Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Rakovina je mezi mladými lidmi na vzestupu, důležitá je prevence

Rakovina tlustého střeva

Onkologická onemocnění představují v současné době velké nebezpečí. Například rakovina tlustého střeva a konečníku je třetím nejčastější nádorovým onemocněním na celém světě. Obecně lze říct, že větší riziko představuje toto onemocnění pro starší lidi, nicméně nemoc nelze podceňovat ani v mladším věku. V současné době se díky testům na krvácení do stolice a moderní kolonoskopii daří tuto nemoc mnohem lépe diagnostikovat a léčit. Četnost poklesu se ale týká osob nad 50 let věku. U mladších lidí je rakovina tlustého střeva bohužel na vzestupu. Kdy tedy začít s prevencí a jak se chránit? Na to jsem se zeptal prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., přednosty kliniky  a primáře Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE.

Když se řekne rakovina tlustého střeva, vybaví se mi těžké onemocnění, které velmi často končí úmrtím pacienta. Je tomu tak? Jak šla medicína v tomto ohledu dopředu?

Situace u kolorektální rakoviny v ČR se významně a v pozitivním slova smyslu zlepšila. Značně se snížila incidence nových případů, snížila se také úmrtnost na toto onemocnění a v mezinárodních statistikách zabývajících se tímto tématem ČR klesla ze druhé nebo třetí pozice až na místo dvacáté třetí. Významnou měrou se zde projevuje pozitivní efekt preventivních screeningových opatření, která byla do klinické praxe implementována od roku 2000.

Ideální prevencí jakýchkoli chorob včetně kolorektálního karcinomu je zdravý životní styl. Souhlasíte?

Souhlasím, zdravý životní styl je na snížení výskytu řady onemocnění nádorových, ale i zánětlivých a degenerativních chorob velmi důležitý. Dostatek pohybu, redukce nadbytečné tělesné hmotnosti, dostatek vlákniny v dietě, nižší spotřeba živočišných tuků a rafinovaných cukrů, nižší konzumace alkoholu, nekouření to jsou jen některé všeobecné faktory, které se zde uplatňují.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CScProf. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Foto Se svolením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.

Někdy mám pocit, že si lidé žijící zmíněným zdravým životním stylem myslí, že jsou z pohledu rakoviny tlustého střeva neprůstřelní. Roli ale mohou hrát i jiné faktory typu dědičnosti a podobně. Je tomu tak?

Přesně tak, v případě rakoviny tlustého střeva hraje významnou úlohu genetická vloha, takže zdravý životní styl neuchrání každého od vzniku nádorového onemocnění. Proto je velmi důležitá depistáž rizikových skupin. Takovou jsou všechny osoby starší 50 let

Hodně nepříjemnými faktory jsou kouření a konzumace alkoholu. Čím přispívají ke vzniku onemocnění?

Je to tak kouření a nadměrná konzumace alkoholu jsou významnými rizikovými faktory pro vznik nádorových onemocnění trávicího traktu, zvláště slinivky břišní, ale také pro zhoubná onemocnění tlustého střeva.

Streva-karcinom_ilustrace_IscareFoto: Se svolením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.

Je mi 42 let. Kdy bych měl začít s prevencí rakoviny tlustého střeva ve smyslu screeningu? V rodině nikoho, kdo trpěl tímto onemocněním, nemám.

Podle současných pravidel představujete osobu středního rizika a zahájit screening kolorektálního karcinomu by stačilo v 50 letech věku. Nicméně uvažuje se o posunutí hranice věku na 45. rok, protože se v posledních letech ukazuje, že asi u 10-12 % nově diagnostikovaných nádorů se jedná o osoby mladší padesáti let.

Pokud bych měl příbuzného, který karcinom tlustého střeva měl, je startovací čára pro vyšetření jiná. Je to tak?

Ano je, zvláště když se jedná o osobu přímé příbuzenství 1.stupně, u které došlo k objevení se rakoviny tlustého střeva před šedesátým rokem života.

Jaké jsou nejčastější varovné příznaky rakoviny tlustého střeva?

V počátečních stadiích je průběh rakoviny tlustého střeva zpravidla asymptomatický, tj. nevyvolává žádné klinické obtíže. V okamžiku, kdy dojde k významnému zvětšení masy nádoru, může vyvolávat (zvláště je-li lokalizován v levé polovině tlustého střeva) poruchy střevní pasáže a bolesti břicha. Jinými slovy, většina nádorů tlustého střeva, které vedou k významným klinickým obtížím, je v pokročilém stavu, a naděje na definitivní vyléčení je relativně malá.

Mnozí lidé se bojí kolonoskopie? Mají z ní mít strach?

Z koloskopie nemusí mít lidé strach, na většině pracovišť se používá nejmodernější endoskopická technika, používají se léky, které významně snižují vnímaní nepříjemných pocitů, nebo dokonce při vyšetření pacienti spí, takže o vlastním vyšetření nic neví.

Co se změnilo v tomto typu vyšetření k lepšímu?

Jak již jsem zmínil, nové endoskopy s vysokou rozlišovací schopností a miniaturním průměrem, nové endoskopické techniky, používání kysličníku uhličitého k insuflaci trávicí trubice, léky navazující tzv. hlubokou analgosedaci.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Foto Se svolením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Foto Se svolením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.

Včasný zákrok počítám zachrání život…

Naprosto jste to vystihl, zachycení asymptomatického nádoru tlustého střeva při pravidelné dispenzární koloskopii vede téměř ve 100 % případů k definitivnímu vyléčení.

Děkuji moc za rozhovor

Zdroj info: Autentický rozhovor s prof. MUDr. Milanem Lukášem, CSc.

Náhledové foto: Se svolením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.