Ondřej Svoboda: Telemedicína jako cesta k modernizaci zdravotnictví

Ondřej Svoboda

Když se vyslovily výrazy eHealth a telemedicína, byla to pro mě do jisté míry slova, jež patří spíše do sci-fi. Tak nějak jsem si ale říkal, že by nebylo od věci se o tomto segmentu medicíny něco dovědět ideálně od člověka, který se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Proto jsem se na několik otázek zeptal Ondřeje Svobody. Právě on s projektem Dr. Digital chce podpořit distanční medicínu a modernizovat české zdravotnictví. Muž, který se v říjnu 2020 stal Honorárním konzulem Gruzie pro Českou republiku, se v oblasti zdravotnictví a IT technologie pohybuje již dlouho a s telemedicínou a eHealth má spousty zkušeností.

Hezký den, když se řekne telemedicína, napadají mě operátoři a spíše byznys než léčba. Přiznám se, že jsem v tomto ohledu skeptik. Vyvedete mě z omylu?

Telemedicína je v poslední době hodně skloňované slovo.  Vychází z předpony slova „tele“, kterou lze přeložit jako „na dálku, nebo distančně“ a latinského výrazu „medeor“, který znamená „léčím“. Já vnímám telemedicínu jako dálkový přenos lékařských informací od pacientapacienta k doktorovi, a to prostřednictvím informačních technologií, ale také konzultační činnost a vzdálené poskytování služeb, z oblasti psychologie nebo vzdělávání. V době pandemie se se společnostmi, které se zabývají telemedicínou a obecně eHealth doslova roztrhl pytel. Věřím a vše naznačuje tomu, že na trhu se udrží pouze ty, které to se zdravotnictvím myslí opravdu vážně.

Jak jste se k telemedicíně a léčbě online dostal?

Hlavním impulzem byla situace, ve které se ocitli moji prarodiče. Na trhu nebylo vhodné zařízení, které by na dálku měřilo jejich vitální funkce. Navíc jsme doma měli dvě malé děti, které byly co chvíli nemocné. S manželkou jsme seděli v přeplněných čekárnách jen kvůli tomu, aby se dětem doktor podíval do krku, nebo si poslechl dýchání. V tu dobu jsem se začal o distanční medicínu intenzivně zajímat. Dokončil jsem Master in Telemedicine a dále se v oboru vzdělávám. Aktuálně na Advance Institutu pro Master in Healthcare Administration. Zdravotnictví je mojí doménou, již 10 let v něm podnikám.

Jak vlastně funguje takové dálkové monitorování životních funkcí?

Pomocí monitorovacích zařízení se speciálními senzory, jsou pacientům v reálném čase měřeny vitální funkce jako teplota, tlak, spirometrii, oxymetrie, EKG, cukr, váha nebo BMI. To vše na dálku z pohodlí domova. Zařízení poté umožní rozšířený přístup k datům pacientů prostřednictvím vzdáleného sdílení informací. Naměřené hodnoty si můžete prohlédnout ve speciální aplikaci na telefonu, stejně tak je můžete sdílet s vašim lékařem.

Ondřej Svoboda

Ondřej Svoboda: Náhledové foto se svolením Ondřeje Svobody: Jana Hedencová/Ondřej Svoboda, Dr. Digital

Co nového přináší samotná firma Dr. Digital?

Kromě monitoringu životních funkcí přináší Dr. Digital služby koordinátora péče a vedení kompletní zdravotní dokumentace v Electronic Medical Record (EMR). Každá návštěva lékaře, diagnostika, předepsané léky a další zdravotní záznamy pacienta jsou aktualizovány v EMR koordinátorem péče. Ten také pomáhá řídit zdravotní aktivity pacienta. Unikátní je tedy komplexnost služeb.

Funguje digitalizace zdravotnictví v EU?

V rámci EU bych vyzdvihl dvě země, a to Dánsko a Estonsko. V Dánsku existuje Electronic Health Record. Každý občan má přístup do své kompletní zdravotnické karty online. Estonsko má rovněž výborně implementovány technologie do státní správy.

Jak si vede ČR?

V České republice je potřeba vyzdvihnout přístup zdravotnických pracovníků. Jsou si vědomi nutnosti modernizace jednotlivých procesů i celkově systému. Aktivně vyhledávají a vymýšlí různá řešení sami. Bohužel na institucionální či státní úrovni ke konkrétním činům směřujeme velice pomalu.

Telemedicína je tedy velmi efektivní. Proč?

Technologie ve zdravotnictví mají významný dopad nejen na kvalitní zdravotní péči, ale i na zefektivnění nákladů. Jejich přínos spočívá v podpoře dostupnosti péče, kvalitnější diagnostiky a léčby. To vše má v konečném důsledku vliv na zlepšení kvality života lidí. Všechna zařízení i aplikace jsou uživatelsky velmi jednoduché. Jako zásadní vnímám fakt, že telemedicína velkou měrou usnadňuje a zefektivňuje práci lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu. Pandemie Covidu přinesla obrovský tlak a zátěž na celý zdravotnický i sociální systém. Počínaje obvodními doktory, přes domovy důchodců, až po specializovaná pracoviště, našim cílem je dělat práci lékařům a zdravotnímu personálu jednodušší.

Zdravotní dokumentaci má v rukou pacient, což je mnohem lepší. Souhlasíte?

Naprosto souhlasím. Naše projekty jsou dílčími stavebními kameny vyššího cíle, a to je renesance českého zdravotnictví. Důkladně selektujeme a developujeme naše produkty a služby, aby měly zásah nejen v podobě ekonomických úspor a větší exaktnosti zdravotních služeb, ale také postupně měnily přístup lidí k využívání a zneužívání zdravotního systému.

V rámci projektu Dr. Digital patří dokumentace klientovi a kdykoliv do ní může nahlédnout on, příbuzní, nebo autorizovaný lékař. Služby elektronického zdravotnictví navíc motivují pacienty, aby převzali v péči o svoji tělesnou schránku aktivnější roli.

Jak lze jednoduše sdílet zdravotní záznamy pacienta?

Sdílet záznamy lze skrze naši aplikaci či webové rozhraní. V závislosti na tom zda jsou záznamy na úrovni instituce nebo jednotlivého pacienta, bud‘ přes server nebo cloud. Důležitými faktory v tomto případě jsou bezpečnostní mechanismy správy dat a pečlivá autorizace. 

Telemedicína je hodně o lidech. Je to tak?

Například když dnes člověk při náznaku choroby musí vážit cestu k lékaři, s naším řešením může pohodlně absolvovat prohlídku, kontrolu či vyšetření z pohodlí domova. Lékaři ušetří čas, a pacientům, se závažnějšími problémy, uvolní místo v čekárně. Jsou lidé, kteří budou odpůrci. Ale tyto tendence jsou vždy jen ze strachu. Buď člověk může být pamatován jako ten, který do zdravotnického zařízení zavedl moderní technologie, nebo ten, který je blokuje. To už je na každém.

Trochu mimo mísu. V říjnu 2020 jste se stal honorárním konzulem Gruzie pro Českou republiku. Jak se vám daří v této činnosti a co pro vás přinesla nového.

Kromě skvělých kontaktů mám možnost srovnání, jak si vede v telemedicíně ČR oproti Gruzii.

Asi vás překvapí, že Gruzie je o krok před Českou republikou. V Gruzii v rámci eHealth a telemedicíny proběhly státní tendry a začala úspěšně implementace těchto služeb, u kterých asistuji.

Děkuji za rozhovor

Zdroje info: Autentický rozhovor s Ondřejem Svobodou, Dr. Digital

Ondřej Svoboda: Náhledové foto se svolením Ondřeje Svobody: Jan Hrdý/Ondřej Svoboda, eHealth and Telemedicine

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.