Orální apraxie: když nemůžeme mluvit

Orální apraxie

Řadu pohybů provádíme automaticky, aniž bychom se na ně museli zaměřovat a soustředit: zapínáme knoflíky, mluvíme, zavazujeme boty. Někdy se ale může vyskytnout porucha, která takovéto automatické chování naruší. A zasáhnout může do naší řeči. Tento problém může být velmi vážný, protože když mluvíme, nesoustředíme se na to, jak přesně máme otevřít ústa. Problém se týká jazyka, měkkého patra, rtů i dolní čelisti. Nejčastěji je apraxie diagnostikována u lidí po mrtvici, po dopravní nehodě nebo u pacientů s nádorem na mozku. V některých případech jsou pacienty také děti.

Orální apraxie u dětí

Orální apraxie u dětí může mít dvě příčiny. Tou první je ta, že řečové orgány dosud nejsou úplně zralé, takže existují problémy s koordinací rtů, jazyka, patra a čelisti. Druhou příčinou je nedostatečná svalová práce, kdy u dítěte dochází k nedostatečné motorické koordinace artikulátorů. Orální apraxie je navíc často důsledkem poškození mozkových struktur odpovědných za mluvení. Bývá spojena s dalšími poruchami, jako je afázie nebo dysartrie. U apraxie má řečový aparát fyzické podmínky pro pohyby k tvoření slov, z nějakého důvodu to ale není možné.

Apraxie řeči

Foto: Pixabay

Příznaky apraxie řeči

V podstatě existují dva hlavní příznaky apraxie řeči. Tou první jsou poruchy artikulace, druhou pak prozodické poruchy (přízvuk, intonace a čas, díky kterým zní řeč správně). Dalšími příznaky pak může být to, že osoba se snaží říct jedno slovo opakovaně nebo vynechává hlásky na začátku nebo konci slova. Často může také slabikovat nebo neustále opakovat slova. Při mluvení se dopouští opakovaných chyb, existují problémy s úsměvem, časté olizování rtů, šklebení se nebo vyplazování jazyka. Dalšími problémy může být nadměrné slinění, skřípání zubů nebo dýchání ústy.

Léčba orální apraxie

To, zda bude léčba účinná a nakolik, bude záviset na tom, z jakého důvodu orální apraxie vznikla. Přitom není výjimkou, že léčba se provádí i v případě, že není přesně známá příčina onemocnění. Používá se farmakologická nebo chirurgická léčba. U dětí může značně pomoci pravidelná a systematická spolupráce s logopedem.

Zdroj: https://gemini.pl/poradnik/dziecko/apraksja-oralna-na-czym-polega-zaburzenie-oralno-motoryczne/

Foto: Pixabay