writing-336370_640

Pravákem proti své vůli aneb když leváctví bylo tvrdě diskriminované

V lidské populaci se nachází asi 10 procent leváků. Je tedy evidentní, že společnost je silně pravoruká. V minulosti, a to dokonce nedávné, byli leváci znevýhodňováni a leváctví potíráno jako společensky nepřijatelné. Jak to s levorukostí vlastně je?

Proč jsme jako společnost spíše pravostranná?

Ačkoliv se mnohé teorie snažily vysvětlit důvod převahy pravostranné laterality v lidské společnosti, na nic kloudného nepřišly. Snad jen teorie dělby činností mezi mozkovými hemisférami mohla klepnout hřebík na hlavičku a přijít s vysvětlením, které je pravdě nejblíže. Skutečnost je taková, že naprostá většina praváků používá pro řeč levou hemisféru. U leváků je toto poněkud variabilnější. Levorukost může být podmíněna i dědičností.

Levá ruka je ďáblova

Levorukým pšenka nekvetla ani ve starověku a středověku. Tenkrát církev v leváctví viděla ďáblovo znamení. A lepší to není v některých částech světa ani v současnosti. V Indii a v arabských zemích není slušné jíst levou rukou, v Indonésii nesmíte levačkou přijmout dar. V Číně je písmo navržené přímo pro praváky a levou rukou je ho obtížné psát. A tak se levorucí museli chtě nechtě stát praváky, aby ve společnosti vůbec obstáli.

Například v naší republice byla teprve v roce 1967 zrušena snaha ve školách násilně leváky přeučovat na praváky. Do té doby bylo úspěšné přeučení z levé ruky na pravou považováno za pedagogický úspěch. Na problémy přeučovaných se vůbec nehledělo.

Levák. Zdroj obrázku: Pixabay.com

Leváky nepřeučovat na praváky

S nuceným přeučováním leváků na praváky se pojí řada následných duševních problémů – od koktavosti až po zkříženou lateralitu. Dochází k nepříznivému vlivu na nervovou soustavu a to vede k funkčním poruchám, přetížení mozku. Přeučený levák mívá potíže s jemnou motorikou, mluvením, pamětí, obrazovou představivostí.

U dítěte se až ve čtyřech letech pozná, která ruka bude pro něho tou prioritní. V případě, že i po čtvrtém roce používá dítě střídavě levou a pravou ruku, je vhodné se obrátit na psychologicko-pedagogickou poradnu se žádostí o speciální vyšetření na zkříženou lateralitu. Ta by totiž mohla způsobovat problémy při učení.

Psaní levou rukou. Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.

2 komentáře

  1. L.Havelková Odpovědět

    Ano, je to špatné, přeučovat někoho a nutit ho dělat to, co mu nevyhovuje. Jsem levačka, jako jediná z rodiny. Od malička jsem byla nucena na pravou ruku, dokonce mi rodiče koupili lžíci, která byla zahnuta doleva, abych byla nucena držet ji v pravé ruce. Nakonec to vzdali. Ve škole jsem musela psát pravou rukou. To jsem se naučila dost rychle, problémy jsem měla ale při kreslení a při rýsování. Nakonec šel můj otec do školy promluvit si s učitelem, ten mi povolil kreslit levou rukou. Můj manžel je také levák. Píše také pravou, ale příbor drží obráceně. Když jsme byli někde na obědě, koukali na něj jako na exota. Náš nejmladší syn je také levák a naštěstí v dnešní době může používat levou ruku tak, jak mu to vyhovuje, píše levou rukou a i jinak je velmi šikovný

  2. dedinora Odpovědět

    Jsem přeučená levačka. Byl to v mém dětství boj s učiteli. Dnes neřídím ani auto ,protože nerozliším vpravo a vlevo. Nosím hodinky opačně a manžel mě naučil směr na devítku a na trojku podle hodin. Tím mě zachránil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *