Proleženiny – jak jim předcházet? Tipy, pro jejich léčbu

Proleženiny

Pokud je osoba příliš dlouho upoutána na lůžko, může to přinést celou řadu problémů s pohybovým ústrojím. Velmi nepříjemným problémem jsou ale také proleženiny (latinsky dekubitus). Jsou to oblasti odumřelé tkáně, které mohou být velice hluboké a často také infikované. Někdy znamenají dokonce ohrožení na životě! Proleženiny mohou vznikat nejenom u imobilních pacientů, ale také u těch, kteří používají různé mechanické pomůcky, jako jsou protézy, speciální obuv apod.

Jak proleženiny vznikají?

Pokud vznikne tlak na určitou část našeho těla, cévy se mu dokážou přizpůsobit. Bohužel ale jen krátkodobě. Je-li tento tlak dlouhodobý a nad limitní hodnotu, dojde k rychlé reakci na zúžení cévy. K tomuto efektu může dojít tehdy, kdy je tlak velký a působí krátkodobě, nebo také tehdy, když je tlak malý, ale působí dlouhodobě. V rámci tohoto tlaku dochází k zablokování průtoku krve a lymfatického toku. V oblasti se pak začnou hromadit produkty látkové výměny a toxiny. Vzniká lokální zánět a ten může zhoršit poškození tkáně.

Pokoj

Foto: Pixabay

Jak předejít vzniku proleženin?

Je třeba vyhnout se původcům vzniku proleženin, jako je silný tlak nebo tlak, který vzniká nesprávně zvolenými protézami či jinými pomůckami. Dalším původcem dekubitů může být i tření (různé pásy či hrubý materiál). U imobilních pacientů se používají speciální matrace a polštáře proti proleženinám. Ty mají speciální komory, které mění tlak uvnitř těchto pomůcek v rámci svého čerpadla. Díky tomu jsou šetrnější k tělu pacienta a také podporují ventilaci. Důležitá je častá kontrola kůže pacienta, masáže, lymfodrenáž, mírná úlevová cvičení. Další prostředky prevence jsou:

  • používání šetrné kosmetiky,
  • nosit lehké a vzdušné oblečení ideálně z přírodních vláken,
  • konzumovat vhodnou, výživnou stravu bohatou na bílkoviny.

Jak probíhá léčba proleženin?

Pokud už proleženiny vznikly, je v první řadě potřeba důkladně ránu vyčistit a vysušit. V následujících dnech je potřeba užívání citlivé kosmetiky. Léčba nebývá obvykle doprovázena podáním antibiotik, ledaže jde o skutečně závažné případy. Dalšími, i když méně obvyklými metodami léčby proleženin, jsou tyto:

  • enzymy trávící mrtvou tkáň,
  • speciální kultury červů nebo larev, které zkonzumují odumřelé buňky,
  • nízkofrekvenční ultrazvuk,
  • odstranění odumřelých kožních buněk laserem,
  • hyperbarické oxygenoterapie – pacienti dýchají několik minut čistý kyslík ve speciálních komorách. Tento typ terapie je často velmi účinný při léčbě obtížně se hojících ran a recidivujících vředů, které nereagují na jinou léčbu.

Zdroj: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/dermatologia/odlezyny-jak-zapobiegac-i-leczyc-rany-na-skorze-radzi-ekspert-aa-aj9K-oSTe-ajBi.html

Foto: Pixabay