Pravákem proti své vůli aneb když leváctví bylo tvrdě diskriminované

V lidské populaci se nachází asi 10 procent leváků. Je tedy evidentní, že společnost je silně pravoruká. V minulosti, a to dokonce nedávné, byli leváci znevýhodňováni a leváctví potíráno jako společensky nepřijatelné. Jak to s levorukostí vlastně je?

Proč jsme jako společnost spíše pravostranná?

Ačkoliv se mnohé teorie snažily vysvětlit důvod převahy pravostranné laterality v lidské společnosti, na nic kloudného nepřišly. Snad jen teorie dělby činností mezi mozkovými hemisférami mohla klepnout hřebík na hlavičku a přijít s vysvětlením, které je pravdě nejblíže. Skutečnost je taková, že naprostá většina praváků používá pro řeč levou hemisféru. U leváků je toto poněkud variabilnější. Levorukost může být podmíněna i dědičností.

Levá ruka je ďáblova

Levorukým pšenka nekvetla ani ve starověku a středověku. Tenkrát církev v leváctvíleváctví viděla ďáblovo znamení. A lepší to není v některých částech světa ani v současnosti. V Indii a v arabských zemích není slušné jíst levou rukou, v Indonésii nesmíte levačkou přijmout dar. V Číně je písmo navržené přímo pro praváky a levou rukou je ho obtížné psát. A tak se levorucí museli chtě nechtě stát praváky, aby ve společnosti vůbec obstáli.

Například v naší republice byla teprve v roce 1967 zrušena snaha ve školách násilně leváky přeučovat na praváky. Do té doby bylo úspěšné přeučení z levé ruky na pravou považováno za pedagogický úspěch. Na problémy přeučovaných se vůbec nehledělo.

Levák: Foto Pixabay

Leváky nepřeučovat na praváky

S nuceným přeučováním leváků na praváky se pojí řada následných duševních problémů – od koktavosti až po zkříženou lateralitu. Dochází k nepříznivému vlivu na nervovou soustavu a to vede k funkčním poruchám, přetížení mozku. Přeučený levák mívá potíže s jemnou motorikou, mluvením, pamětí, obrazovou představivostí.

U dítěte se až ve čtyřech letech pozná, která ruka bude pro něho tou prioritní. V případě, že i po čtvrtém roce používá dítě střídavě levou a pravou ruku, je vhodné se obrátit na psychologicko-pedagogickou poradnu se žádostí o speciální vyšetření na zkříženou lateralitu. Ta by totiž mohla způsobovat problémy při učení.

Psaní levou rukou: Náhledové foto Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.