Co vše prozradí index BMI

BMI

Index tělesné hmotnosti patří mezi ukazatele, které jsou poměrně známé a stále využívané. Ač se hovoří o tom, že BMI již pomalu zvoní hrana, pro většinu z nás se jedná o kvalitní identifikátor toho, jak na tom vlastně z hlediska svého zdraví jsme. Spousta lidí se uchyluje k tomu, že BMI indexBMI index prostě počítá. Na internetu existuje také pro výpočet BMI kalkulačka, takže si můžete celkový index klidně vypočítat i tímto mnohem jednodušším způsobem. My se v následujících řádcích soustředíme nejen na definici BMI, ale také na jeho výpočet a možnosti, které nám dává.

Co je BMI?

Definice BMI je poměrně jednoduchá. Jedná se v podstatě o index tělesné hmotnosti, který je označován touto známou značkou. Pochází z anglického spojení body mass index, který slouží ke zjištění nadváhy, podváhy anebo obezity. V potaz je brána nejen tělesná hmotnost lidí, ale také jejich tělesná výška. Vypočítání indexu je velmi jednoduché a spočívá v tom, že se vydělí hmotnost člověka druhou mocninou jeho vlastní tělesné výšky. Pro stanovení BMI jsou optimální tabulky volně dostupné na internetu. K vytvoření BMI došlo v letech 1830 až 1850 belgickým matematikem a statistikem Adolphem Queteletem.

Použití BMI

BMI je obecně vzato statistickým nástrojem a rozhodně nemusí vypovídat nic o vašem zdraví. Je samozřejmě vhodné, když máte BMI v normě. Nicméně i lidé, kteří jej mají ve stupni nadváhy či obezity, mohou být zdraví a mohou se cítit lépe, než je tomu u hubených jedinců. V klinické praxi jsou optimální spíše přesnější testy typu měření síly podkožního tuku anebo impedanční měření a mnohé jiné. Jména zmiňovaná míra podkožního tuku je nesmírně sledovaným aspektem.

Hodnoty BMI

Hodnoty BMI jsou celkem unifikované pro různé části světa. Pohybují se od 15 až po 40. Přesně dané striktní hranice mezi jednotlivými pásmy se liší dle nejrůznějších druhů statistik. Za podváhu se považuje BMI nižší než 18,5 naopak za morbidní obezitu je již považováno BMI přesahující číslo 30. Výborná je zejména BMI kalkulačka podle věku, která je mnohem přesnější.

Náhledové foto: Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.