Může obřízka ovlivnit kvalitu sexu? Její hlavní (ne)výhody

Obřízka

Obřízka má svou tradici zejména v judaismu a islámu. Tito věřící ji považují za posvátný akt. Někteří zase tvrdí, že může být hygieničtější, nechat se obřezat. Většina ale tvrdí, že se jedná o krutý akt, který mrzačí lidi. Ve vyspělém světě se obřízka obvykle neprovádí u žen ani u mužů. Existují dokonce ženy, které se proti obřízce veřejně staví, navzdory tomu, že byly vychovány v prostředí, které je k tomuto aktu vedlo. V tomto článku se ale zaměříme na mužskou obřízku.

Obřízka ve světě věřících

Spousta národů a kmenů chápe mužskou obřízku za jeden z nejdůležitějších aktů, který má zvýšit plodnost, proměnit chlapce v muže nebo jej prostě přiřadit ke kmenu. Židé provádí obřízku osmý den po narození, na Arabském poloostrově se provádí už sedmý den života (ale také čtrnáctý či jednadvacátý), na ostrově Flores ve věku dvacet až třicet let. Odříznutá předkožka potom může mít další využití. V Austrálii ji spálí jako kouzelný předmět, některé kmeny ji zahrabávají do země, na Sumatře ji dávají do vody, na Madagaskaru ji dají sežrat krávě nebo se usuší a nosí na krku.

Fíkový list

Foto: Pixabay

Obřízka z hygienických důvodů

Ačkoli se obřízka neprovádí automaticky u všech mužů, některé studie prokázaly, že může prospět ve světě hygieny. Obřezaní muži mají nižší pravděpodobnost vzniku některých pohlavních chorob, jako je syfilis, kapavka nebo nakažení virem HIV. Obřízka zabraňuje infekcím genitálních bradavic, infekcím močových cest, problémům s plodností a sexuální neuróze. Také u partnerek obřezaných mužů byla prokázána nižší pravděpodobnost vzniku rakoviny děložního čípku. To vše hovoří pro odstranění předkožky. Vědci uvádí, že keratin obsažený v pokožce je důležitý při boji před viry. Předkožka však obsahuje velmi malé množství keratinu, takže není účinnou ochranou.

Současné provádění obřízky

Neobřezaní chlapci mohou mít fimózu. Jedná se o zúžení předkožky, které je natolik těsné, že nelze předkožku přetáhnout přes žalud. To může vést k infekcím a také bolestem. V extrémních případech se může vyvinout také rakovina penisu a nutnosti amputovat penis. Pokud je dnes prováděna obřízka, nejedná se o žádnou řezničinu. Prováděna je laserovým chirurgickým nožem.

Sex po obřízce

Na rozdíl od ženské obřízky nebylo prokázáno, že by se mužská obřízka negativně projevila na sexuálním prožitku. Muži jsou se stykem naprosto spokojeni. Lidové tvrzení, že předkožka prodlužuje styk a oddaluje ejakulaci, se nepotvrdilo. Ženská obřízka se provádí v afrických a asijských zemích za velmi primitivních podmínek. Může způsobit neurom v oblasti klitorisu, který způsobuje silné bolesti, jizvy, které zužují perineum a ztěžují porod v budoucnu. Ženská obřízka se provádí z přesvědčení, že erotické potěšení je projevem manželské nevěry. V Bibli ani v Koránu o tom ale není ani slovo.

Zdroje info:

https://zena-in.cz/clanek/cesi-a-muzska-obrizka-kdyz-ji-nekomu-navrhnu-vaha-rika-urolog

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-meskie/obrzezanie-przyczyny-zalety-i-wplyw-obrzezania-na-seks-aa-UfHB-EMMp-7ezN.html

Foto: Pixabay