Chřipkovid čili flurona: nová hrozba vzniklá koexistencí covidu a chřipky

Flurona

Zatímco loni se nám díky restrikcím chřipková epidemie vyhnula, v letošním roce tomu tak bohužel není. Když chytnete chřipku, neznamená to, že nemůžete onemocnět ani nemoci Covid-19 či naopak. A tak vznikla nový nebezpečný stav, který se celosvětově nazývá flurona (influenza a coronavirus) nebo v češtině také jako chřipkovid. Souběh obou těchto nemocí může být pro tělo velmi zatěžující. První případ byl zaznamenán v Izraeli, další pak v USA a dalších státech. Nevyhýbá se bohužel ani dětským pacientům.

Co je chřipkovid?

Navzdory svému názvu se nejedná o žádnou novou nemoc, spíše bychom o ní měli uvažovat jako o nové variantě koronaviru. Začalo se o ní mluvit v poslední době, nicméně tato varianta byla patrná již v prvních dnech pandemie. Nejedná se tedy o žádnou novinku. Důvod, proč v poslední době vzbuzuje tolik pozornosti, je nárůst případů, který bude v následujících dnech stále stoupat. Souviset to může s novou vysoce nakažlivou variantou koronaviru (omikron), která se objevuje v období, kdy vrcholí chřipková sezóna.

Chřipka

Foto: Pixabay

Je chřipkovid nebezpečný?

Souběh jakýchkoli dvou nemocí může znamenat vyšší hrozbu. Nicméně dosud není jasné, jestli je lepší mít chřipku nebo koronavirus odděleně, nebo současně. Tyto nemoci mohou být samy o sobě dost nebezpečné. Jak chřipka, tak také koronavirus (nebo souběh těchto nemocí) mohou způsobit komplikace, jako je zápal plic, sepse, selhání orgánů, zánět srdce, mozku či svalové tkáně, respirační obtíže a zhoršení již existujících chronických onemocnění. Není jasné, jestli se tato rizika zvyšují v souvislosti s přítomností obou nemocí současně – dosud bylo zaznamenáno jen málo případů.

Jak poznáme chřipkovid?

Vzhledem k podobnosti příznaků obou nemocí je těžké určit, kterou nemoc máte, nebo zda máte dokonce obě najednou. Zjistit to můžete jedině tak, že se necháte testovat na obě nemoci. Toto testování se zatím neprovádí, takže pokud máte podezření, že máte obě nemoci současně, konzultujte to s lékařem.

Jak se chřipkovid léčí?

Pokud jste byli testováni na obě nemoci a výsledek byl u obou pozitivní, využít můžete jak léků na chřipku, tak také těch na covid. To, který budete užívat, vám doporučí váš lékař – na základě vašeho zdravotního stavu. Pravděpodobně budete dostávat určitá antivirotika. Kromě toho je důležité dodržovat základní podmínky pro léčbu virových onemocnění: dostatečný pitný režim, odpočinek a léky na snížení horečky.

Jak se vyhnout chřipkovidu?

Tomuto onemocnění se můžete bránit především očkováním. V současné době už existuje očkování jak proti chřipce, tak proti koronaviru. Je možné, nechat se naočkovat oběma vakcínami současně. Jako prevence je nutné si pravidelně mýt ruce, nosit respirátor, dodržovat společenský odstup.

Zdroj: https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/flu-and-covid-at-the-same-time

Foto: Pixabay