Darování kostní dřeně: vše, co potřebujete vědět

Darování krve

Dárci krve mohou v dotazníku v nemocnici zaškrtnout, že se chtějí stát potencionálními dárci kostní dřeně. Co však toto rozhodnutí obnáší? V první řadě je potřeba myslet na to, že darování kostní dřeně může někomu jinému zachránit život. V současné době je transplantace kostní dřeně jedinou účinnou léčbou pro pacienty s leukémií. Dárcem kostní dřeně se může stát každá osoba od 18 do 55 let, která netrpí nadváhou a jejíž BMI je vyšší než 40.

Co je kostní dřeň?

Kostní dřeň je houbovitá, měkká výplň velkých kostí. Je vysoce zásobená krví a sama každý den produkuje na 200 miliard krvinek (červených, leukocytů i trombocytů). Kostní dřeň může být žlutá a červená. Červená tvoří pouze 5 % celkové tělesné hmotnosti dospělých, s věkem se proměňuje ve žlutou. Nachází se v centrálních dutinách dlouhých kostí. Skládá se převážně z tukových buněk a pojivové tkáně.

Krev

Foto: Pixabay

Jak probíhá darování kostní dřeně?

Existují celkem dvě metody dárcovství kostní dřeně. Tou používanější je odběr krvetvorných buněk z periferní krve (asi 85 % případů). Dárce dostane asi 4 až 5 dní před zákrokem lék, který znásobí počet krvetvorných buněk v krvi. Tento lék se podává ve formě injekce do břišní stěny. Odebírání buněk nevyžaduje celkovou anestezii ani hospitalizaci dárce. Druhou možností je odběr kostní dřeně z ilické ploténky (asi 15 % případů). Používá se zejména, je-li léčba určena pro děti, protože odebraný materiál obsahuje méně T buněk. Dárce musí podstoupit celkovou anestezii. Celý zákrok trvá asi dvě hodiny, provádí se punkce v oblasti kyčelní kosti. Odebrat se může až 1,5 litru kostní dřeně s krví.

Je darování bezpečné?

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve je pro dárce zcela bezpečný. Po odebrání se může dárce vrátit ke svým každodenním činnostem. Avšak darování kostní dřeně z ilické ploténky může znamenat určitá rizika. Ta plynou ale z celkové anestezie, kterou musí dárce podstoupit. Mezi obvyklé problémy patří bolesti v místě vpichu, týdenní nevolnost nebo jednodenní horečka. Ospalost, nevolnost, bolesti v krku mohou trvat i několik hodin po operaci. Darování krve je považováno za bezpečné, dosud nebyl popsán žádný případ, kdy by dárce musel po odběru bojovat o své zdraví nebo dokonce život.

Zdroj: https://wylecz.to/choroby-krwi/dawstwo-szpiku-kto-i-jak-moze-zostac-dawca-czy-oddawanie-szpiku-jest-bezpieczne/

Foto: Pixabay