Lékařské prohlídky v roce 2023: Zaměstnavatelé si neví rady

Lékařské prohlídky

Zaměstnavatelé od nového roku řeší další nepochopitelnou situaci. Ministerstvo zdravotnictví ruší pravidelné prohlídky pro zaměstnance. Ale vstupní prohlídky budou i dále fungovat. Nicméně, když bude váš zaměstnanec tak sedřený a nedostane se na prohlídku ( Dnes už vás ani nepřijmou normálně k doktorovi), nikdo to nepozná.

Zbytečné rušení povinných periodických lékařských prohlídek

Toto rušení se zatím týká pouze tzv. nerizikových profesí. A podle všeho se vláda snaží pouze zbavit byrokratického chování. Novela tedy ruší povinnost zaměstnavatelů posílat zaměstnance na prohlídky u nerizikových profesí. V účinnost vstoupila od 1. ledna 2023. Mají zato, že se takto firmám ušetří stovky milionů ročně. Ale nenechte se mýlit. Tyto peníze nedostanou zaměstnanci jako benefit, ani nepůjdou na dobrou věc.

Zmatky, zmatky a zase zmatky

Novela jasně říká, co přijde a jak se mají zaměstnavatelé chovat. Ale vzhledem k tomu, že v managmentu pracují lidé, kteří pořádně neví, co a jak mají dělat, pak dochází k těmto zmatkům. Většina zaměstnavatelů si myslí, že může zrušit i vstupní prohlídky – ale to jsou na omylu.

Zákon
Foto: Pixabay

Klíčové změny se udály i například v seznamu rizik pro ohrožení zdraví – kam už nepatří učitelé (což je vážně neuvěřitelná blbost), činnosti epidemiologicky závažné či řidiče referentských vozidel. Také došlo ke změně pojmu režim práce na režim pracovní doby. Stále však platí povinnost zaměstnavatelů mít klasifikované jednotlivé profese a provádět dohledy pracovišť.

Zachovány jsou vstupní prohlídky

Novela nijak nezmění průběh vstupních prohlídek. Zatím je naštěstí kladen důraz alespoň na vstupní prohlídky u všech kategorií. A samozřejmě se nemění ani to, že pravidelné periodické prohlídky u rizikových profesí stále budou pokračovat. U nerizikových profesí tak bude k prohlídkám docházet pouze tehdy, když to zaměstnavatel bude vyžadovat.

Zrušení prohlídek pro více peněz

Lékař
Foto: Pixabay

Zrušení prohlídek nepřinese nic zaměstnancům, ale za to zaměstnavatelé si momentálně mnou ruce. Vidina toho, že jim do kapsy spadne více peněz, je nedonutí k tomu, aby dbali více na své zaměstnance. Nikdo si neuvědomuje, že zaměstnanci trpí v důsledku nevhodné ergonomie, špatného osvětlení, mikroklimatických podmínek, chování zákazníků a tak dále.

Zdroje info: businessinfo.cz, podnikatel.cz

Náhledové foto: pixabay