Morové rány: mohly by vypuknout i dnes?

smrt

Morové rány všichni dobře známe z hodin dějepisu. Podle všeho patří toto temné období lidské historie do hluboké minulosti, mor je už přece vymýcen! Nebo není? Co když přijde po pandemii koronaviru pandemie ještě horší?

Bakterie a hlodavci

Co je to vlastně mor? Je to infekční onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis. Tato bakterie žije v zažívacím traktu blech, které parazitují na hlodavcích, především krysách a potkanech, ale lze se nakazit i od svišťů, syslů či psounů. Pokud infikovaná blecha kousne člověka, rozvine se u něj takzvaná bubonická forma moru. Vpich od blechy ztmavne a objeví se boule v tříselných lymfatických uzlinách. Této bubonické formě se také říká dýmějový mor.

Druhá, mnohem nebezpečnější forma moru se nazývá plicní a k nakažení dochází kapénkovou infekcí. Onemocnění se rozvine v těžký zápal plic doprovázený rozkladem plicní tkáně. Postup plicní formy nemoci je velice rychlý a 90 % pacientů na ni umírá. Existuje také septická forma moru, která se rozvine, jakmile se bakterie dostanou do krevního řečiště. Pro pacienta se slabou nebo narušenou imunitou představuje rozsudek smrti.

krysaKrysa: foto Pixabay

V minulosti a dnes

V dějinách se odehrálo několik morových epidemií a vždy byly pro lidstvo obrovskou ránou. Ta úplně první proběhla v Konstantinopoli za vlády císaře Justiniána a mor tam byl zavlečen s největší pravděpodobností z Orientu. V Čechách řádila černá smrt především ve 14. a 15. století, ale i potom se morové rány objevovaly. Poslední morová epidemie zasáhla české země v první polovině 18. století.

morMor: foto Unsplash

V dnešních vyspělých státech mor nenajdeme. To ale neznamená, že neexistuje. V posledních letech se dýmějový mor šířil hlavně na Madagaskaru. Jsou známé také případy z jihovýchodní Asie, Číny a Afriky, kde infekční bakterie přetrvávají u zvířat.

Vyvstává tedy otázka: Může se pandemie moru objevit i dnes? Vědci se shodují na tom, že ne. Díky zlepšení hygienických podmínek a zavedení kanalizace nemá Yersinia pestis vhodné podmínky k množení. Rychlé léčbě moru by přispěla také kvalitní lékařská péče a antibiotika, která v minulosti neexistovala.

Zdroje: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1995/cislo-9/historie-morovych-epidemii.html

https://nemoci.vitalion.cz/mor/

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/mor-dymejovy-plicni-infektolog-bakterie-yersinia-pestis-vaclav-dostal.A200713_111051_zdravi_jup

Smrt: Náhledové foto Pixabay

Starat se o své zdraví je základ a udržet si jej je dlouhodobý proces. Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti a zajímavosti z tohoto odvětví.