Moderní léky v ČR: jak jsme na tom s jejich dostupností

Léky

Důležitost dostupnosti moderních léků se ukazuje nejen u nově zjištěných chorob, jako je například nový koronavirus, ale také u chorob, které jsou již dlouho známé a došlo k závratnému objevu. Trh s farmaceutiky rozhodně nestagnuje, vznikají nové a modernější léky. Některé jsou zcela nové, jiné zabírají místo těch, které mohly mít nežádoucí vedlejší účinky nebo malou účinnost. Jak je na tom Česká republika? Jak dlouho trvá, než jsou u nás dostupné moderní léky?

Analýza dostupnosti léků

Z provedené analýzy vyplývá, že Česká republika na tom s dostupností léků není ani příliš dobře, na druhou stranu situace není katastrofální. Dříve než k nám se moderní léky dostanou do států, jako je Německo, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie. Dostupnost moderních léků je pak oproti našemu státu horší na Slovensku, v Maďarsku, Polsku či Rusku. Moderní léky se tedy na náš trh sice dostanou, obvykle ale se značným zpožděním.

Léky

Foto: Pixabay

Důležitost dostupnosti léků

Moderní léky se mohou týkat mnohých zdravotních obtíží, například onkologických (zde je rychlost dostupnosti léků obvykle velmi důležitá), kardiovaskulárních, respiračních, neurologických a dalších. U velké spousty nemocí závisí na tom, jak rychle se začnou léčit. A proto může být rychlost dostupnosti nejnověji schválených léků velmi důležitá.

Dostupnost léků v ČR v číslech

Pro lepší představu je třeba uvést, že ze 152 moderních léčiv, které byly v letech 2016 až 2019 schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), se do České republiky dostalo 87, což je 57 %. Evropský průměr je přitom 49 %. Nejhůře je v dostupnosti léků Makedonie, do které se dostalo 6 z těchto léků. V Rusku je dostupných 28 léků. Ale ani dostupnost léku není výhra. I když jsou k dispozici, obvykle trvá ještě nějakou dobu, než jsou proplaceny pojišťovnou. Proto lékaři předepisují nejprve „staré“ léky, které hrazeny jsou. Až když nezabere a zdravotní stav pacienta se zhorší, předepisuje lékař moderní léčbu.

Zdroj: https://www.zdravezpravy.cz/2021/05/28/moderni-leky-jsou-v-cr-dostupne-ale-stale-ne-dost/

Foto: Pixabay