Nedostatek očních lékařů – je to větší problém, než myslíte

Vyšetření očí

Tato okolnost je dána tím, že v rámci České republiky, která má 10,5 milionu obyvatel, je podle databáze České oční komory 1192 očních lékařů. Nejhorší situace je na Semilsku, kde na 74 130 obyvatel připadají 2 oční lékaři. Takzvaní očaři hrají klíčovou roli nejen při odhalování problémů se zrakem, ale navíc při diagnostice souvisejících komplikací infekcí. V budoucnu mohou být aktivní oftalmologové doprovázeni umělou inteligencí.

Vážný problém s nedostatkem lékařů

Nedostatek oftalmologů pociťují zejména lokality Rakovník, Prachatice, severní Plzeňsko, Jeseník a Český Krumlov. Každým rokem přibývá pacientů, kteří dávají přednost laserové operaci očí, protože nošení brýlí nebo kontaktních čoček je omezuje. Nejmodernější metody vás zbaví astigmatismu, nitroočních potíží (šedý zákal) a atd.

V sousedním Slovensku se situace příliš neliší. Bratislava se tímto způsobem dostává do předimenzované pozice. V každém případě je nedostatek profesionálů v rámci okresů problémem pro starší a imobilní pacienty. V případě, že bydlí více než 50 km od nejbližšího očního lékaře, na vyšetření ani nepřijdou. Okolnosti nejsou vůbec ideální, je potřeba více profesionálů. Běžný věk ambulantního specialisty na Slovensku je 65 let. Může se stát, že za 5 dlouhých let se nebude mít kdo na pacienty podívat.

Dioptrické brýle
Foto: Pixabay

Kromě toho se počet osob v populaci, které potřebují očaře, zvyšuje, takže nový absolventi škol pro obnovu populace očařů nemůže tento problém zcela vyřešit. Se stále se zvyšující úrovní péče o zdraví se jedinci dožívají stále vyššího věku, ale navíc se rozšiřuje počet pacientů s civilizačními chorobami, kteří potřebují pravidelné oční kontroly, jako jsou například diabetici. Nemocní, u nichž hrozí riziko vzniku přidružených zdravotních komplikací očí, by měli být vyšetřeni očním lékařem, a měli by tak být často kontrolováni. V případě diabetiků je typické nebezpečí diabetické retinopatie, která může způsobit problémy se zrakem a v některých případech i slepotu.

Umělá inteligence místo lékaře?

Některé úkoly, které oftalmolog standardně dělá, mohou být provedeny bez jeho blízkosti, což je velmi oceňováno pomocí demonstračních strategií s podporou umělé inteligence. Špičkové inovace mají od nynějška zásadní vliv na to, jak vypadá návštěva specialisty, a vylepšení stále postupují. V budoucnu by inovace mohly zkrátit a zkvalitnit návštěvy u specialisty a také ušetřit kapacity specialistů, kterých je v jiných oblastech nedostatek. Jedním z příkladů tohoto druhu inovace je Aireen – počítačový program, který je schopen analyzovat diabetickou retinopatii na základě snímků sítnice.

Vyšetření je pro pacienty naprosto bezproblémové, trvá několik sekund a není třeba rozkapávat oko. A takto se mohou včas zachytit příznaky diabetické retinopatie a léčba pacienta může být zahájena okamžitě. Diabetologové budou zanedlouho schopni analyzovat retinopatii přímo pomocí systému Aireen. Ze základního obrazu sítnice dokáže Aireen rozlišit příznaky diabetické retinopatie i v případě, že pacient nemá žádné subjektivní příznaky. Nahrání fotografie do počítačového programu je jednoduché a výsledek je k dispozici téměř okamžitě.

Zdroje info: ceskenovinky1.eu, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5648499/

Náhledové foto: