Jaké druhy antidekubitních matrací můžete sehnat?

Matrace

Antidekubitní matrace jsou speciálním druhem matrací, které jsou účinnou prevencí proti vzniku proleženin neboli dekubitů. Jejich využití je vhodné zejména u nepohyblivých seniorů či u osob po operacích a úrazech dlouhodobě upoutaných na lůžko.

Jak vybrat antidekubitní matraci?

Na trhu je několik typů antidekubitních matrací, které se liší provedením, materiálem a pochopitelně i cenou.

Při výběru matrace byste měli brát v úvahu především pro jak závažný stav je matrace určená.  Závažnost dekubitů je hodnocena škálou od jedné do pěti. Pokud se otlačeniny podaří odhalit v předstupni, je zde velká šance na bezbolestné vyléčení.

Závažnost dekubitů:

I. stupeň –se nazývá erytém. Nedochází zde k poškození kůže, ale pokožka může svědit a pálit. Na pohled je místo kontaktu s podložkou otlačené a zarudlé.

II. stupeň – otlačení je natolik závažné, že se na problematickém místě vytvoří puchýř. Ten je bolestivý.

III. stupeň – otlak zasahuje hlubší podkožní vrstvy a tkáň v místě kontaktu s podložkou začíná odumírat. Tento stav se označuje jako nekróza.

IV. stupeň  – posledním stupněm je vřed. Kromě svrchní vrstvy kůže je zasažené i podkoží a kost. V místě otlaku se tvoří strup, který může hnisat. Je vstupní branou pro nebezpečné infekce a pacient trpí silnými bolestmi.

Obecně lze říci, že čím dříve má antidekubitní matraci pacient k dispozici, tím je menší riziko, že se dekubity rozvinou do závažnější formy.

Pasivní antidekubitní matrace

Jednodušším a levnějším typem, který připomíná klasickou matraci je tzv. pasivní antidekubitní matrace známá i jako pěnová antidekubitní matrace. Na první pohled se nijak zvlášť neliší od klasické matrace. Rozdíl se skrývá uvnitř pod svrchním povlak či pod molitanovou vrstvou.

Zde je antidekubitní matrace rozdělena do anatomických zón s pěnou s různé tuhosti. Ležící osoba je na celém povrchu matrace nadlehčována pomocí vzduchovým kapes.

Pacient tedy neleží na rovném povrchu, ale dochází k odlehčení, a to zejména v místech, kde se proleženiny tvoří nejčastěji (paty, kotníky, kolena, kyčle, lokty, bedra, šíje, temeno atd.).

Ačkoliv je pasivní matrace proti proleženinám velkou pomocí při péči o nepohyblivého pacienta, je i v tomto případě dbát na pravidelné polohování. U dlouhodobě ležících pacientů je také klíčové dbát ve zvýšené míře o jejich osobní hygienu, proto doporučujeme doplnit antidekubitní matraci povlakem s antibakteriální úpravou, případně přidat i inkontinenční podložku na matraci, která zabrání moči či potu narušovat pacientovu pokožku a znehodnotit matraci..

Matrace

Foto: Pixabay

Aktivní antidekubitní matrace

Narozdíl od pasivních matrací, je součástí aktivních antidekubitních matrací vždy kompresor. Podle toho, jakým způsobem dochází k nafouknutí matrace, rozlišujeme 2 typy aktivních antidekubitních matrací:

  • statické;

  • dynamické.

U statických dochází pouze k jednoduchému nafouknutí všech vzduchových kapes naráz. Dochází tak k nadlehčení pacienta podobně jako u pasivní antidekubitní matrace.

U dynamické matrace proti proleženinám jsou kapsy nafukovány a vyfukovány v určitých intervalech a díky tomu dochází k jemné masáži, která prokrvuje tkáň, kde by dekubit případně mohl vzniknout.

U aktivních matrací lze vybírat mezi kompletní matrací a antidekubitní podložkou, která se pokládá na normální matraci v lůžku.

Parametry, které vám usnadní výběr aktivní antidekubitní matrace, jsou:

  • nosnost matrace,

  • rozměry shodné s lůžkem;

  • tichý chod kompresoru;

  • spotřeba el. energie;

  • možnosti nastavení nafukování po zónách, časovač nafukování atd.

Pokud víte, že váš příbuzný nebo osoba svěřená do péče bude dlouhodobě ležící pacient, není na místě s nákupem antidekubitní matrace příliš váhat. Při včasném použití dokáže velmi zlepšit kvalitu života, jak pacientovi, tak i osobám, které o něj pečují.

Náhledové foto: Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.