziko trombózy?

Poté, co byl přípravek AstraZeneca schválen k použití v Evropské unii bylo zaznamenáno několik případů tromboembolických příhod, které vznikly v souvislosti s očkováním. Nicméně Evropská agentura pro léčivé přípravky přezkoumala jednotlivé zprávy – experti dospěli k závěru, že frekvence takových incidentů po podání vakcíny byla nižší než v běžné populaci. To znamená, že AstraZeneca nezvyšuje riziko tromboembolických příhod.

Bezpečnost vakcíny

Navzdory tomu, že určité vedlejší účinky při aplikaci vakcíny (jakékoli vakcíny – nejen proti koronaviru, ale obecně) vždy existují, a vzhledem k dezinformacím ohledně vzniku tromboembolitických příhod, se spousta lidí raději této vakcíně chtěla vyhnout. Nicméně WHO (Světová zdravotnická organizace) zveřejnila zprávu, ve které uvádí, že přínosy očkování proti Covid-19 přípravkem AstraZeneca dalece převažují nad případnými (minimálními) riziky.

Zdroj: https://wylecz.to/koronawirus/ryzyko-zakrzepicy-po-szczepieniu-przeciwko-covid-19-co-nalezy-wiedziec/

Foto: Pixabay