Jiří Čapovec: Laciný dopamin, jak moderní technologie a zábava ovlivňují naše duševní zdraví

Jiří Čapovec

Prožíváte pocity radosti a úspěchu? Často se říká, že je člověk plný dopaminu. Tento neuropřenašeč je nezbytný pro dostatečnou motivaci k výkonům a prostě se bez něj neobejdeme. Dopamin, který vzniká přirozenou cestou, je pro člověka ideální. Existuje ale i laciný dopamin. Na ten je třeba dát velký pozor. Zejména moderní technologie a zábava ovlivňují naše zdraví. Já jsem se nejen na laciný dopamin a vliv moderních technologií na zdraví člověka zeptal odborníka. Byl jím spoluzakladatel webového portálu cestarelaxace.czcestarelaxace.cz Jiří Čapovec. V oblasti duševního zdraví a léčby duševních a psychických poruch působí jako celostní terapeut, kouč a mentor. Jeho přístup zahrnuje integraci celostní (komplexního) přístupu k duševnímu zdraví, který spojuje nejen tradiční metody léčby, ale i inovativní přístupy. Jiří Čapovec se specializuje na komplexní propojení fyziologie a psychologie, přičemž klade důraz také na vzájemný vliv a integraci okolního prostředí, včetně sociálních, mentálních a emocionálních aspektů lidského bytí, do celkového zdraví jedince. Tento přístup zdůrazňuje, jak vzájemně provázané jsou tyto oblasti a jak ovlivňují naše celkové pohodlí a zdravotní stav.

Co je laciný dopamin a jeho běžné zdroje (sociální média, porno, filmy, videohry, nezdravé jídlo atd)?

Laciný dopamin je něco, co negativně ovlivňuje naše myšlení, chování, emoce a v konečném důsledku také osobnost. Způsobuje závislosti i psychické problémy a stojí za masovým nárůstem psychických (duševních) poruch v dnešní moderní společnosti.

Laciný dopamin je uvolňován při činnostech a aktivitách, které jsou dostupné hned a bez námahy a vedou k okamžitému uspokojení a potěšení.

Je to v podstatě umělý zdroj potěšení, levný a snadno dostupný, přesto nám zanechává jen chvilkové uspokojení nebo naplnění.

Naše mozky jsou naladěny na chování, které hledá odměnu a laciný dopamin nám poskytuje snadný způsob, jak jej získat. Bohužel laciný dopamin je jen krátkodobá oprava a obvykle se cítíme hůř, když opět nastane tvrdá realita.

Stáváme se závislými na laciném dopaminu, protože poskytuje dočasnou úlevu a přesvědčujeme sami sebe, že jej potřebujeme, abychom se cítili šťastní nebo naplnění.

Drogy a alkohol nejsou jediné, na čem se můžete stát závislými. Dnes existují digitální drogy. Aplikace, hry, filmy, knihy, sociální média a porno jsou dostupnější než kdy jindy, takže jsme všichni jako závislí bez kontroly nad našimi nutkáními a emocemi.

Mezi další laciné zdroje dopaminu patří také masturbace, sex na jednu noc a nezávazné milenecké vztahy a pornografie. To vše nás odvádí od budování a udržování skutečných a hlubokých intimních vztahů. To z velké části stojí za mnohými problémy v mezilidských vztazích v naší společnosti.

Abychom to všechno shrnuli, tak laciné zdroje dopaminu a krátkodobého uspokojení a potěšení jsou: Drogy, alkohol, kouření, pornografie, hazard, filmy, seriály a obecně televize, nakupování, přejídání, cukr a nezdravé potraviny, hry, mobil, aplikace, sociální sítě, seznamky, sex na jednu noc a milenecké vztahy, masturbace, party a diskotéky, hudba, která je špatně používaná a mnohé další…

Vzhledem k tomu, že máme jediný rezervoár dopaminu, pokud ho vyčerpáme na krátkodobém laciném sebeuspokojení a potěšení, bude nám chybět v naší práci, budování skutečných a zdravých vztahů, životního stylu a dalších smysluplných aktivitách. To způsobuje, že jsme méně soustředění, méně kreativní a celkově demotivovaní. Závislost na laciném dopaminu jakéhokoliv druhu je stejná jako závislost na nejtvrdších drogách a může skutečně změnit zapojení i strukturu našeho mozku.

Jaký je rozdíl mezi laciným a zdravým dopaminem?

Laciný dopamin je spojený s krátkodobým uspokojením a potěšením. To znamená, že se uvolňuje rychle a krátce poté, co vykonáme určitou událost nebo aktivitu, ale také když očekáváme určitý výsledek nebo odměnu. Například po zhlédnutí vtipného videa na internetu nebo po snězení sladkostí.

Uvolnění laciného dopaminu vede k rychlému nárůstu pocitu potěšení, ale také rychlému poklesu, což vede k touze po dalším uspokojení. Laciný dopamin vede k závislosti a nezdravému chování, jako je nadměrná konzumace alkoholu, drog, nezdravého jídla nebo nadměrné používání sociálních sítí, pornografie a videoher.

Zdravý dopamin je spojen s dlouhodobým uspokojením a odměnou. To znamená, že se uvolňuje postupně a trvá déle. Například po dosažení dlouhodobého cíle, udržování hluboké intimity a zdravých vztahů nebo vykonávání smysluplných aktivit. Zdravý dopamin přispívá k dlouhodobé stabilitě emocí a pocitu spokojenosti. Nemá rychlé nárůsty a poklesy, které by vedly k neustálé touze po novém uspokojení. Uvolňování zdravého dopaminu je spojeno s podporou zdravého chování, jako je úspěšné dosahování cílů, udržování zdravého životního stylu, budování podnikání a skutečných hodnot, ale také k budování smysluplných vztahů.

V podstatě, klíčový rozdíl mezi laciným a zdravým dopaminem spočívá v tom, jak tyto dvě formy ovlivňují naše dlouhodobé chování a duševní zdraví. Zatímco laciný dopamin nabízí rychlou úlevu a povrchní uspokojení, což způsobuje prohloubení prázdnoty, neřešení problémů, útěk a potlačení negativních emocí i prožitku a vzniku psychických problémů, včetně závislosti. Zdravý dopamin vede k dlouhodobému postupnému uvolňování a dlouhodobému potěšení, což způsobuje trvalé štěstí, osobní růst, duševní pohodu a budování dlouhodobých hlubokých intimních vztahů a skutečných hodnot.

Laciný dopamin způsobuje závislosti.

Zdravý dopamin vede k budování.

Jak se laciný dopamin liší od zdravého dopaminu získaného při dlouhodobě smysluplných aktivitách?

Liší se, jak jsme si řekli, ve způsobu, jak je dopamin získáván, a to vede k zcela odlišným dopadům na naši duševní pohodu i celý život.

Dopad na mozek a chování:

Opakované využívání těchto snadných zdrojů dopaminu vede ke změně a adaptaci mozkových cest, kterým se odborně říká neuronové sítě a jsou klíčové pro určení našeho chování. V důsledku toho se snižuje naše schopnost najít uspokojení v méně stimulujících aktivitách. To způsobuje zvyšování tolerance, což znamená, že pro dosažení stejného pocitu uspokojení potřebujeme stále více stimulace. Proto chceme čím dál častěji sledovat pornografii, pít alkohol, brát drogy a nakonec pro dosažení stejného pocitu potřebujeme čím dál perverznější pornografii, tvrdší drogy i alkohol.

U zdravého dopaminu to funguje zcela odlišně. Aktivity a činnosti, které poskytují zdravý dopamin, často vedou k posílení a vývoji nových mozkových cest. To zvyšuje naši schopnost koncentrace, kreativity a vytrvalosti. Tyto činnosti také podporují pocit dlouhodobého uspokojení a pohody.

Dlouhodobý dopad na život:

Časté využívání aktivit laciného dopaminu vede k okamžitému, ale povrchnímu pocitu uspokojení. Navíc to způsobuje závislosti, snížení motivace pro složitější úkoly a celkovému poklesu duševního zdraví.

Zatímco aktivity, které poskytují zdravý dopamin, vedou k dlouhodobému osobnímu růstu, zlepšují kognitivní funkce a podporují trvalý pocit štěstí a spokojenosti.

Shrnutí:

Tento rozdíl má významný vliv na mozkové funkce a celkovou kvalitu našeho života. Laciný dopamin způsobuje postupné změny mozkových cest. Způsobuje, že naše schopnost nalézt uspokojení v méně stimulujících aktivitách klesá.

Naopak zdravý dopamin, získávaný ze smysluplných aktivit, posiluje mozkové cesty, podporuje koncentraci, kreativitu a vytrvalost a vede k pocitu dlouhodobého uspokojení a pohody. Proto ze svého života i praxe s klienty doporučuji zaměřit se na činnosti, které podporují zdravý dopamin, pro dlouhodobé duševní zdraví a osobní růst. Nejlepší, co může každý z nás udělat, je přesměrovat svůj dopamin z nezdravých a laciných zdrojů na zdravý a dlouhodobý dopamin.

Existuje rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým uspokojením?

Ano, rozhodně. Dokonce tento velký rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým uspokojením odděluje všechny úspěšné, šťastné a spokojené lidi od těch neúspěšných, nešťastných, nespokojených a způsobuje mnohé problémy v naší společnosti, včetně problémů s duševním zdravím.

Když se zaměříme na aktivity, které nám přinášejí rychlé uspokojení a potěšení, jako jsou sociální sítě, hraní her, sledování pornografie, masturbace, sex na jednu noc a neustálé střídání partnerů, nakupování nebo užívání alkoholu a drog, přejídání, cukr, nezdravé potraviny a mnohé další, vytváříme si závislost na těchto krátkodobých stimulech.

Tato závislost vede vždy k nižší produktivitě, prokrastinaci, nedostatku motivace a celkovému snížení kvality života.

Tím jen mrháme svým neomezeným potenciálem a časem, který věnujeme na své uspokojení a potěšení, které vede k tvorbě závislosti a emoční otupělosti a nakonec i psychickým problémům.

Místo toho já i ostatní úspěšní lidé tvrdě makáme a děláme to, co nás baví a naplňuje. Přesměrovali jsme své potěšení, sebeuspokojení a dopamin z laciných rychlých a nezdravých zdrojů na své posedlosti – činnosti, které nás baví, naplňují, které milujeme a děláme je srdcem a naplno. Přináší nám to radost, potěšení, smysl, štěstí i finanční nezávislost.

Buduju si život svých snů a hlavně ideální a zdravý životní styl, kde se mohu zaměřovat jen a pouze na kvalitu. Zaměřuji se pouze na podnikání, které mě baví, naplňuje a dává smysl i finanční svobodu, ale také na koníčky, které podporují moje zdraví a přinášejí radost, štěstí a potěšení. Dále je to trávení kvalitního času s lidmi na stejné vlně, od kterých se navzájem inspirujeme, podporujeme a rosteme. Samozřejmě také na kvalitní celoživotní vzdělávání (které se ti nikdy studiem na žádné škole nedostane), učení se nových dovedností, osobní růst a duševní hygiena.

Také si budujeme skutečný a hluboký vztah spolu se svou partnerkou koučkou Lenkou, který je plný hluboké intimity, důvěry, respektu a skutečného hlubokého sexu, který pozná jen hrstka vyvolených namísto okamžitého a povrchního uspokojení u porna nebo povrchního a zdegradovaného sexu, který je v dnešní společnosti naprosto běžný. Společně s Lenkou budujeme společné impérium (podnikání, hluboký vztah a intimitu, ideální a zdravý životní styl, koníčky a skutečné hodnoty, které stojí za to následovat).

Takže ano, existuje rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým uspokojením. Rozdíl spočívá v tom, že u toho krátkodobého nám stačí povrchní, rychlé a chvilkové uspokojení. Zatímco u dlouhodobého uspokojení se zaměřujeme na budování a tvoření něčeho dlouhodobého, skutečného, smysluplného a tvorbu hodnot, které stojí za to následovat.

Volba je na tobě.

Můžeš si vybrat.

Tak co máš na to koule a jdeš do toho s námi?

Proč neustále hledáme levný dopamin?

Jednoduše chceme uniknout naší realitě. Uniknout před všemi těmi problémy a těžkostmi našeho života. Všechny ty stresy, úzkosti, negativní myšlenky, pocity a problémy, které nás uvnitř tíží a na nás tlačí, abychom se je snažili vyřešit, ale našli jsme si mnohem “jednodušší” způsob, a tím je útěk.

Ze svého života i své praxe vím, že lidé utíkají také před vnitřní prázdnotou, před těmi všemi běsy minulosti, nezpracovanými traumaty, křivdami, emočními bolestmi a nespokojenosti v životě, ale také před tím, že jsou nemilovaní a chybí jim láska.

Unikáme od toho do světa laciného dopaminu, který nás má zachránit, ale zachrání nás skutečně? Ne, nezachrání. Je to jen kompenzace všech těch nedostatků, problémů, stresů a úzkostí našeho života. Ve skutečnosti to z dlouhodobého hlediska prohlubuje prázdnotu, samotu, snižuje sebevědomí, spokojenost a radost ze života, ale také způsobuje závislost, úzkost, depresi a další psychické problémy.

Co si budeme povídat, život je těžký. Existují očekávání rodiny, partnera, dětí, společnosti, zklamání, frustrace, finanční problémy a zdravotní problémy. Nekonečný seznam „skutečných problémů“ života je zdrcující a zdá se být nekonečný. Když vyřešíme jeden, přijdou často další dva. Takže je opravdu tak špatné chtít utéct? Jen na hodinu nebo dvě?

Samozřejmě že ne. Můžeme si říkat, že útěk je zdravý – v kontrolovaném množství. Někdy vše, co potřebujeme, je kvalitní porno, sklenka alkoholu, dobrá kniha nebo film, který nás uvolní, rozveselí a obnoví naše nadšení pro život. Problém je v tom, že všechny starosti, problémy a to, před čím utíkáme, se hromadí a samo se to nevyřeší. Uvnitř nás tam někde v hlavě nás to čím dál více stresuje, způsobuje úzkost a nedokážeme se uvolnit.

Navíc, když strávíme tři dny čtením románu nebo sledováním celé série, přičemž ignorujeme projekty, které je skutečně potřeba udělat, tak to není zdravé.

Dokonce i člověk se může stát zdrojem laciného dopaminu. Ve skutečnosti je laciný dopamin zdrojem všech toxických vztahů. Posedlost člověkem, chtít s ním trávit veškerý čas, neustále na něj myslet, když odchází a vyhýbat se přitom vlastnímu životu – to je dokonalý recept na mizernou existenci a toxický vztah.

Vím to, protože jsem přesně v takovém toxickém vztahu jednou žil několik let.

A když má tehdejší partnerka odešla, nahradil jsem ten dopaminový nával počítačovými hrami, pornem, masturbací, hudbou, filmy a videi na YouTube.

Byl jsem na tom tak špatně, že jsem potřeboval, aby mě tyto neřesti na pár minut zvedly. A skončilo to tak, že moje duševní a fyzické zdraví šlo do prdele.

Když jsem se přestal účastnit těchto aktivit, musel jsem čelit svému životu, což mě přimělo ještě víc ho nenávidět. Brzy jsem potřeboval větší hity laciného dopaminu, abych doslova mohl unikat dále.

Věř mi sakra, když ti říkám, že to není řešení. Chvilkový únik ti dopřeje oddech, ale z dlouhodobého hlediska to způsobuje mnohem větší problémy. Tato krátkodobá úleva, ačkoliv příjemná, často maskuje hlubší problémy, které potřebují řešit. Když se spoléháme na rychlé a snadné způsoby, jak se cítit lépe, můžeme ztratit schopnost vyrovnávat se s náročnějšími situacemi, které vyžadují více času a energie.

Vliv na duševní zdraví

Jak může nadměrná stimulace dopaminovými aktivitami vést k úzkostem, depresi, závislostem a problémů s nízkým sebevědomím?

Přemíra levných dopaminových zdrojů vytváří závislosti. Když děláme tyto aktivity nebo činnosti, náš mozek uvolňuje velké množství dopaminu ve velmi krátké době, což způsobuje velmi příjemný pocit a my se doslova koupeme v lázních hormonu štěstí a cítíme iluzi radosti, štěstí a naplnění. Jak ale pokračujeme v těchto činnostech a aktivitách, náš mozek si zvyká na tyto velmi vysoké a rychle uvolněné hladiny dopaminu a potřebujeme stále více dopaminu, aktivit, činnosti a chování, které způsobuje potěšení a uspokojení, abychom získali stejný příjemný pocit. To vede k závislosti, kdy nejsme schopni přestat kontrolovat své chování a je pro nás těžké přestat. Objevují se silné touhy a nutkání pokračovat dále v sebepoškozujícím chování laciného dopaminu, až se náš život dostane do sraček. Takto vznikají závislosti, které jsou všechny spojené ve svém jádru s tímto stejným mechanismem.

Nadměrná konzumace laciných zdrojů dopaminu postupně snižuje naši schopnost regulovat správně své emoce a pocity. To lze krásně vidět v dnešním “vyspělém” západním světě především u mladší generace, která vyrůstá od malička pod vlivem moderního ďábla v podobě digitálních technologii a laciného dopaminu. Je to proto, že si náš mozek zvykne na vysoké hladiny dopaminu produkované ihned ve velmi krátké době a ještě navíc snadno dostupné (bez námahy) a potřebuje stále více, abychom získali stejně příjemný pocit. V důsledku toho se stáváme méně vnímavými k přirozeným odměnám v životě, jako je trávení času s blízkými, prožívání sexu a hluboké intimity nebo zapojování se do smysluplných činností, které nás baví. To vede ke snížení emoční regulace, což ztěžuje prožívání radosti, štěstí a naplnění ze života.

Mnohé studie potvrzují, že mladí lidé mají mnohem méně sexu než předchozí generace. A bude to mnohem a mnohem horší. Nové technologie a možnosti digitálního sebeuspokojení, jako je pornografie dostupná na jeden klik, platformy jako je OnlyFans, seznamky, erotické portály s webovými kamerami a další moderní technologie a virtuální techtle mechtle, nahradí postupně sex a skutečnou intimitu v naší společnosti. To maximálně prohloubí samotu i osamělost a vytvoří ideální půdu pro rozvoj a vznik sociální fobie, deprese a úzkostných poruch.

Někdy si schválně všímej, kolik dětí vidíš venku si hrát, sportovat nebo dělat cokoliv jiného než čumět do mobilu nebo jiného technologického udělátka. Srovnej si to s dobou před 20 nebo 30 lety a nebudeš se stačit divit. Dnešní děti a teenageři nemají zájem o skutečný svět tam venku, ale raději se uzavírají ve virtuálním světě plným dopaminových sraček, které je emočně i tělesně otupují, izolují, způsobují samotu, osamělost a psychické problémy.

Mimo to nadměrná konzumace laciných dopaminových zdrojů snižuje naši motivaci. Je to proto, že náš mozek je méně citlivý na přirozené podněty a odměny v životě a my se jak magoři soustředíme na hledání dalšího zdroje dopaminu. To postupně, přirozeně a zcela nenápadně snižuje zapojení do činností, které nám mají přinášet dlouhodobé naplnění, radost a štěstí, jako je budování a udržování skutečných, hlubokých a smysluplných vztahů, skutečné a hluboké intimity, budování podnikání, práce, zaměření na zdravý životní styl, osobní růst, koníčky a další smysluplné aktivity. Na druhé straně je to také způsobeno tím, že u laciných zdrojů dopaminu nemusíme vynakládat téměř žádné úsilí a získáváme dopamin okamžitě, ale u zdravých a dlouhodobých zdrojů dopaminu musíme vynaložit mnohem větší úsilí a dopamin získáváme postupně v dlouhodobějším horizontu.

Jinými slovy, dopamin můžeme využívat na tvorbu závislosti nebo na budování něčeho skutečného, hlubokého, smysluplného a tvořit skutečné hodnoty, které stojí za to následovat. Obojí nelze a ty si musíš vybrat!

Laciný dopamin, získaný z krátkodobého potěšení, má opravdu významný dopad na rozvoj úzkosti. Tento fenomén se zakládá na tendenci vyhýbat se hlubšímu zpracování emocí a problémů. Když lidé pravidelně vyhledávají rychlé uspokojení a potěšení v laciném dopaminu, mohou vědomě či nevědomě ignorovat své hlubší psychické potřeby i vnitřní konflikty a potlačovat své emoce.

Dlouhodobé neřešení těchto základních emocionálních a psychologických aspektů způsobuje postupné narůstání stresu. Tento stres je často zdrojem úzkosti, protože člověk není schopen efektivně zpracovávat a řešit své skutečné problémy a pocity. Postupem času se tato neřešená emocionální zátěž proměňuje v chronickou úzkost. To má samozřejmě další negativní dopad na celkové duševní zdraví a kvalitu života.

Pro lepší pochopení můžeme přirovnat situaci s laciným dopaminem k tlakové nádobě nebo hrnci. Stejně jako tlakový hrnec nebo tlaková nádoba, která se pod vlivem akumulujícího se tlaku může nakonec nekontrolovaně výbuchem uvolnit, tak i neřešení emocionálních problémů a stresů z dlouhodobého hlediska postupně připravuje půdu k psychickému výbuchu, tedy vzniku úzkosti. Ignorováním hlubších emocí a problémů se psychický tlak postupně zvyšuje, až nakonec způsobuje nadměrné a výrazné emocionální reakci, jako je například úzkost nebo jiné úzkostné poruchy.

Tento proces, kdy se nevědomě vyhýbáme problémům, starostem a nepříjemným pocitům, způsobuje vytvoření vyhýbavého vzorce. Tento vzorec, který posilujeme opakovaným vyhýbáním se řešení problémů a pocitů, nakonec vyústí v situaci, kde se vyhýbáme všemu, co nám přináší nepohodlí nebo vyžaduje emoční zpracování. To je ale velký problém, protože to vede k rozvoji nezdravého mechanismu zvládání emocí, který má negativní dopad na naše duševní zdraví a celkovou schopnost zvládat životní výzvy.

Věř tomu nebo ne, ale laciný dopamin, získávaný z krátkodobého potěšení, jako jsou pornografie, sociální sítě, hraní her a další digitální dopaminové aktivity, potenciálně přispívají k rozvoji sociální fobie. Ano, je to skutečně tak. Je to spojeno s tím, že tyto aktivity postupně vedou k izolaci a snižují přirozenou schopnost a motivaci k sociálním interakcím. Pokud se budeme opakovaně vyhýbat reálným sociálním situacím a vytvoříme si nadměrnou závislost na virtuálních zážitcích, budeme si budovat úzkost při sociálních interakcích v reálném světě. To může dojít k postupnému rozvoji sociální fobie, kde se můžeme začít cítit extrémně nervózní a nekomfortně v sociálních situacích. Přece jenom sociální dovednosti a interakce jsou dovednosti, které musíme používat pravidelně, jinak mohou postupně upadat. Stejně jako jakoukoliv jinou dovednost i sociální interakce se vyvíjí a udržuje praxí.

Nakupování je příkladem jednoho z dalších způsobů, jak se pokusit zaplnit díru, kterou osamělost zanechává. Nakupování a samota se zdají být běžným spojením našeho moderního života. Je to tak dostupné pro nakupování prostřednictvím tolika médií. Osamělí lidé mají často silné nutkání a touhu koupit si majetek, aby zaplnili prázdnotu. Může jim dočasně zvednout náladu získat něco nového nebo mít něco nového na práci, aby zaplnili čas a prostor, ale neposkytuje to nic trvalého. Nakupování samotu neřeší. Víme to, ale hledáme to jako dočasnou útěchu. Může to skutečně přispět k negativnímu cyklu, kdy se nevyřeší hlavní problém, ale vytvoří se problém větší, kdy se tito lidé pokusí využít maloobchod jako formu terapie a následně utratí své peníze. Negativní smyčka vyvrcholí lítostí, že to udělali. Je to smyčka osamělosti. Smutek nás nutí nakupovat, abychom si zvedli náladu, ale jde o krátkodobé potěšení formou laciného dopaminu a následně se samota a osamělost zvyšují a cítíme se hůř a hůř, což vytváří ideální podhoubí pro rozvoj sociální fobie, úzkosti a deprese.

Všechno nakonec může z dlouhodobého hlediska vyústit v syndrom vyhoření nebo hůře v deprese. Deprese je ve skutečnosti obranný mechanismus našeho těla, který má svůj hlavní úkol nás chránit. Ochrana je jeho prvotním úkolem. Přestože deprese je často vnímána jako negativní stav, nemoc nebo porucha, není tomu tak, protože má funkci ochranného mechanismu organismu. Chrání člověka před negativními vlivy silných a intenzivních negativních emocí, traumat a stresu, které v tu chvíli nedokážeme zpracovat, ale také před těmi dlouhodobými (chronickými), které se postupně kumulují a přetěžují naši psychiku i celkový organismus. Pokud dlouhodobě utíkáme před problémy, negativními emocemi, stresem a dalšími neřešenými aspekty našeho života k lacinému dopaminu, abychom neustále hledali další a další uspokojení, potěšení a cítili se dobře, otevíráme dveře depresi.

Nejprve je to stres a později úzkost, která nás upozorňuje na pocity a problémy, které odkládáme a neřešíme. Pokud tento stav přetrvává dlouhodobě, stres a úzkost se kumulují a stávají se intenzivnějšími. Nakonec nás naše tělo může utlumit, abychom necítili všechny ty nepříjemné a intenzivní tělesné i emoční projevy v plné míře, aby nedošlo k vyčerpání našeho organismu. Tento obranný mechanismus vede k depresi jako způsobu, jak se chránit před emocionálním a fyzickým přetížením, které může vyčerpat nebo poškodit náš organismus a to i trvale.

Problém není jen o tom zbavit se konkrétní závislosti a laciných dopaminových zdrojů, ale musíme jít mnohem hlouběji a řešit to vše, co je za tím, co s tím souvisí, a to jsou další témata, problémy, obranné mechanismy a principy, které jsou na minimálně další jeden rozhovor.

Uvedete nějaké příklady z reálného života a klinické studie?

Já osobně byl před mnoha lety ještě jako teenager závislý na laciném dopaminu, který spolu s dalšími faktory přispěl k rozvoji deprese v mém životě, a to až tak silným, že jsem se pokusil o sebevraždu. Byl jsem závislý na pornografii, masturbaci, počítačových hrách, kterými jsem si kompenzoval, že jsem v životě ničeho nedokázal a hry mi dávaly falešný pocit hodnoty a toho, že jsem něco dokázal.

Svého času jsem také rád vymetal diskotéky, pil alkohol a měl nadmíru rád ženy a nezávazné vztahy. Všechno to byl samozřejmě útěk od mých problémů, prázdnoty ve svém životě, kompenzace nízkého sebevědomí, negativních myšlenek a pocitů, stresu a úzkosti, problémů s identitou, jelikož jsem nevěděl, kdo jsem, kým chci být a kam chci směřovat a dalších faktorů, které k tomu přispěly.

Vše dovršil rozpad vztahu s mou tehdejší bývalou přítelkyní, kde jsem byl na ni naprosto závislý a dával jí na první místo a stala se mým jediným smyslem života. Ono to bylo vzájemné, a právě to byl ten toxický vztah, který jsem zde zmiňoval. Všechno to přešlo v deprese, kde jsem byl naprosto na dně a pokusil se o nejhorší – sebevraždu. To odstartovalo mou životní cestu ke změně a ta pokračuje od té pořád nonstop a bude pokračovat celý život, protože osobní růst a sebezdokonalování jsou nekonečné procesy.

Hodně lidí z mého života končilo s depresemi, úzkostmi, sociální fobií a dalšími psychickými problémy právě proto, že byli závislí na pornu, alkoholu, drogách, hazardu a dalších laciných zdrojích dopaminu.

Více než 90 studií prokazujících používání internetu, her, sociálních sítí a porna způsobuje negativní výsledky a příznaky a změny mozku, včetně rozvoje a vzniku závislosti, deprese, úzkosti, sociální fobie, ale také negativní vliv na vztahy, sexuální a další problémy.

Zde je další seznam různých studií a odkazů, které potvrzují, že porno opravdu způsobuje problémy, jako je porucha erekce u mužů, problémy s předčasnou ejakulací, snížení libida i problémy, které se týkají žen, nebo zvýšená agrese a násilí vůči ženám, problémy ve vztazích a mnoho dalšího.

Výsledky studie ukazují, že patologické hráčství (hazard) souvisí s depresí.

Tento výzkum potvrzuje nepříznivý vliv příjmu cukru ze sladkého jídla a nápojů na dlouhodobé psychické zdraví a zejména rozvojem deprese a běžných duševních poruch.

Výzkum prokazuje, že emoční stravování souvisí s psychickým stavem (deprese, úzkost), nadváhou/obezitou a nezdravými stravovacími návyky.

Závislost na sexu je podle této studie spojená se špatnou regulací emocí a rozvojem úzkosti a deprese.

Nadměrná masturbace je dle tohoto výzkumu spojena s psychologickými faktory, jako jsou depresivní symptomy, úzkost, osamělost, nízké sebevědomí a nejistý životní styl a vyhýbání se zkušenostem. Mnoho teenagerů, kteří praktikují nadměrnou masturbaci, je vystaveno vyššímu riziku, že budou trpět duševními poruchami.

Sledování pornografie je spojeno s vyšší mírou úzkosti, rozvojem deprese a nižší spokojeností ve vztahu podle výzkumu z roku 2019.

Nedávná studie publikovaná v Journal of the American Medical Association (JAMA) odhalila, že dospívající, kteří používají sociální média více než tři hodiny denně, jsou vystaveni zvýšenému riziku duševních problémů.

Myslím, že pro představu to stačí. Na internetu existují tisíce různých studií, které potvrzují, že laciný dopamin a krátkodobé potěšení má na nás velice negativní vliv, a nejen na naše duševní zdraví.

Představení role sociálních médií a nekonečného proudu zábavy

Jak jsou tyto platformy navržené k získání naší pozornosti a maximalizaci času stráveného online?

Společnosti sociálních médií záměrně vytvářejí závislost uživatelů na svých produktech za účelem finančního zisku, to už veřejně uvedli i zasvěcenci ze Silicon Valley v pořadu Panorama BBCpořadu Panorama BBC .

„Za každou obrazovkou vašeho telefonu je obecně doslova tisíc inženýrů, kteří na této věci pracovali, aby se to pokusili udělat maximálně návykové,“ tvrdí Jawbone Aza Raskin.

V roce 2006 Raskin, sám přední technologický inženýr, navrhl nekonečné rolování (posouvání), jednu z funkcí mnoha aplikací, která je nyní považována za vysoce návykovou. V té době pracoval pro Humanized – poradenskou společnost pro počítačové uživatelské rozhraní.

Nekonečné posouvání umožňuje uživatelům nekonečné přejíždění obsahu dolů bez kliknutí.

„Pokud nedáte svému mozku čas na to, aby zpracoval své impulsy, budete pokračovat v rolování,“ řekl Raskin.

Řekl, že inovace udržela uživatele při pohledu na své telefony mnohem déle, než je nutné.

Také řekl, že mnoho návrhářů bylo vedeno k vytvoření návykových funkcí aplikací obchodními modely velkých společností, které je zaměstnávaly.

„Abyste získali další kolo financování, aby se cena akcií zvýšila, musí se zvýšit množství času, které lidé stráví na vaší platformě nebo aplikaci,“ řekl.

„Takže, když na to jedno číslo vyvinete takový tlak, začnete se snažit vymýšlet nové způsoby, jak přimět lidi, aby zůstali závislí na platformě,“ zmínil nakonec.

Takže se tě ptám, opravdu ti to stojí za to mít a používat sociální sítě?

Uvědom si, že jsi jen finančním otrokem těchto velkých společností, který je tímto podporuje v jejich vlivu na celosvětovém trhu a tím i vlivem na degradaci duševního zdraví celé společnosti. Opravdu toto chceš podporovat, abys ty sám, tvé děti, rodina, další generace byly finančními otroky a ještě si tím poškozovali své duševní zdraví?

Zamysli se dříve, než bude pozdě.

Jedním z nejlákavějších aspektů sociálních médií pro uživatele jsou „lajky“, které mohou mít podobu znaku zvednutého palce, srdíček nebo retweetů.

Leah Pearlmanová, spoluvynálezkyně tlačítka To se mi líbí na Facebooku, uvedla, že se na Facebooku stala závislou, protože svůj pocit vlastní hodnoty začala zakládat na počtu „lajků“, které měla nebo naopak neměla.

„Když potřebuji ověření, jdu se podívat na Facebook,“ řekla.

„Cítím se osaměle, nechte mě zkontrolovat můj telefon.“ „Cítím se nejistě, nechte mě zkontrolovat svůj telefon.“

Pearlmanová uvedla, že se po odchodu ze společnosti pokusila přestat používat Facebook.

„Všimla jsem si, že zveřejním něčeho, co jsem publikovala dříve, a počet ‚like‘ byl mnohem nižší, než býval.“

„Najednou jsem si uvědomila, že jsem vlastně taky tak nějak závislá na zpětné vazbě.“

A co třeba takové algoritmy, které jsou navržené tak, aby nás studovali, naši osobnost, naše zájmy, zapojení do obsahu, naše názory a celkově náš život podle chování na sociálních médiích i mimo ně, aby mohli doporučit přesně takový obsah, který velmi pravděpodobně budeme chtít vidět, číst, poslouchat a interagovat s ním. To vše se děje, aby nás na své platformě udrželi po co nejdelší dobu, protože tím roste i jejich příjem a vytvářejí závislost svým finančním otrokům, kteří jsou pro ně jen pouhým číslem na bankovním účtu nebo akciovém trhu.

Opravdu tohle chceš?

Opravdu dovoluješ těmto společnostem, aby špehovaly tvé soukromí, vydělávaly na tvé aktivitě a ještě ti poškozovaly tvé duševní zdraví a narušovaly důležité aspekty tvého života?

Strategie proti závislosti

Jak rozpoznat příznaky závislosti na laciném dopaminu?

Jedním z hlavních a dominantních příznaků závislosti na laciném dopaminu je nutkání. Nutkání v kontextu závislosti na laciném dopaminu znamená silnou a často nekontrolovatelnou touhu po určité aktivitě nebo chování, které způsobuje okamžitý pocit uspokojení nebo odměny. Toto nutkání je často doprovázeno pocitem, že je těžké se odolat impulsu k dané aktivitě a může vést k negativním dopadům na osobní, pracovní nebo rodinný život.

Může jít o nutkání k prohlížení sociálních médií, sledování pornografie, hraní her, pití alkoholu, konzumaci drog, cukru a nezdravých potravin, nutkání k nakupování, hazardu, masturbaci a mnoho dalšího.

Nejčastější příznaky závislosti na laciném dopaminu jsou tyto:

 • Nedostatek motivace
 • Prokrastinace
 • Pocity nervozity, podrážděnosti, beznaděje a vyčerpání
 • Potíže se soustředěním a další kognitivní změny
 • Žádné nebo minimální pocity radosti, štěstí, naplnění a potěšení z věcí, které jsi si dříve užíval
 • Potíže se spaním
 • Izolace od přátel, rodiny a obecně okolního světa
 • Nízké libido
 • Nadměrný čas strávený sledováním televize a celkově online platform
 • Trávení příliš mnoho času kontrolou účtů na sociálních sítích
 • Používání online platforem v nezdravé míře
 • Zanedbávání vztahů s přáteli a rodinou
 • Stávání se podrážděným, když nemáte přístup ke svým zdrojům potěšení
 • Nutkání k laciným dopaminovým činnostem nebo aktivitám
 • A další…

Je potřeba si uvědomit, že se příznaky mohou lišit člověk od člověka a situace od situace. Někdy mohou tyto příznaky naznačovat existenci hlubších a jiných problémů, a proto je třeba k nim i tímto způsobem přistupovat.

Efektivní strategie pro řízení a omezení těchto aktivit existují. Jaké?

Ve svém životě i své praxi s klienty jsem přišel na jednu zásadní věc, která ovlivňuje závislost na laciném dopaminu jakéhokoliv druhu.

Pokud se chce člověk vyhnout všem lákadlům nezdravého a laciného dopaminu a odolat tomu rozptýlení, musí si vytvořit život, od kterého nebude chtít a mít potřebu utíkat.

Víš, proč?

Protože takový člověk nežije život, který chce.

Nežije život, se kterým je spokojený.

Víš, jaké je řešení?

Musíš žít přesně takový život, abys od něj nechtěl utíkat!

Pak nebude důvod si svůj život kompenzovat a utíkat od něj k něčemu, co bude vytvářet náhradní realitu.

Jak prosté, že?

Tento laciný a nezdravý dopamin, rychlé potěšení a sebeuspokojování ještě prohlubuje tu prázdnotu v člověku. Místo aby řešil své skutečné problémy, negativní pocity, emoce, traumata z minulosti a myšlenky, utíká od nich a tím je ignoruje a potlačuje.

Své minulosti a negativním pocitům, emocím, problémům s prázdnotou nikdy neutečeme. Vždycky nás to dožene. Můžeš být ten nejrychlejší běžec na planetě jako Usain Bolt, ale stejně tě to položí na kolena. To je život. Sám před sebou nikdy neutečeš a nikdy se neschováš. Tvoje temnota v tobě tě vždycky dožene.

Strategie pro řízení a omezení aktivit laciného dopaminu je vytvořit si život, od kterého nebudeš chtít utíkat. Další část strategie je naučit se včas a správně řešit své problémy, pracovat s pocity a emocemi, stresem, negativními myšlenkami, naučit se řešit své problémy a neutíkat od nich. Emoční inteligence a správné řízení emocí a pocitů je další důležitou dovedností, která by neměla chybět v životě každého člověka. Přesto drtivá většina nemá ani páru, co to je nebo jak své emoce a pocity řídit a regulovat. No a nakonec to vše propojit s vědomým životem.

Podívejme se tedy na zdravé způsoby získávání dopaminu, které podporují dlouhodobé duševní zdraví…

Zdravé způsoby získávání dopaminu jsou v podstatě všechny způsoby, které jsou zaměřené na dlouhodobé potěšení a hlavně budování něčeho dlouhodobého. Mezi ty základní a zdravé způsoby dopaminu a podporu duševního zdraví patří: budování zdravého životního stylu – zdravá, vyvážená a kvalitní strava, dostatek pohybu a sportu, procházky a pobyt venku v přírodě a podobně. Dále budování hlubokých a skutečných vztahů a intimity. Trávení kvalitního času s rodinou, dětmi a přáteli, což není sledování televize, nebo hraní her či sezení u telefonu, jak to dělá většina dnešních párů a rodin.

Mezi další zdravé způsoby získávání dopaminu patří budování podnikání, byznysu, dlouhodobých cílů a snů v životě. K tomu neodmyslitelně patří neustálé vzdělávání, osobní růst, učení se nových dovedností pro rozvoj práce a podnikání, vztahů, emoční inteligence a obecně růstu v životě.

Dále duševní hygiena jako je například pravidelná meditace, ale také zaměření se na své koníčky ať už je to sport, cestování, umění nebo cokoliv dalšího.

V neposlední řadě je to o budování hlubokých a smysluplných hodnot, projektu a impéria, které odráží naše nejhlubší já a naši pravou identitu a poslání v životě, ale také nám nabízí směr a naplnění v našich osobních i profesionálních cestách. Život je cesta, nikoli cíl. Tento pohled nám připomíná, že skutečná hodnota a smysl našeho života spočívá v zkušenostech, růstu a učení se během cesty a ne pouze v dosažení konkrétních cílů. Na to hodně lidí zapomíná a občas i já z této cesty sejdu.

Dopamin získávaný z dokončení cílů je dvojsečný meč. Na jedné straně nám poskytuje motivaci a uspokojení, ale na druhé straně vytváří nekonečný cyklus honby za dalšími a dalšími cíli, což způsobuje vyčerpání a pocit prázdnoty. Tento neustálý hon za „dopaminovými hity“ nás může jednoduše vtáhnout do nekonečné smyčky, ve které jsme neustále hnáni touhou dosáhnout více, aniž bychom si skutečně užívali a oceňovali okamžiky své životní cesty.

Je důležité si uvědomit, že štěstí a spokojenost v životě vychází z rovnováhy. Není to o tom zcela zavrhnout cíle, ale o nalezení rovnováhy mezi dosahováním cílů a schopností užívat si každodenního života, vztahů a malých okamžiků. Učení se oceňovat proces, učení se a růst, který každý cíl přináší, je stejně důležité, ne-li důležitější, než samotné dosažení cíle.

Nějaké závěrečné myšlenky, co byste čtenářům doporučil?

Určitě bych doporučil se zaměřit na to, aby si budovali svůj život, který skutečně tam vnitřně chtějí žít, protože pak nebudou mít touhu a tendence od něj utíkat. Problém je ale v tom, že málokdo dnes ví, co skutečně chce od života, jaký životní styl je pro něj ten ideální a podobně.

Všude vidíme, jak máme žít, co máme dělat a říkat, jaký životní styl bychom měli mít, jak se oblékat, jak vypadat, jak se cítit i co si myslet. Ukazují nám to skrze sociální sítě, reklamy, média, celebrity, influencery, potažmo celý internet a v reálném světě přátelé, rodina, známí, kteří jsou tím internetem tak ovlivněni, že sami ztrácíme kontakt s tím, co skutečně chceme my sami tam uvnitř. Co je skutečně to moje. To, co mě naplňuje, přináší radost, štěstí, co mě osobně dává smysl a podporuje. Ne to, co si ostatní myslí, že je pro mě vhodné, protože to hraje do karet jejich byznysu.

Nakonec bych všem čtenářům doporučil zaměřit se na emoční inteligenci. Schopnost řídit a zvládat své emoce a pocity je v dnešní době důležitější než kdy jindy. K tomu bych přiřadil neustále se vzdělávat a učit se dovednosti, jak pracovat se stresem a úzkostí. Obzvláště v době, kde jsou na nás kladené mnohem větší nároky a všude kolem nás je doslova milion vjemů, které náš mozek musí každou chvíli zpracovávat. Stres, emoce, úzkost a psychika není jen o naší hlavě, proto je psychologie krátká a osobně se věnujeme celostnímu (komplexnímu) přístupu, kde řešíme faktory, příčiny a souvislosti z fyziologie – strava a životní styl, mozek a neurověda, nervový systém, dýchání a mnoho dalších faktorů, které s tím souvisí.

A nakonec samozřejmě naučit se správně, a hlavně včas řešit problémy a výzvy života. Opravdu, když něco odsuneme nebo potlačíme, tím to nevyřešíme a jen si tím způsobujeme větší stres, tlak a dáváme prostor pro vznik úzkosti. Sobě, své minulosti, své temnotě ani svým problémům nikdy neutečeme. Vždy nás to dožene, tak proč to odkládat, až z jednoho malého problému vznikne problémů milion nebo hůře, až se začne rozpadat celý náš život (duševní a fyzické zdraví, vztahy, práce a kariéra…) a nakonec nás to stojí mnohem více úsilí, času a peněz, pokud už není pozdě.

Všem čtenářům přeji hodně štěstí a úspěchů v životě a pamatujte, že každý den máte nové možnosti a nové volby, které vytvářejí váš život. Nikdy není pozdě a vždy existuje cesta a způsob, jak svou situaci změnit, vyřešit a posunout se dále. Vždy, i když si myslíte, že už to není možné.

Zdroje info: Autentický rozhovor s osobností

Jiří Čapovec: Náhledové foto Se svolením Jiřího Čapovec

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.