Hypertenze: Tichý zabiják, který tiká v našem těle

cholesterol

Největší podíl na onemocnění oběhového systému má vysoká hladina LDL cholesterolu a vysoký krevní tlak (hypertenze). U pacientů s hypertenzí je až dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění, a tím i srdečního infarktu než u zdravých lidí. Pacienti s vysokou hladinou cholesterolu mají až třikrát větší šanci. Proto je nutné tyto hladiny znát.

Vysoký krevní tlak

Vysoká hladina cholesterolu v krvi je nejčastější nebezpečná infekce kardiovaskulárního systému. Většina lidí se o něm dozvěděla náhodou při prohlídce u lékaře, a to z toho důvodu se jí říká tichý kat. Předpokladem účinné léčby je však právě její včasné odhalení. Naše tělo využívá krevní tlak k cirkulaci krve žilami a tepnách. Je zcela běžné, že krevní tlak kolísá. Pokud se často dostává do vyšších hodnot, jedná se o hypertenzi. Měří se pomocí dvou údajů.

Prvotní číslo je označení pro sílu, s níž srdce tlačí krev do cév, v okamžiku, kdy se tlak krve vrací zpět k srdci. Co způsobuje vysoký krevní tlak? Příčiny vysokého krevního tlaku jsou u většiny nejasné. Vliv na ni má především dědičnost, obezita, nadměrné užívání soli a alkoholu, stres a kouření. K vysokému krevnímu tlaku jsou náchylní zejména muži.

Známý strašák – cholesterol

Cholesterol je největším strašákem, jehož vysoké hladiny způsobují celou řadu infekcí. Tělo nedokáže nadměrné množství cholesterolu produktivně využít ani ho z těla odvést. Cholesterol se může ukládat v cévách v rámci aterosklerotických plátů, a proto nemůže dostatečně proudit krev. Pokud se takto ucpe céva zásobující srdce nebo mozek, může dojít k srdečnímu infarktu nebo mrtvici.

Vyšetření srdce
Foto: Pixabay

Takto se může vytvořit i krevní sraženina. V případě, že se krevní sraženina uvolní do oběhového systému, hrozí nebezpečí vzniku plicní embolie nebo mrtvice. Uvolněná krevní sraženina v oběhu může narušit přívod krve do cílových orgánů. Nebezpečné faktory, které přispívají k výskytu cholesterolu, se dělí na ty, které jsme schopni svým chováním ovlivnit, a na ty, které ovlivnit nemůžeme. Nemůžeme ovlivnit rodinnou anamnézu, věk, sexuální orientaci. Ovlivnitelné zahrnují příjem tuků ve stravě, vysoký krevní tlak, hmotnost, potřebu pohybu, kouření.

Kooperace tlaku krve a LDL cholesterolu

Cholesterol se ukládá v cévním řečišti a vysoká krevní hmotnost zvyšuje jeho hladinu, zatímco poškozuje cévní řečiště. Většina pacientů na to přijde, když se jim projeví srdeční infarkt nebo mrtvice. V té době už může být na nápravu pozdě.

Jak tedy můžeme předejít infekci srdce a cév?

Snižte každodenní příjem živočišných tuků a cholesterolu, jezte více ovoce a zeleniny, rybího masa, vlákniny a zeleniny. Udržujte si ideální tělesnou hmotnost, buďte fyzicky aktivní, nekuřte, ale hlavně, a především si nechte často kontrolovat hladinu HD La LDL cholesterolu a krevní tlak. V případě, že jsou vaše hladiny zvýšené, pak musíte zahájit včasnou léčbu.

Neberte léky na lehkou váhu

Foto: Pixabay

Dodržování informací od lékaře a správné užívání léků je pro léčbu kardiovaskulární infekce zásadní. Více než polovina pacientů, zejména starších, by měli brát méně léků. Lékaři mohou schvalovat léky, které jsou kombinací určitých látek. Takzvané fixní kombinace léků celkově snížily pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod o 21 % během prvního roku léčby. Vliv fixních kombinací byl lepší u jedinců, kteří již byli nemocní, a kde došlo k 56 % snížení kardiovaskulárního rizika. Změny ve způsobu života a stravování jsou nezbytnou součástí léčby kardiovaskulárních infekcí.

Zdroje info: denik.cz, https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2021/04/11.pdf

Náhledové foto: Pixabay